Structural and functional model of institutional regulation of the system of social and economic provision of persons with disabilities

G. G. Kazarian


Abstract


The structural and functional model of institutional regulation of the system of social and economic provision of persons with disabilities is developed in this research. This model is adapted to the conditions of national economies functioning.


Keywords


social and economic provision; persons with disabilities; model; regulation

Full Text:

PDF

References


Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L., Glushko, O. V. (2017). The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Scientific Papers of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, 75-80.

Baimuratov, M., Gryshova, I., Akhmetova, I. (2018). Leadership of Territorial Communities: Local and Global Factors. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics, 179-188

Hryshova, I. Yu. (2016). Suchasne formuvannya systemy upravlinnya personalom yak konkurentozdatnist' natsional'noyi ekonomiky. Ekonomichnyy forum, 1, 340-347.

Gryshova, I. Yu., Shestakovs'ka, T. L. (2016). Rol' konsyumeryzmu v sotsial'no-ekonomichnykh protsesakh. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 75-82.

Nikolyuk, O. V. & Hnat'yeva, T. M. (2014). Vplyv sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu na konkurentozdatnist' pidpryyemstv ahrarnoho sektoru. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 4(76), 151-157.

Nikolyuk O. V. (2015). Udoskonalennya derzhavnoho rehulyuvannya sotsial'no-ekonomichnoho zakhystu ahrobiznesu Ukrayiny. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, 12 (66), 124-130.

Shaul's'ka, H. M. (2017). Hromads'kist' yak indykator systemy derzhavnoho upravlinnya ta hromadyans'koho suspil'stva. Public as indicator of the system of state administration and civil society. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 1(8), 66–69. Retrieved from: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/derzh_uprav_8_2017.pdf.

Shaul's'ka, H. (2016). Orhany mistsevoho samovryaduvannya v umovakh detsentralizatsiyi mekhanizmiv vlady: sproba kontseptual'noho analizu. Pravo ta derzhavne upravlinnya, 3. Retrieved from: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/issue-3-2016.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro derzhavnu sluzhbu zaynyatosti. (2015). Nakaz Minsotspolityky Ukrayiny vid 20 sich. 2015 r. # 41. Ofits. visn. Ukrayiny, 12, 283.

Pro Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu z pytan' invalidiv ta veteraniv Ukrayiny. (2013). Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 6 kvit. 2011 r. # 397/2011 (iz zminamy, vnesen. z·hidno z Ukazom Prezydenta v 2013 r.). Ofits. visn. Ukrayiny, 29, 99.

Pro mistsevi derzhavni administratsiyi. (1999). Zakon Ukrayiny vid 9 kvit. 1999 r. # 586-XIV (iz zminamy i dopovn. vnesen. 44 Zakonamy Ukrayiny u 2001-2015 rr.). Ofits. visn. Ukrayiny, 18, 3.

Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini. (1997). Zakon Ukrayiny vid 21 trav. 1997 r. # 280/97-VR (iz zminamy i dopovn. vnesen. 87 Zakonamy Ukrayiny u 1998- 2015 rr.). Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 24, 170.

Pro zatverdzhennya typovykh polozhen' (vzirtsevykh) pro terytorial'nyy tsentr sotsial'noho obsluhovuvannya. (1997). Nakaz Minsotszakhystu Ukrayiny vid 1 kvit. 1997 r. # 44 (iz zminamy i dopov., vnesen. z·hidno iz 2 Nakazamy Ministerstva v 2007-2009 rr.)» Ofits. visn. Ukrayiny, 39, 57.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.248

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023