Стратегічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Viktor Ivanovych Hanin, Svitlana Volodymyrivna Borokh


Анотація


Вступ. В умовах глобалізації світового господарства та міжнародних економічних відносин підвищується роль і значення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях. Особливо актуальною стає проблема побудови ефективної системи управління ЗЕД на підприємстві.

Мета. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів ефективних напрямів виходу підприємств на зовнішні ринки, що базуються на розробці та реалізації стратегії ЗЕД. Це дозволить підприємству виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі.

Метод

Результати. У статті розглянуто базові поняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, сутність та процес її організації на підприємстві. Розглянуто сутність стратегії ЗЕД в економічній сфері діяльності та необхідність її розробки на підприємствах. Успіх діяльності підприємства щораз більше залежить від того, наскільки раціонально організовується зовнішньоекономічій вектор діяльності. Тож на сьогодні надзвичайно важлива роль відводиться вдосконаленню організаційної структури управління цією діяльністю для підвищення ефективності господарської одиниці на зовнішньому ринку й вмінню швидко реагувати і пристосовуватись до змін у зовнішньому середовищі. У публікації зроблені висновки, практичне значення яких полягає в тому, що вони можуть бути використані при прийнятті управлінських рішень та розробці заходів підвищення ефективності ЗЕД на підприємстві.


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; стратегія; глобалізація; підприємство; менеджмент; організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Baula, O. V., Sachuk, A. V. (2013). Osoblyvosti formuvannja strategiji zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti pidpryjemstva v suchasnomu globalizacijnomu prostori. Problemy rozvytku ta perspektyvy malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni na suchasnomu etapi. Retrieved from: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=65314. [in Ukrainian].

Kyrychenko, O. A. Vaganov, K. G. (2008). Suchasna systema upravlinnja zovnishn'oekonomichnoju dijal'nistju pidpryjemstva. Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, 1. Retrieved from: http://uadocs.exdat.com/docs/index-68609.html. [in Ukrainian].

Kis', O. P. (2015). Formuvannja strategii' zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti pidpryjemstva: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.06.01. Kharkiv. [in Ukrainian].

Sajenko, M. G. (2006). Strategija pidpryjemstva. Ternopil': Ekonomichna dumka.

Metodychni pidhody do obg'runtuvannja vyboru zovnishnih rynkiv pidpryjemstvamy. (n.d.). Retrieved from: https://www.lektsii.net/1-96725.html. [in Ukrainian].

Keller, K., Kotler, F. (2018). Marketing menedzhment. Yzdatel'skyj dom "Pyter".[in Russian].

Porter, M. E. (2005). Konkurentnaja strategyja: Metodyka analyza otraslej y konkurentov. Moscow: Al'pyna Byznes Buks. [in Russian].

Bagrova, I. V., Redina, N. I., Vlasjuk, St. Je., Get'man, O. O. (2004). Zovnishn'oekonomichna dijal'nist' pidpryjemstva. Kyiv: Centr navchal'noi' literatury. [in Ukrainian].

Osoblyvosti organizacii' upravlinnja zovnishn'oekonomichnoju dijal'nistju v kompanii'. (n.d.) Retrieved from: http://ekon.in.ua/osoblivosti-organizaciyi-upravlinnya-zovnishneoekonomichnoyu-d.html. [in Ukrainian].

Organy derzhavnogo upravlinnja VED v RB, i'h funkcii'. (n.d.). Retrieved from: http://ni.biz.ua/4-1/2119.html. [in Ukrainian].

Grylic'ka, A., Synycja, I. (n.d.). Upravlinnja zovnishn'oekonomichnoju dijal'nistju pidpryjemstva. Serija: Ekonomichni nauky Vypusk 36. Chastyna III. Retrieved from: http://ua.z-pdf.ru/7ekonomika/868929-1-seriya-ekonomichni-nauki-vipusk-chastina-iii-udk-657442-anzhela-grilicka-angela-grylitska-irina-sinicya-irina-synyca.php. [in Ukrainian].

Zovnishn'o-ekonomichna marketyngova dijal'nist' pidpryjemstva. (2018). Referat-ok.com.ua. Retrieved from: http://referat-ok.com.ua/marketing/zovnishno-ekonomichna-marketingova-diyalnist-pidprijemstva. [in Ukrainian].

Karpenko, M. O., Zaharchenko, O. V. (n d.). Udoskonalennja organizacii' zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti na pidpryjemstvi. Retrieved from: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/486/473. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.162

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021