Структурно-функціональна модель інституційного регулювання системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю

G. G. Kazarian


Анотація


В статті розроблено структурно-функціональну модель інституційного регулювання системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, яка адаптована до умов функціонування національної економік.


Ключові слова


соціально-економічного забезпечення; осіб з інвалідністю; модель; регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L., Glushko, O. V. (2017). The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Scientific Papers of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, 75-80.

Baimuratov, M., Gryshova, I., Akhmetova, I. (2018). Leadership of Territorial Communities: Local and Global Factors. Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer Proceedings in Business and Economics, 179-188

Hryshova, I. Yu. (2016). Suchasne formuvannya systemy upravlinnya personalom yak konkurentozdatnist' natsional'noyi ekonomiky. Ekonomichnyy forum, 1, 340-347.

Gryshova, I. Yu., Shestakovs'ka, T. L. (2016). Rol' konsyumeryzmu v sotsial'no-ekonomichnykh protsesakh. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 6, 75-82.

Nikolyuk, O. V. & Hnat'yeva, T. M. (2014). Vplyv sotsial'noyi vidpovidal'nosti biznesu na konkurentozdatnist' pidpryyemstv ahrarnoho sektoru. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 4(76), 151-157.

Nikolyuk O. V. (2015). Udoskonalennya derzhavnoho rehulyuvannya sotsial'no-ekonomichnoho zakhystu ahrobiznesu Ukrayiny. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, 12 (66), 124-130.

Shaul's'ka, H. M. (2017). Hromads'kist' yak indykator systemy derzhavnoho upravlinnya ta hromadyans'koho suspil'stva. Public as indicator of the system of state administration and civil society. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 1(8), 66–69. Retrieved from: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/derzh_uprav_8_2017.pdf.

Shaul's'ka, H. (2016). Orhany mistsevoho samovryaduvannya v umovakh detsentralizatsiyi mekhanizmiv vlady: sproba kontseptual'noho analizu. Pravo ta derzhavne upravlinnya, 3. Retrieved from: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/issue-3-2016.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro derzhavnu sluzhbu zaynyatosti. (2015). Nakaz Minsotspolityky Ukrayiny vid 20 sich. 2015 r. # 41. Ofits. visn. Ukrayiny, 12, 283.

Pro Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu z pytan' invalidiv ta veteraniv Ukrayiny. (2013). Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 6 kvit. 2011 r. # 397/2011 (iz zminamy, vnesen. z·hidno z Ukazom Prezydenta v 2013 r.). Ofits. visn. Ukrayiny, 29, 99.

Pro mistsevi derzhavni administratsiyi. (1999). Zakon Ukrayiny vid 9 kvit. 1999 r. # 586-XIV (iz zminamy i dopovn. vnesen. 44 Zakonamy Ukrayiny u 2001-2015 rr.). Ofits. visn. Ukrayiny, 18, 3.

Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini. (1997). Zakon Ukrayiny vid 21 trav. 1997 r. # 280/97-VR (iz zminamy i dopovn. vnesen. 87 Zakonamy Ukrayiny u 1998- 2015 rr.). Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 24, 170.

Pro zatverdzhennya typovykh polozhen' (vzirtsevykh) pro terytorial'nyy tsentr sotsial'noho obsluhovuvannya. (1997). Nakaz Minsotszakhystu Ukrayiny vid 1 kvit. 1997 r. # 44 (iz zminamy i dopov., vnesen. z·hidno iz 2 Nakazamy Ministerstva v 2007-2009 rr.)» Ofits. visn. Ukrayiny, 39, 57.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.248

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022