Determination of strategic development directions of restaurant industry institutions on benchmarking bases

Serhii Viktorovych Seliutin


Abstract


Introduction. The article deals with the issues of strategic development of restaurant industry institutions. Nowadays, the fractal structuring is one of the most efficient tools for the study of complex organizations. This structuring has allowed using a hierarchical system of indicators to carry out a strategic assessment and develop the direction of strategic development of enterprises.

Purpose. The article aims is to determine the directions of strategic development of the restaurants of Kharkiv, which are the part of the networks, on the basis of benchmarking. For this purpose, the system of restaurant management is proposed to be structured according to a fractal hierarchy using evolutionary principles.

Method. The method of taxonomic analysis and modern methods of benchmarking have been used to find and study the best-known methods of generating business and helping to improve service delivery processes relatively quickly and at the lowest cost. These methods aim at assessing and determining the directions of strategic development of restaurant facilities in the networks.

Results. Based on the data as for the activity of restaurants in the network structure and the results of the assessment of their strategic development, the reduction of the distance from the leading enterprise by the level of the taxonomic indicator has been calculated by improving each factor. The factors can determine the level of strategic development in the enterprise under the analyses. The calculations have been executed according to the indicators, which reflect the fractal structure of the organization of the restaurant industry. The results of the analysis have allowed the identification of such strategic directions as menu optimization, improvement of the quality of service, net profit, turnover, establishment of rates and efficiency of using the network benefits (profitability).


Keywords


strategic development; restaurant industry institution; fractal structuring; taxonomic analysis; menu optimization; improvement of the quality of service; efficiency of network benefits

Full Text:

PDF

References


Kronover, R. (2000). Fraktaly y khaos v dynamycheskykh systemakh. Moscow : Postmarket. [in Russian].

Trunova, O. Skyter, Y. (2013). Ispolʹzovanye fraktalʹnoho analyza dlya issledovanyya dinamyky slozhnykh system. VIII mezhdunarodnaya nauch.-prakt. konf., Chernihiv, CHNTU, 296–299. [in Russian].

Tur, H., Trunova, O. (2015). Zastosuvannya metodu fraktalʹnoho analizu dlya vyznachennya trendovykh kharakterystyk chyslovykh ryadiv. Visnyk Chernihivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. Shevchenka. 125, 252–256. [in Ukrainian].

Dubnytsʹkyy, V. (2011). Vybir metodu prohnozuvannya vartosti tsinnykh paperiv z urakhuvannyam fraktalʹnoyi vymirnosti ryadu sposterezhenʹ. Byznes Inform, 7(1), 120–121. [in Ukrainian].

Bartashevsʹka, Yu. Yavorsʹkyy, A. (2015). Fraktalʹnyy analiz finansovykh rynkiv: teoretychni ta praktychni aspekty zastosuvannya. Yevropeysʹkyy vektor ekonomichnoho rozvytku. 1(18), 7–14. [in Ukrainian].

Mandelbrot, B. (2004). Fraktaly, sluchay y fynansy. Moscow-Izhevsk : Rehulyarnaya y khaotycheskaya dynamyka. [in Russian].

Yatsun, L. M., Selyutin, S. V. (2018). Zastosuvannya evolyutsiynykh pryntsypiv dlya formuvannya zbalansovanykh stratehiy pidpryyemstv restorannoho hospodarstva. Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «VĚDECKÍ POKROK NA P?ELOMU TYSYACHALETY-2018», Vol. 7: Praha. Publishing House «Education and Science».[in Ukrainian].

Varneke, Kh.-Yu. (1999). Revolyutsyya v predprynymatelʹskoy kulʹture. Fraktalʹnoe predpryyatye. Moscow : Nauka/Interperiodika. [in Russian].

Ehupov, Yu. A. (2009). Povyshenie korrektnosti mnohomernykh otsenok v protsesse formirovanyya proizvodstvennoy prohrammy predpriyatiya. Formuvannya ekonomichnykh stratehiy rozvytku pidpryyemstva, rehionu, derzhavy. Ekonomichni innovatsiyi : zb. nauk. pr. Odesa : IPREED NAN Ukrayiny, Vyp. 38, 68-80. [in Russian].

Bohdanov, S. V. (2009). Benchmarkynh v sfere usluh. Shakhty : YURHUÉS. [in Russian].

Danylov, Y. P. (2005). Benchmarkynh kak osnova sozdanyya konkurentnoho predpryyatyya. Moscow : Standarty i kachestvo. [in Russian].

Kemp, R. (2004). Lehalʹnyy promyshlennyy shpionazh: benchmarkynh biznes-protsessov: tekhnolohiy poiska i vnedreniya luchshykh metodov raboty vashykh konkurentov. Dnepropetrovsk : Balans-Klub. [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.184

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023