Concept of modernization of the system of social and economic provision of individuals with disabilities

G. G. Kazarian


Abstract


The article formulates the principles, methods and approaches to the concept of modernization of the system of social and economic provision of persons with disabilities. The Concept of modernization of the system of social and economic provision of persons with disabilities is proposed. It defines the purpose, strategic directions, goals and priority tasks of their solution. Specific tasks that should be performed within the framework of the above-mentioned Concept priorities are formulated. Implementation in Ukraine of the fundamentals of social and economic provision of persons with disabilities, which are followed by the EU countries, should optimize the labour market, increase the level of efficiency of expenditure of budgetary social expenditures, and the quality of providing relevant social services. In case of the achievement of the goals, which are determined in the Agreement, persons with disabilities in Ukraine will benefit from state social policy. This policy aims to strengthen their social and economic interests, attract them into the economically active population and reduce the level of social tension in the country. Among the expected results of the modernization of the system of social and economic provision of persons with disabilities we can define the ensuring the realization of the rights of citizens which are in the Constitution of Ukraine.

Keywords


social and economic provision; persons with disabilities; social services

Full Text:

PDF

References


Konstytutsiya Ukrayiny. (1996). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 30, 141.

Dubych, K. V. (2014). Klyuchevye problemy vnedrenyya reform v sistemu sotsial'nykh usluh v Ukraine. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 9-10, 297-301.

Mishchenko, K. S. (2009). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya sotsial'nym zakhystom invalidiv v Ukrayini. Kyiv.

Naumov, O. B., Stoyanova-Koval', S. S. (2017). Metodolohichni kontury derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku ta bezpeky sotsial'no-ekonomichnykh system. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 123-129.

Gryshova, I. Yu., Shcherbata, M. Yu., Gryshov, V. V. (2015). Sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu yak chynnyk sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 3 (3), 17-28.

Hafarova, K. E. (2011). Hlobal'na transformatsiya systemy sotsial'nykh posluh. Kyiv..

Myshchak, I. M. (2015). Reformuvannya zakonodavchoho zabezpechennya prava na osvitu lyudey z osoblyvymy potrebamy v Ukrayini. Konstytutsiyna reforma v Ukrayini: novyy etap ta suchasni vyklyky. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta Yevropeys'kym Soyuzom i yoho derzhavamy-chlenamy. (2014). Retrieved from: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219.

Yevropeys'ka intehratsiya. (2014). Retrieved from: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=91282.

Yevropeys'kyy kodeks sotsial'noho zabezpechennya. (2015). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_329&c=1#Publi.

Rudkev, I. V. (2011). Rehulyuvannya systemy sotsial'noho zakhystu naselennya Ukrayiny: teoriya, metodolohiya ta derzhavna polityka. Donets'k.

Myshchak, I. M. (2014). Pravove zabezpechennya zaprovadzhennya inklyuzyvnoyi osvity v Ukrayini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 5, 37–43.

Baymuratov, M. O. (2015). Suchasni tendentsiyi pravovoho zabezpechennya nadannya osvitnikh posluh v yevropeys'kykh krayinakh. Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu, 9-10,129-135.

Grushova, I. E. Nikoliuk, T. Shestakovska (2017). Conceptualization of the Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality. Science and education, 10, 118-125.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.04.330

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023