Definitions of financial and economic security of the bank

Svitlana Sergiivna Rodchenko


Abstract


Introduction. The banking system and banks, in particular, play an important role in strengthening of national security, ensuring its sovereignty, strengthening the position of the country and its competitiveness in the international market, regulating the monetary system and the movement of financial resources in the market, etc. In their activity they experience significant influence of various types of threats, therefore, strengthening their financial and economic security does not lose its relevance, and the development of a unified approach to understanding the essence of "financial and economic security of the bank" is necessary for the development of a system for its effective support and regulation.

Purpose. The article aims to explore the essence of the concept of "financial and economic security of the bank" through a detailed study and synthesis of scientists’ and practitioners’ definitions of such concepts as "security", "danger", "uncertainty", "challenge", "risk", "threat", " bank security", "economic security of the bank" and "financial security of the bank ".

Method. Methods of economic analysis and synthesis are used for a detailed investigation of such concepts under study as "comparison", "generalization" and "systematization", for conduction of conclusions of research and development of author’s point of view on the essence of "financial and economic security of the bank".

Results. On the basis of a detailed study of the concepts "bank security", "economic security of the bank", "financial security of the bank" and "financial and economic security of the bank" the author has provided her own definition.


Keywords


security; bank security; economic security of the bank; financial security of the bank; financial and economic security of the bank

Full Text:

PDF

References


Karpenko, O. V. (2015). Teoretychni aspekty ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho, V. 3, 102-106. [in Ukrainian].

Mahas, N. V. (2011). Teoretychni osnovy doslidzhennia finansovoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia v umovakh tekhnohlobalizmu. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna, 2, 77-88. [in Ukrainian].

Zubok, M. I. (2012). Bezpeka bankivskoi diialnosti. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Gherasymchuk, N. A., Mirzojeva, T. V., Tomashevsjka, O. A. (2015). Ekonomichni i finansovi ryzyky. Kyiv: Komprynt. Retrieved from: https://pidruchniki.com/86189/ekonomika/ekonomichni_i_finansovi_riziki [in Ukrainian].

Serhunyn, A. A. (2005) Mezhdunarodnaia bezopasnost: novye podkhody i kontsepty. Polytycheskye yssledovanyia, 6, 126-137. [in Russian].

Korystin, O. Je., Baranovsjkyj O. I., Gherasymenko L. V., Dolja L. M., Kaljuk O. M. & et. al. (2010). Ekonomichna bezpeka. O.M. Dzhuzhi (Ed.). Kyiv : Alerta; KNT; Centr uchbovoji literatury. Retrieved from: https://pidruchniki.com/1584072021588/ekonomika/ekonomichna_bezpeka (дата звернення 11.12.2018) [in Ukrainian].

Korchenko, A. O., Skachek, L. M, Khoroshko, V. O. (2014). Bankivsjka bezpeka. O.V. Khoroshka (Ed.). Kyiv: PVP «Zadrugha». [in Ukrainian].

Semenov, V. A. (2008). Model i metod formirovaniya kompleksnoy sistemi bankovskoy bezopasnosti. Extended abstract of candidate’s thesis. SPb. [in Russian].

Bolshoy ekonomicheskiy slovar. (1999). A. N. Azrilyan (Ed). Moscow: In-t novoy ekonomiki. [in Russian].

Zubok, M. I. (2002). Bezpeka bankivskoi diialnosti. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Bocharov, O. A. (2003). Formirovanie osnov ekonomicheskoy bezopasnosti v bankovskoy deyatelnosti. Extended abstract of candidate’s thesis. М. [in Russian].

Tagirbekov, Kyiv (2003). Osnovyi bankovskoy deyatelnosti. Moscow: Izd-vo «Os-89». [in Russian].

Illjash, M. M. (2001). Bezpeka banku. Ukn.: Encyklopedija bankivsjkoji spravy Ukrajiny. V. S. Steljmakh (Ed.). Kyiv: Molodj, In Jure. [in Ukrainian].

