Формування механізму інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю

G. G. Kazarian


Анотація


У статті визначено  методи  та  принципи  формування механізму  інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з  інвалідністю, визначено недоліки вітчизняного фінансового механізму соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями та механізми інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями.


Ключові слова


особи з обмеженими фізичними можливостями; соціально-економічне забезпечення; інституційне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro sotsial'ni posluhy: Zakon Ukrayiny vid 19 cherv. 2003 r. # 966-IV. (2003). Ofits. visn. Ukrayiny, 29, 52.

Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina – 2020» (2015). Ofits. visn. Ukrayiny, 4, 8. 67.

Semyhina, T. V., Mishchenko, K. S., Kicha, T. H. (2007). Sotsial'ni posluhy v Ukrayini: s'ohodennya ta perspektyvy. Kyiv: Zirka, Proekt Tasis «Posylennya rehional'nykh sotsial'nykh sluzhb».

Pro litsenzuvannya pevnykh vydiv hospodars'koyi diyal'nosti. (2000). Ofits. visn. Ukrayiny, 27, 1.

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo informuvannya naselennya pro sotsial'ni posluhy (2014). Retrieved from: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article.

Hryshova, I. Yu., Shcherbata, M. Yu., Hryshov, V. V. (2015). Sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu yak chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 3 (3), 17-28.

Kazaryan, H. H. & Petrovs'kyy, V. P. (2018). Derzhavna polityka v sferi inklyuzyvnoyi osvity. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego (31.05.2018) – Warszawa, 17-21.

Mel'nyk, O. H. (2017). Suchasni tendentsiyi ekonomichnoyi intehratsiyi osib z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostyamy v Ukrayini. Teoriya i praktyka pidpryyemstv, 369-376.

Naumov, O. B. & Stoyanova-Koval', S. S. (2017). Metodolohichni kontury derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku ta bezpeky sotsial'no-ekonomichnykh system. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 123-129.

Semyhina, T. V., Mishchenko, K. S., Kicha, T. H. (2007). Sotsial'ni posluhy v Ukrayini: s'ohodennya ta perspektyvy. Kyiv: Zirka, Proekt Tasis «Posylennya rehional'nykh sotsial'nykh sluzhb».

Troshchyns'kyy, V. P., Sytnyk, P. K., Skurativs'kyy, V. A. (2008). Kontseptual'ni zasady derzhavnoyi polityky v sotsiohumanitarniy sferi na rehional'nomu rivni. Kyiv: NADU.

Myshchak, I. M. (2015). Reformuvannya zakonodavchoho zabezpechennya prava na osvitu lyudey z osoblyvymy potrebamy v Ukrayini. Konstytutsiyna reforma v Ukrayini: novyy etap ta suchasni vyklyky. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.

Myshchak, I. M. (2014). Pravove zabezpechennya zaprovadzhennya inklyuzyvnoyi osvity v Ukrayini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 5, 37-43

Baymuratov, M. O. (2015). Suchasni tendentsiyi pravovoho zabezpechennya nadannya osvitnikh posluh v yevropeys'kykh krayinakh. Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu, 9-10, 129-135.

Gryshova, I. Nikoliuk, E., Shestakovska, T. (2017). Conceptualization of the Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality. Science and education, 10, 118-125.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.311

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022