Modern terms of formation and realization of export potential agricultural sphere of regions of Ukraine

Serhiy Anatoliyovych Nadvynychnyy


Abstract


The article substantiates the essential content of the competitiveness of the agrarian sphere of the region in the conditions of modern transformation processes. A number of competitive advantages of domestic producers of agricultural products are distinguished, the existing export potential of the investigated sector of the national economy and the level of self-sufficiency of agricultural products in Ukraine are analyzed. The system of forming the export potential of the agrarian sphere is proposed.


Keywords


agrarian sphere; economic development; globalization; competitiveness; export-oriented areas; export potential; regional peculiarities

Full Text:

PDF

References


Boyko, Ye. O. (2008). Vplyv protsesiv hlobalizatsiyi na rozvytok ahroprodovol'choyi sfery. Natsional'ne hospodarstvo Ukrayiny: teoriya ta praktyka upravlinnya, 8, 102-109. [in Ukrainian].

Mohyl'nyy, O. M. (2005). Rehulyuvannya ahrarnoyi sfery. Uzhhorod: IVA.

Vorotnikov A. (2001). Stratehiya pidvyshchennya konkurentospromozhnosti rehionu. Ekonomichni stratehiyi, 144-149. [in Ukrainian].

Dokholyan, S., Petrosyants, V. (2007). Peredumovy rozvytku rehional'noyi konkurentospromozhnosti. Rehional'ni problemy peretvorennya ekonomiky, 1, 46-50. [in Ukrainian].

Kolomiyets', Yu. V. (2006). Perspektyvy intehratsiyi Ukrayini do Yedynoho ekonomichnoho prostoru ta Yevropeys'koho Soyuzu. Problemy razvitiya vneshneekonomicheskikh svyazey i privlecheniya inostrannykh investitsiy: rehional'nyy aspekt. Donetsk: DonNU, 209-215. [in Ukrainian].

Mel'nyk, S. I. (2010). Osnovni napryamky formuvannya konkurentnykh perevah ahrarnykh pidpryyemstv Ukrayiny v rynkovykh umovakh. Luhans'k: Noulidzh. [in Ukrainian].

Pysarenko, V. V., Danylenko, V. I. (n.d.). Rozvytok eksportu plodoovochevoyi konservnoyi produktsiyi z Ukrayiny. Ekonomika APK, 12, 118-121. [in Ukrainian].

Balans ta spozhyvannya osnovnykh produktiv kharchuvannya naselennyam Ukrayiny. (2018). Kyyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.056

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023