Методологічні підходи до формування механізмів інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю

G. G. Kazarian


Анотація


У статті досліджено методологічні підходи до формування механізмів інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, сегментовано макросередовище соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями та виокремимо фактори, що впливають на здійснення інституційного регулювання цього механізму в Україні; розроблено інтегральний механізм інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями.


Ключові слова


особи з обмеженими фізичними можливостями; соціально-економічне забезпечення; інституційне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Gryshova, I. Yu., Shcherbata, M. Yu., Gryshov, V. V. (2015). Sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu yak chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 3 (3), 17-28.

Kazaryan, H. H., Petrovs'kyy, V. P. (2018). Derzhavna polityka v sferi inklyuzyvnoyi osvity. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, 17-21.

Mel'nyk, O. H. (2017). Suchasni tendentsiyi ekonomichnoyi intehratsiyi osib z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostyamy v Ukrayini. Teoriya i praktyka pidpryyemstv, 369-376.

Naumov, O. B., Stoyanova-Koval', S. S. (2017). Metodolohichni kontury derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku ta bezpeky sotsial'no-ekonomichnykh system. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 123-129.

Semyhina, T. V., Mishchenko, K. S., Kicha, T. H. (2007). Sotsial'ni posluhy v Ukrayini: s'ohodennya ta perspektyvy. Kyiv: Zirka, Proekt Tasis «Posylennya rehional'nykh sotsial'nykh sluzhb».

Troshchyns'kyy, V. P., Sytnyk, P. K., Skurativs'kyy, V. A. (2008). Kontseptual'ni zasady derzhavnoyi polityky v sotsiohumanitarniy sferi na rehional'nomu rivni. Kyiv: NADU.

Myshchak, I. M. (2015). Reformuvannya zakonodavchoho zabezpechennya prava na osvitu lyudey z osoblyvymy potrebamy v Ukrayini. Konstytutsiyna reforma v Ukrayini: novyy etap ta suchasni vyklyky. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.

Myshchak, I. M. (2014). Pravove zabezpechennya zaprovadzhennya inklyuzyvnoyi osvity v Ukrayini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 5, 37-43.

Baymuratov, M. O. (2015). Suchasni tendentsiyi pravovoho zabezpechennya nadannya osvitnikh posluh v yevropeys'kykh krayinakh. Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu. Seriya: pravo, 9-10, 129-135.

Gryshova, I., Nikoliuk, E., Shestakovska, T. (2017). Conceptualization of the Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality. Science and education, 10, 118-125.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.02.057

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022