Strategic aspect of forming regulatory policy of socio-economic development of agricultural production

O. V. Nikolyuk, A. I. Livinsky


Abstract


The article reveals the strategic aspect of forming the regulatory policy of the socio-economic development of agrarian production, creates an algorithm for the formation of a rational regulatory policy for the socio-economic development of agrarian production, strategic imperatives to ensure the socio-economic development of agrarian production associated with the transition to an innovative way of institutional and structural modernization of agrarian production.


Keywords


: agrarian production; regulatory policy; development

Full Text:

PDF

References


Ofitsiynyy sayt Ministerstva ahrarnoyi polityky ta prodovol'stva Ukrayiny. (2018). Retrieved from: http://www.minagro.kiev.ua.

Nikolyuk, O. V., Hnat'yeva, T. M. (2014). Vplyv sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu na konkurentozdatnist' pidpryyemstv ahrarnoho sektoru. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 4(76), 151-157.

Nikolyuk, O. V. (2014). Derzhavne rehulyuvannya tsin na sil's'kohospodars'ku produktsiyu v Odes'komu rehioni. Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2(9), 20-26

Lozyns'ka, T. M. (2007). Natsional'nyy prodovol'chyy rynok v umovakh hlobalizatsiyi. Kharkiv: Mahistr.

Dibrova A. D. (2014). Rehulyuvannya ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi. Kyyiv : Interdruk.

Rentabel'nist' operatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti. (2017). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Zhalilo, Ya. A. (2011). Rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva yak peredumova zabezpechennya prodovol'choyi bezpeky Ukrayiny. Kyyiv: NISD.

Halyts'kyy O. M. (2013). Problemy normatyvno-pravovoho rehulyuvannya obliku rozrakhunkiv z sotsial'noho zabezpechennya na pidpryyemstvakh sil's'koho hospodarstva. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, 6, 95-99.

Hnat'yeva, T. M., Davydyuk, O. O. (2017). Analiz rivnya zakhyshchenosti ekonomichnykh interesiv ahrarnoho vyrobnytstva v umovakh intehratsiyi Ukrayiny do svitovoho ekonomichnoho prostoru. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 110-123.

Gryshova, I. Yu., Shcherbata, M. Yu., Gryshov, V. V. (2015). Sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu yak chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku. Problemy i perspektyvy ekonomiky , 3 (3), 17-28.

Naumov, O., Gryshova, I., Rozsa, Z. (2018). Leadership in Energy Efficiency of Agro-industrial Production: Regional Aspects. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 579-590

Baimuratov, M., Gryshova, I., Akhmetova, I. (2018). Leadership of Territorial Communities: Local and Global Factors. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 179-188

Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L. (2017). The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2, 128-133.

Nikoliuk, O., Grushova, I., Shestakovska, T. (2017). The organis produstion in the sontext of improving the esologisal safety of produstion of the food industry. Food Science and Technology, 11(4), 103-111.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.303

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023