Принцип системності в аналітичних дослідженнях

Iryna Volodymyrivna Spilnyk, Oleksii Viktorovych Yaroshchuk


Анотація


У статті розглянуто  методологічні аспекти системного економічного аналізу, досліджено сутність системного розгляду в економічному аналізі, запропоновано та окреслено системний підхід до оцінки економічної ефективності та ідентифікації стану підприємства як керованої економічної системи. Визначено проблеми розвитку вітчизняної практики аналітичної діяльності, недоліки у підготовці та потребу у фахівцях аналітичного спрямування. Запропоновано напрямки підготовки для внутрішньої спеціалізації фахівців аналітичного профілю.


Ключові слова


принцип системності в аналізі, системний економічний аналіз; системний підхід; економічна система; економічна ефективність; детенсивна;; екстенсивна; інтенсивна економічна система; управління розвитком

Повний текст:

PDF

Посилання


Bertalanfy, F. (1996). Obshchaya teoriya sistem: kriticheskiy obzor. Issledovaniya po obshchey teoriy sistem. Moscow: Prohress.

Bilukha, M. T. (2002). Metodolohiya naukovykh doslidzhen'. Kyiv: ABU.

Mochernyy, S. V. (2000). Ekonomichna entsyklopediya. Kyiv: Vydavnychyy tsentr “Akademiya.

Kazyev, V. M. (n.d.). Vvedenie v analiz, sintez i modelirovanie sistem BYNOM. Laboratoryya znanii, Internet-unyversitet informatsionnykh tekhnolohiy. Retrieved from: http://www.INTUIT.ru.

Kovalev, V. V. (1996). Fynansovyy analiz. Upravlenie kapitalom. Vybor investitsiy. Analiz otchetnosti. Moscow: Finansy i statistika.

Korets'kyy, B. (2007). Osoblyvosti vyznachennya katehorial'noho aparatu analizu staloho rozvytku sub"yektiv hospodaryuvannya v umovakh tranzytyvnoyi ekonomiky. Ekonomichnyy analiz, 1, 19-27.

Mnykh, Ye. V. (1996). Ekonomichnyy analiz na promyslovomu pidpryyemstvi. Kyiv: IZMN.

Nevyerov, H. (2006). Nastav chas systemnykh analitykiv. Den', 188. Retrieved from: http://www.day.kiev.ua.

Prymostka, L. (2003). Systemnyy pidkhid ta systemnyy analiz v ekonomichnykh doslidzhennyakh. Rynok tsinnykh paperiv v Ukrayini, 9-10, 19-23.

Spil'nyk, I. V. & Zahorodna, O. M. (2012). Ekonomichnyy analiz. Ternopil': TNEU.

Cherepanov, V. O. (2007). Vyznachennya systemnoho analizu. Retrieved from: http://www.center.uct.ua/distants.

Chumachenko, M. (2001). Problemy reformirovaniya bukhhalterskoho ucheta i ekonomicheskoho analiza. Problemy formuvannya rynkovoyi ekonomiky. Problemy transformatsiyi bukhhalters'koho obliku, analizu i audytu v systemi mizhnarodnykh standartiv. Kyiv: KNEU, 79-90.

Yudyn, E. H. (1978). Sistemnyy podkhod i printsip deyatel'nosti. Moscow: Nauk.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.02.182

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022