Formation of mechanism of institutional regulation of social and economic providers of persons with disabilities

G. G. Kazarian


Abstract


The article defines the methods and principles of forming the mechanism of institutional regulation of social and economic provision of persons with disabilities, deficiencies of the domestic financial mechanism of socio-economic provision of persons with disabilities and mechanisms of institutional regulation of socio-economic provision of persons with disabilities.


Keywords


persons with limited physical abilities; socio-economic provision; institutional regulation

Full Text:

PDF

References


Pro sotsial'ni posluhy: Zakon Ukrayiny vid 19 cherv. 2003 r. # 966-IV. (2003). Ofits. visn. Ukrayiny, 29, 52.

Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina – 2020» (2015). Ofits. visn. Ukrayiny, 4, 8. 67.

Semyhina, T. V., Mishchenko, K. S., Kicha, T. H. (2007). Sotsial'ni posluhy v Ukrayini: s'ohodennya ta perspektyvy. Kyiv: Zirka, Proekt Tasis «Posylennya rehional'nykh sotsial'nykh sluzhb».

Pro litsenzuvannya pevnykh vydiv hospodars'koyi diyal'nosti. (2000). Ofits. visn. Ukrayiny, 27, 1.

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo informuvannya naselennya pro sotsial'ni posluhy (2014). Retrieved from: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article.

Hryshova, I. Yu., Shcherbata, M. Yu., Hryshov, V. V. (2015). Sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu yak chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 3 (3), 17-28.

Kazaryan, H. H. & Petrovs'kyy, V. P. (2018). Derzhavna polityka v sferi inklyuzyvnoyi osvity. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego (31.05.2018) – Warszawa, 17-21.

Mel'nyk, O. H. (2017). Suchasni tendentsiyi ekonomichnoyi intehratsiyi osib z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostyamy v Ukrayini. Teoriya i praktyka pidpryyemstv, 369-376.

Naumov, O. B. & Stoyanova-Koval', S. S. (2017). Metodolohichni kontury derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku ta bezpeky sotsial'no-ekonomichnykh system. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 123-129.

Semyhina, T. V., Mishchenko, K. S., Kicha, T. H. (2007). Sotsial'ni posluhy v Ukrayini: s'ohodennya ta perspektyvy. Kyiv: Zirka, Proekt Tasis «Posylennya rehional'nykh sotsial'nykh sluzhb».

Troshchyns'kyy, V. P., Sytnyk, P. K., Skurativs'kyy, V. A. (2008). Kontseptual'ni zasady derzhavnoyi polityky v sotsiohumanitarniy sferi na rehional'nomu rivni. Kyiv: NADU.

Myshchak, I. M. (2015). Reformuvannya zakonodavchoho zabezpechennya prava na osvitu lyudey z osoblyvymy potrebamy v Ukrayini. Konstytutsiyna reforma v Ukrayini: novyy etap ta suchasni vyklyky. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.

Myshchak, I. M. (2014). Pravove zabezpechennya zaprovadzhennya inklyuzyvnoyi osvity v Ukrayini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 5, 37-43

Baymuratov, M. O. (2015). Suchasni tendentsiyi pravovoho zabezpechennya nadannya osvitnikh posluh v yevropeys'kykh krayinakh. Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu, 9-10, 129-135.

Gryshova, I. Nikoliuk, E., Shestakovska, T. (2017). Conceptualization of the Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality. Science and education, 10, 118-125.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.311

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023