Стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-економічного розвитку аграрного виробництва

O. V. Nikolyuk, A. I. Livinsky


Анотація


У статті розкрито стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-економічного розвитку аграрного виробництва, сформовано алгоритм формування раціональної регуляторної політики соціально-економічного розвитку аграрного виробництва, стратегічні імперативи забезпечення соціально-економічного розвитку аграрного виробництва пов’язані з переходом на інноваційний шлях інституційно-структурної модернізації аграрного виробництва.


Ключові слова


аграрне виробництво; регуляторна політика; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Ofitsiynyy sayt Ministerstva ahrarnoyi polityky ta prodovol'stva Ukrayiny. (2018). Retrieved from: http://www.minagro.kiev.ua.

Nikolyuk, O. V., Hnat'yeva, T. M. (2014). Vplyv sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu na konkurentozdatnist' pidpryyemstv ahrarnoho sektoru. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 4(76), 151-157.

Nikolyuk, O. V. (2014). Derzhavne rehulyuvannya tsin na sil's'kohospodars'ku produktsiyu v Odes'komu rehioni. Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2(9), 20-26

Lozyns'ka, T. M. (2007). Natsional'nyy prodovol'chyy rynok v umovakh hlobalizatsiyi. Kharkiv: Mahistr.

Dibrova A. D. (2014). Rehulyuvannya ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi. Kyyiv : Interdruk.

Rentabel'nist' operatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti. (2017). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Zhalilo, Ya. A. (2011). Rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva yak peredumova zabezpechennya prodovol'choyi bezpeky Ukrayiny. Kyyiv: NISD.

Halyts'kyy O. M. (2013). Problemy normatyvno-pravovoho rehulyuvannya obliku rozrakhunkiv z sotsial'noho zabezpechennya na pidpryyemstvakh sil's'koho hospodarstva. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, 6, 95-99.

Hnat'yeva, T. M., Davydyuk, O. O. (2017). Analiz rivnya zakhyshchenosti ekonomichnykh interesiv ahrarnoho vyrobnytstva v umovakh intehratsiyi Ukrayiny do svitovoho ekonomichnoho prostoru. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 110-123.

Gryshova, I. Yu., Shcherbata, M. Yu., Gryshov, V. V. (2015). Sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu yak chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku. Problemy i perspektyvy ekonomiky , 3 (3), 17-28.

Naumov, O., Gryshova, I., Rozsa, Z. (2018). Leadership in Energy Efficiency of Agro-industrial Production: Regional Aspects. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 579-590

Baimuratov, M., Gryshova, I., Akhmetova, I. (2018). Leadership of Territorial Communities: Local and Global Factors. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 179-188

Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L. (2017). The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2, 128-133.

Nikoliuk, O., Grushova, I., Shestakovska, T. (2017). The organis produstion in the sontext of improving the esologisal safety of produstion of the food industry. Food Science and Technology, 11(4), 103-111.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.303

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022