Правило частки витрат на освіту у регулюванні освітньої сфери

Vira Ivanivna Usyk


Анотація


Вступ. Освітня  сфера  є  стратегічно  важливим  сектором  розвитку  суспільства  і  держави. Фінансовий аспект є одним із найбільш проблемних аспектів системи освіти. Тому актуальним є питання визначення показників впливу на обсяг фінансування сфери освіти.

Мета. У статті проаналізовано правило макроекономічної політики уряду, зокрема правило фінансування освітньої сфери

Метод (методологія) У дослідженні використано методологію аналізу макроекономічних правил. Аналіз проведено за допомогою економіко-математичних методів та програмного забезпечення STATISTICA.

Результати. Прикладний результат дослідження полягає у визначенні та застосуванні певного алгоритму, який окреслює ідею правила та відбирає з використанням статистичних методів аналізу ті макроекономічні змінні, які дійсно впливають на освітню сферу. Обґрунтоване правило, на думку авторів, дає відповідь на питання, як будуть змінюватись показники фінансування освіти при зміні показників, які визначають частку людей з певним рівнем освіти.


Ключові слова


освіта; макроекономічне правило; частка у ВВП; витрати на освіту; рівень вищої освіти; рівень початкової освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. NJ.: Princeton.

Rykkardo, D. (1995). Sochynenyja [Compositions]. Moscow: Socekghyz. [in Russian].

Romer, P.M. (1987). Growth based on increasing returns due to specialization. American Economic Review, 2.

Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94.

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics. 22/1.

Hrishnova, O. A. (2001). Ljuds'kij kapіtal: formuvannja v sistemі osvіti і profesіjnoї pіdgotovki [Human Capital: Formation in the System of Education and Professional Training]. Kyiv : Znannja. [in Ukrainian].

Kozarezenko, Lyudmyla Volodymyrivna (2010). Sotsial'no-ekonomichna efektyvnist' funktsionuvannya sfery osvitnikh posluh [Socio-economic efficiency of functioning of the sphere of educational services]. Thesis for phD, sp. 08.00.03. KNEU. Kyiv. [in Ukrainian].

Kalenyuk, I. S., Tsymbal, L. I. (2011). Osoblyvosti rehulyuvannya rynku osvitnikh posluh [Features of the regulation of the educational services market]. Chernihiv. [in Ukrainian].

Zarets'ka L. M., Kulinich, O. A. (2014). Rol' osvіti v ekonomіchnomu rozvitku [The Role of Education in Economic Development]. Ekonomichna strateghija i perspektyvy rozvytku sfery torghivli ta poslugh – Economic strategy and prospects for the development of trade and services, 2, 197-207. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_2_22. [in Ukrainian].

Mykhats', S. O. (2004). Rol' osvity yak faktora ekonomichnoho zrostannya v umovakh perekhidnoyi ekonomiky [The role of education as a factor in economic growth in a transition economy]: Thesis for phD, sp. 08.01.00. KNEU. Kyiv. [in Ukrainian].

Osvita v Ukrayini [Education in Ukraine]. CEDOS. Retrieved from: https://tsedos.org.ua/data/pdfs/osvitaua_250416_updated.pdf. [in Ukrainian].

DATA base OECD. Retrieved from: //data.oetsd.org.

DATA base Eurostat. Retrieved from: http://ets.europa.eu/eurostat/data/database.

DATA base Unesco Institute for statistitcs. Retrieved from: http://data.uis.unestso.org/Index.aspx.

DATA base World bank. Retrieved from: ets.europa.eu/eurostat/data/database.

Botsyan, T. V., Levchuk, E. P. (2015). Vplyv vydatkiv na osvitu na rozvytok lyuds'koho potentsialu krayiny: dosvid Ukrayiny [Influence of expenditures on education on development of human potential of the country: experience of Ukraine]. Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva. ekonomichni nauky [Productivity of agricultural production. economic sciences], 27, 117-125. Retrieved from: //nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2015_27_19. [in Ukrainian].

Usyk, V., Radionova, I. (2018). Financial policy rules in the educational sphere: substantiation algorithm. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastrutsture Development, 40/3,163-174. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.093

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022