Analysis of modern methods of assessment of enterprises competitiveness

Lyudmyla Oleksiivna Zajtseva


Abstract


Accurate assessment of business opportunities can help to develop a successful competitive strategy and determine the position of the enterprise on the market. Achievement of this goal is possible due to the operational and objective assessment of competitiveness. Nowadays, the scientific literature is represented by a large number of methods. But there is no generally accepted method of assessing the competitiveness of enterprises that would have been recognized by specialists-theorists and business  practitioners as a completely satisfactory one. Thus, the article considers different approaches to assessing the competitiveness of enterprises aimed at improving the position of the company on the market. The parameters of the activity of the enterprise  to assess its competitiveness are determined. Analysis of the methods has proved that simultaneous use of different methods  is the most efficient. Their results  complement each other and allow to get the most complete picture of the level of competitiveness.

Keywords


methods for assessing the competitiveness of enterprises; potential of the enterprise; enterprise performance; subjects of estimation; companies and competitors

Full Text:

PDF

References


Bezuglaya, V., Postіl, I. (2007). Konkurentospromozhnіst ta analіz іsnuyuchih мetodik її otsіnki. Ekonomіka ta derzhava, 11, 33 -35.

Borodin, A., Terenina, N. (2012). Sovremennye podxody k otsіnke konkurentospromozhnosti predpriyatiy. Kazan science, 3, 69-72.

Zhovnovach, R. (2011). Theoretical and metodologіchnі pіdhody do otsіnki konkurentospromozhnostі pіdpriemstv. Naukovі pratsі Kіrovogradskogo natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu. Ekonomіchnі nauky, 106-113.

Kumanetsky, S. (2009). Osnovnі methody konkurentospromozhnostі promyslovyx pіdpriemstv v umovax vyxodu na zovnіshnі rinky. Visnik Berdyanskogo unіversitetu menedzhmentu i bіznesu, 4(8), 18-22.

Martinenko, V. (2008). Metodi otsіnki konkurentospromozhnostі subektіv gospodaryuvannya. Formuvannya rinkovih vіdnosin v Ukrainі, 10(89), 42-45.

Mіnyaylenko, I., Mykytenko, О. (2011). Naukovo – metodichnі aspects otsіnnyuvannya potentsіalu pіdpriemstv legkoi promislovostі. Visnik Xmelnytskogo natsіonalnogo unіversitetu, 1.

Nurmaganbetov, K., Esmagulov, N. (2009). Methodіka otsіnki konkurentospromozhnostі predpriyatiy legkoy promyshlennosti. Organizator proszvodstva, 2, 90-93.

Parsyak, V., Dibach, I. (2010). Analіtichnі peredumovi upravlіnnya konkurentospromozhnostu nevelikix pіdpriemstv. Ekonomіst, 8, 56 -59 .

Plyaskіna, A. (2006). Otsіnka konkurentsі ta konkurentospromozhnostі subektіv xarchovoi promislovostі. Aktualnі problemi ekonomіki, 2(56), 52 -59.

Poklonsky, F., Mamchenko, E. (2007). Rozvitok konkurentospromozhnostі produktsі scho vipuskaetsya, yak resultat efektivnogo vikoristannya potentsіalu pіdpriemstva. DonDUU MANADZHER, 3(41), 121 – 126.

Ribnitsky, D., Gorodnia, Т., Lvivska, К. (2010). Suchasnі pіdhodi do otsіnyuvannya konkurentospromozhnostі pіdpriemstva. Naukova visnik NLTU Ukraini, 20. 9, 227-230.

Fatkhutdinov, R. (2002). Konkurentosposobnost organizatsii v usloviyh krizisa: marketing, menedzhment. Moscow. Izdatelskii tsenter "Marketing".

Franіv, I., Koval, L., Rusin – Grinik, R. (2010). Teoretichnі aspekty upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu pіdpriemstva. Mehanіzm regulyuvannya ekonomіki, 3, 149-153.

Khrush, N., Vaganova, L. (2010). Suchasnі metodichnі pіdhodi do otsіnki konkurentospromozhostі pіdpriemstva. Visnik Khmelnytskogo natsіonalnogo unіversitetu, 5, 153-156.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023