Grounding of the directions for improvement of organizational and economic logistic activities support of a trade enterprise

Anastasiya Ievgenievna Uvarova


Abstract


Introduction. The article deals with theoretical aspects of the problem under study. It identifies the main elements and proposes a system of indicators for assessing the organizational and economic logistics activities support of a trade enterprise. The research presents the sequence of determination of directions and tools for improvement of the organizational and economic logistics activities support of a trade enterprise.

Purpose. The article aims to study the methodological principles of problem diagnostics and to determine the directions of improvement of the organizational and economic logistics activities support of a trade enterprise.

Method (methodology) The methods of system and structural analysis, method of causative analysis, method synthesis and the relational method have been used in this research. On the basis of these methods the directions of the improvement of the organizational and economic logistics activities support of a trade enterprise are proposed.

Results. In the conducted research the problem zones of organizational and economic support according to the main elements have been determined. The grouping of measures and tools for improvement of organizational and economic support of logistic activity while taking into account the criteria of operational efficiency has been done. The degree of coverage of the problem areas has been defined. The positive changes in logistics activities of the trade enterprise have been determined.


Keywords


logistics activity; logistics competencies; logistics capabilities; organizational structure; relational matrix; methods of evaluation

Full Text:

PDF

References


Krykavs'kyy, Ye. V., Pokhyl'chenko, O. A. (2013). Lohistychni aktyvy ta konsekventsiyi yikh vykorystannya. Retrieved from: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/vnulpl_2013_762_16.pdf. [in Ukrainian].

Pal'chyk, I. M. (2014). Formuvannya lohistychnoyi stratehiyi pidpryyemstva u suchasnykh umovakh hospodaryuvannya. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3575. [in Russian].

Rudenko, H. P. (2010). Teoretychni aspekty vyznachennya sutnosti ta efektyvnosti lohistychnoyi diyal'nosti mashynobudivnoho pidpryyemstva. Ekonomika rozvytku, 1 (53), 70-73. [in Ukrainian].

Semchuk, Zh. V., Skrynkovs'kyy, R. M. (2015). Rozvytok marketynhovoyi ta lohistychnoyi diyal'nosti pidpryyemstva yak faktor pidvyshchennya yoho konkurentospromozhnosti pidpryyemnyts'koho potentsialu. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 8, 16-19. [in Ukrainian].

Talan, M. V. (2008). Modelyuvannya lohistychnykh stratehiy torhovel'nykh pidpryyemstv. Visnyk nats. un-tu "L'vivs'ka politekhnika", 633: Lohistyka, 696–701. [in Ukrainian].

Shtal', T. V., Klymyuk, A. O. (2017). Analiz osoblyvostey informatsiynykh lohistychnykh system upravlinnya mizhnarodnoyu diyal'nistyu pidpryyemstva. Biznes-Inform: nauk. zhurnal, 12, 397-402. [in Ukrainian].

Bozhanova, O. V. (2016). Orhanizatsiyno-ekonomichne upravlinnya zminamy na promyslovomu pidpryyemstvi. Natsional'nyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 10(1), 39-42. [in Ukrainian].

Kolodyzyeva, T. O., Panas'yants, H. S. (2012). Modelyuvannya orhanizatsiynoho zabezpechennya funktsionuvannya lohistychnykh system promyslovykh pidpryyemstv. Biznes Inform, 10, 254-259. [in Ukrainian].

Lakiza, V. V., Kochmaryk, K. Ya. (2011). Orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya funktsionuvannya pidpryyemstva. Natsional'nyy lisotekhnichnyy universytet Ukrayiny, 21.8, 224-229. [in Ukrainian].

Murzabulatova. O. V., Kostin, Yu. D. (2017). Udoskonalennya orhanizatsiyno-ekonomichnoho zabezpechennya derzhavno-korporatyvnoho partnerstva v systemi upravlinnya DKP. Ekonomika: realiyi chasu, 1(29), 143-154. [in Ukrainian].

Semenov, V. F., Halasyuk, S. S., Shykina, O. V. (2015). Ponyattya i zmist orhanizatsiyno-ekonomichnoho zabezpechennya funktsionuvannya hotel'nykh pidpryyemstv maloyi mistkosti. Aktual'ni problemy ekonomiky, 10 (172), 202-212. [in Ukrainian].

Serhyeyeva, O. R. (2014). Orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya konkurentospromozhnosti torhovel'noho pidpryyemstva. Yevropeys'kyy vektor ekonomichnoho rozvytku, 2 (17), 204-210. [in Ukrainian].

Topol'nyts'ka, T. B. (2013). Formuvannya systemy orhanizatsiyno-ekonomichnoho zabezpechennya zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti pidpryyemstva. Stalyy rozvytok ekonomiky, 2 (19), 111-115. [in Ukrainian].

Yastrems'ka, O. M., Zelens'kyy, M. V. (2014). Formuvannya orhanizatsiynoho zabezpechennya protsesu vprovadzhennya autsorsynhu lohistychnykh funktsiy na pidpryyemstvi. Problemy ekonomiky, 3, 286-293. [in Ukrainian].

Krasnokuts'ka N.S. (2012). Upravlinnya potentsialom torhovel'noho pidpryyemstva. Kharkiv: Khark. derzh. un-t kharchuvannya ta torhivli. [in Ukrainian].

Lutsyak, V. V. (2015). Skladovi elementy ta metod otsinky dynamichnykh zdibnostey maloho vyrobnychoho pidpryyemstva. Teoretychni ta praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noyi vlasnosti, 2(1), 66-72. [in Ukrainian].

Petrenko, L. A., Treytyak, M. M. (2015). Otsinyuvannya rivnya orhanizatsiyi upravlinnya pidpryyemstvom. Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny, 36, 107-117. [in Ukrainian].

Savchuk V. P. (2005). Upravlenye prybul'yu y byudzhetyrovanye. Moskva: BYNOM. Laboratoryya znaniy. [in Russian].

Frolova L. V., Kravchenko E. S. (2012). Formirovanie biznes-modeli predpriyatiya. Kiev: Tsentr uchebnoy lyteratury. [in Russian].

Kizim, N. A., Tyshchenko, A. N., Ivanov, Yu. B., Chechetova-Terashvyly, T. M. (2007). Formirovanie konkurentnoy pozitsii predpriyatiya v usloviyakh krizisa. Kharkiv: INZhEK. [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.207

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023