Стратегія та механізми просування товарів у системі маркетингу харчових підприємств

L. M. Naumova, O. V. Naumova, M. O. Vargatyuk


Анотація


У статті досліджуються проблеми формування та реалізації адаптивної стратегії просування товарів харчових підприємств на ринки збуту.

Сформульовано концептуальний базис стратегічного маркетингового управління харчовим підприємством. Означено особливості просування харчових товарів на ринку. Розроблено алгоритм формування стратегії просування товарів й забезпечення конкурентоспроможності харчового підприємства на ринку.


Ключові слова


харчова промисловість; маркетинг продовольства; стратегічне маркетингове управління; просування товару; соціально орієнтований маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Budnikevych, I., Krupenna, I., Cherdantseva, I. (2015). Osoblyvosti marketynhovoho planuvannya v riznykh marketynhovykh kontseptsiyakh ta sferakh zastosuvannya. Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 39(2), 216-223.

Honcharenko, E S. & Kharychkov, S. K. (2009). Stratehicheskoe planirovanie kak osnova upravleniya predpriyatiiem v rynochnykh usloviyakh. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 3(1), 73-76.

Zheleznyak, O. O. & Kuz'menko, O. S. (2010). Chynnyky vplyvu na dynamiku zbutu tovariv v umovakh nedoskonaloyi konkurentsiyi. Aktual'ni problemy ekonomiky, 11 (112), 38-46.

Kosyanchuk, T. F. (2013). Diahnostyka konkurentnoho potentsialu pidpryyemstva. Naukovi zapysky, 23, 51-54.

Pysarenko, V. V. & Zaporozhchenko, T. H. (2013). Planuvannya vykorystannya marketynhovoho instrumentariyu na rynku prodovol'stva. Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademii, 1 (6), 45-52.

Yeroshkin, O. O. (2008). Marketynh v APK Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi. Kyiv: KNEU.

Yer'omenko V. V. Marketynhovyy pidkhid v upravlinni pidpryyemstvom. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, 2, 48-52.

Daynovs'kyy, Yu. A. & Hlinenko, L. K. (2010). Typovi napryamy orhanizatsiyno-ekonomichnykh, upravlins'kykh i marketynhovykh transformatsiy pid chas proektuvannya innovatsiynykh zmin. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 2, 13-21.

Polin'ok, H. V. & Lypilina, V. I. (2009). Znachennya marketynhu v udoskonalenni diyal'nosti molokopererobnykh pidpryyemstv. Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva, 12, 77-86.

Vereskun, M. V. (2012). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu promyslovykh pidpryyemstv. Mariupol': Pryazovs'kyy derzhavnyy tekhnichnyy universytet.

Yerarkin, O. O. (2008). Problemy suchasnoho marketynhu: neobkhidnist' rozrobky novoyi paradyhmy. Ekonomika i derzhava, 8, 30-33.

Blakyta, H. V. (2010). Systematyzatsiya ob"yektiv diahnostuvannya stratehichnykh mozhlyvostey finansovoho rozvytku torhovel'nykh. Visnyk zaporiz'koho natsional'noho universytetu, 4 (8), 5–9.

Naumov, O. B. Naumov, O. B., Voronzhak, P. V. (2017). Stratehichne planuvannya marketynhovoyi diyal'nosti ahrarnoho pidpryyemstva. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky, 2(1), 77-84.

Malyshkina, T. H. (2010). Systemnyy pidkhid v marketynhu: istorychne ta suchasne tlumachennya. Europejska nauka XXI powiek – 2010. Przemysl: Naukaistudia, 4, 52-55.

Nyzhnyk, I. V. (2009). Diahnostyka konkurentnykh perevah pidpryyemstv: metody i modeli. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, 2(5), 135-138.

Gryshova, I. Yu. & Zaytsev, Yu. (2016). Efektyvnist' marketynhovo-zbutovykh system ahrarnykh pidpryyemstv na tsil'ovykh produktovykh rynkakh. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 1 (5), 99-108.

Gryshova, I., Mityay, O., Stoyanova-Koval, S. (2016). The estimation of enterprise trade name competitiveness. Naukovyy visnyk Polissya, 2(6), 85-91.

Gryshova, I. Yu. Naumov, O. B., Shabatura, T. S. (2016). Brand capitalization as a tool to maximize business value. Naukovyy visnyk Polissya, 3 (7), 168-175.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.254

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022