Аналіз діяльності неприбуткових організацій: методологічний аспект

Alona Vasilivna Khmelyuk, Olena Yuriivna Lomonos, Tetiana Volodymyrivna Fabrychenko


Анотація


Вступ. Розглянуто особливості функціонування неприбуткових організацій в Україні, обліково-інформаційне забезпечення аналізу діяльності суб’єктів державного сектору. Встановлено, що реформування обліку суб’єктів державного сектору, пов’язане з уведенням у дію НП(С)БОДС з 1 січня 2017 року, потребує проведення комплексного аналізу діяльності бюджетних установ. Зазначено, що здійснення аналізу діяльності  бюджетної установи надасть повну інформацію про реальний економічний стан організації, виявить невикористані внутрішньогосподарські резерви для подальшого розвитку та забезпечить більш ефективне цільове використання державних асигнувань. Об’єктом дослідження є фінансова звітність Головного управління статистики в Дніпропетровській області. Здійснено апріорний аналіз динамічних змін обсягів надходження грошових коштів за видами надходжень та виявлено, що застосування лише абсолютних показників для оцінки динаміки надходжень є недоречним. Встановлено, що збільшення динаміки надходження грошових коштів до бюджетної установи можуть свідчити лише про вплив інфляційних процесів. Запропоновано аналіз результатів діяльності організації здійснювати поетапно: аналіз динаміки та структури; аналіз фактичних видатків організації; оцінка результатів фінансової діяльності та визначення величини дефіциту чи профіциту грошових коштів. Розроблено алгоритм комплексного аналізу надходження коштів, доходів та видатків бюджетної установи.  Встановлено, що аналіз доходів, видатків та фінансових результатів діяльності бюджетної установи є необхідною складовою ефективного управління суб’єктом державного сектору.

Мета. Здійснити оцінку обліково-інформаційного забезпечення аналізу діяльності суб’єктів державного сектору та розробити етапи здійснення аналізу діяльності бюджетної установи на прикладі Головного управління статистики в Дніпропетровській області.

Метод (методологія). Метод системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, табличний та графічний методи, динамічні ряди.

Результати. Результатом наукового дослідження є теоретичне узагальнення та практичні рекомендації щодо методологічних аспектів діяльності неприбуткових організацій шляхом здійснення аналізу динаміки та структури надходження грошових коштів; фактичних видатків організації; оцінки результатів фінансової діяльності та визначення величини дефіциту чи профіциту грошових коштів. 


Ключові слова


бюджетні асигнування; доходи загального фонду; доходи спеціального фонду; видатки; НП(С)БОДС

Повний текст:

PDF

Посилання


The Budget Code of Ukraine. (2010). dated 08.07.2010, No. 2456-VI. Kyiv: Rada.

Boliukh, M. (2008). Analysis of financial and economic activity of budgetary institutions: textbook. Kyiv: KNEU.

Serdiuk, O. M. (2017). Features of the analysis of incomes and expenditures of budget institutions on an example: Scientific diary of the Dnieper. Dnipro DDMA.

Simenko, I. V. (2013). Analysis of economic activity: textbook. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Vyshnivetska, A. A. (2014). Features of the analysis of the activities of budgetary institutions. Kyiv: Upravlinnia rozvytkom.

Shtymer, L. T. (2016). On the issue of financial analysis of the activities of state sector institutions. Ternopil: TNEU.

National Public Sector Accounting Standard (Standard) 101 "Presentation of Financial Statements" (2009). dated 28.12.2009, No. 1541. Kyiv: Rada.

Zub M. (2014). Features of the analysis of financial stability and liquidity of budgetary institutions. Kharkiv: KhNEU

National Public Sector Accounting Standards 124 "Revenues". (2010). dated 24.12.2010, No. 1629. Kyiv: Rada

Public accounting (public accounting) standard in public sector 135 "Expenses". (2012). dated 18.05.2012, No. 568. Kyiv: Rada.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.050

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022