Approaches to formation of the economic policy of industrial enterprises development in Ukraine

Yosyf Stepanovych Sytnyk


Abstract


Purpose. The aims to systematize the problems of the industrial enterprises functioning in Ukraine on the basis of analysis of the main tendencies of their development and statistical reporting, as well as conclusions of scientific and expert environments.

Methodology. The scientific theoretical and applied investigations of the leading Ukrainian scientists concerning development of the national industry have become the theoretical and methodological basis of the conducted research. The following methods have been used in this study: the method of theoretical generalization and comparison, method of statistical analysis, method of structural and logical analysis, system method.

Results. The key problems that impede the effective development of industrial enterprises of different areas have been considered. A special emphasis has been made on the level of industrial products in the total volume of the Ukrainian economy, the number of enterprises that carried out innovation activities and the structure of the national industry on the basis of the volume of industrial products, which was sold. Recommendations on the main directions of the state economic policy concerning industrial enterprises, priorities of structural changes, their intellectual and innovative development and its investment support have been offered.


Keywords


national economy; macroeconomic regulation; structural changes; intellectual and innovative development; investment support; intellectualization; domestic market; state policy

Full Text:

PDF

References


Herasymchuk, V. H. (2015). Rol derzhavy v zabezpechenni konkurentospromozhnosti promyslovoho vyrobnytstva v umovakh transformatsiyi svitovoyi ekonomiky. Rynkovo-oriyentovane upravlinnya innovatsiynym rozvytkom. Kharkiv: TOV «Disa plyus». [in Ukrainian].

Deyneko, L. V., Zavhorodnya, M. Yu. (2012). Rozvytok vnutrishnoho rynku lehkoyi promyslovosti: problemy ta mozhlyvosti. Ukrayinskyy sotsium, 1(40), 87. [in Ukrainian].

Investytsiyna bezpeka perekhidnykh ekonomik v umovakh hlobalnoyi intehratsiyi: teoretyko-metodolohichni pidstavy ta prykladni aspekty. (2012). Za red. V. Andriychuka, M. Fleychuk ta A. Mokiya. Donetsk: NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky promyslovrsti. [in Ukrainian].

Kovalenko, K. S. (2012). Shlyakhy vyrishennya problemy konkurentospromozhnosti vitchyznyanykh pidpryyemstv kharchovykh produktiv na mizhnarodnomu rynku. Innovatsiyna ekonomika, 7, 118-121. [in Ukrainian].

Kupchak, P. M. (2009). Kharchova promyslovist Ukrayiny v umovakh aktyvizatsiyi intehratsiynykh ta hlobalizatsiynykh protsesiv. L.V. Deyneko, red. Kyyiv: Rada po vyvch. prod. syl Ukrayiny NAN Ukrayiny. [in Ukrainian].

Mamochka, A.Yu. (2012). Innovatsiynyy rozvytok kharchovoyi promyslovosti v Ukrayini. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 1, 216-220. [in Ukrainian].

Sytnyk, Y. S. (2017). Intelektualizatsiya system menedzhmentu pidpryyemstv: kontseptsiya, systemnyy monitorynh ta modelyuvannya. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky. [in Ukrainian].

Sirenko, K. Yu. (2012). Perspektyvy rozvytku innovatsiynoyi diyalnosti lehkoyi promyslovosti Ukrayiny. Innovatsiyna ekonomika, 9, 60-67. [in Ukrainian].

Slyvinska, O. B. (2012). Mekhanizm derzhavnoho investuvannya innovatsiynoyi diyalnosti: zarubizhnyy dosvid. Innovatsiyna ekonomika, 10, 57-60. [in Ukrainian].

Sobkevych, O. V., Shevchenko, A. V., Sukhorukov, A. I. ta Byelashov, Yе. V. (2014). Priorytety investytsiynoho zabezpechennya strukturnykh reform u promyslovosti Ukrayiny. Kyyiv: NISD. [in Ukrainian].

Statystychnyy zbirnyk «Promyslovist Ukrayiny» u 2007–2015 rokakh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. [online]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

McKinsey Quarterly. (2014). Shaping the Future of Manufacturing. 1, 33. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.078

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023