Sorokivsjka Z. (2011). Do pytannja finansovoji bezpeky v umovakh svitovoji ekonomichnoji kryzy. Ekonomichnyj analiz, 8(1), 104-108. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_8_1/pdf/sorokivska/pdf [in Ukrainian].

Gamza V. A., Tkachuk I. B., Zhilkin I. M. (2017). Bezopasnost bankovskoy deyatelnosti (12nd ed., rev.) Moscow: Finansovyy universitet. [in Russian].

Bukin, S. (2003). Bezopasnost banka. Bankovskie tekhnologi, 9. Retrieved from: www.bizcom.ru/security/2003-09/01.html [in Russian].

Bezvukh, S. V. (2011). Bezpeka bankivsjkoji dijaljnosti Retrieved from: https://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0786&T=intro&st=0&L=1 [in Ukrainian].

Prokopenko, N. S., Vykljuk, M. I. (2014). Skladovi bezpeky bankivsjkoji dijaljnosti. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, 24.1, 302-308. [in Ukrainian].

Zachosova, N. V. (2012). Teoretychni aspekty naukovoji kateghoriji ekonomichnoji bezpeky okremykh vydiv vitchyznjanykh finansovykh poserednykiv. Ekonomichni nauky. Serija «Oblik i finansy», 9(33), 136-146. [in Ukrainian].

Vasyljchak, S. V., Mocjo, R. Ju. (2009). Ekonomichna bezpeka bankiv ta metody jiji zabezpechennja. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, 19.12, 287-293. [in Ukrainian].

Ghrycenko, V. Gh. (2009). Ekonomichna bezpeka bankivsjkoji systemy Ukrajiny. Visnyk Nacionaljnogho banku Ukrajiny, 4, 27-28. [in Ukrainian].

Matveev N. (1999). Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: Izd-vo «Vozvrat». [in Russian].

Streljbycjka, L. M., Streljbycjkyj, M. P., Ghizhevsjkyj, V. K. (2007). Bankivsjke bezpekoznavstvi. M.P. Streljbycjkogho (Ed.). Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Shtajer, O. M. (2011). Naprjamy zabezpechennja ta osnovni skladovi ekonomichnoji bezpeky banku. Jevropejsjkyj vektor ekonomichnogho rozvytku, 2, 263-270. [in Ukrainian].

Riznyk, N. S., Vorobjova, I. A. (2008). Ocinka ta shljakhy zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky banku. Zbirnyk naukovykh pracj. Lucjkyj nacionaljnyj tekhnichnyj universytet, 5(20), 368. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/O_FN/2008_5_2/zbirnuk_O_FN_5_Ч_2_183.pdf [in Ukrainian].

Albanin, L. I. (2009). Ekonomicheskaya bezopasnost: ugrozy i ikh otrazhenie. Voprosy ekonomiki, 2, 47-48. [in Russian].

Milyaev, P. V. (2010). Ekonomicheskaya bezopasnost kommercheskogo banka v sisteme natsionalnoy bezopasnosti gosudarstva. Audit i finansovyy analiz, 3. Retrieved from: http://auditfin.com/fin/2010/2/10_15/10_15%20.pdf [in Russian].

Kyrychenko, O. A., Melesyk, S. V. (2009). Ekonomichna bezpeka bankivsjkoji systemy Ukrajiny v umovakh ghlobaljnoji finansovoji kryzy. Aktualjni problemy ekonomiky, 8 (98), 223-232. [in Ukrainian].

Gherasymov, P. A. (2006). Ekonomicheskaja bezopasnostj banka: konceptualjnыj pokhod. Bankovskye uslughy, 4, 20-30. [in Russian].

Kralich, V. R. (2010). Finansovyj monitoryngh u zabezpechenni funkcionuvannja systemy ekonomichnoji bezpeky bankivsjkykh ustanov v Ukrajini. Extended abstract of candidate's thesis. Kyjiv. [in Ukrainian].

Kornienko, M. V. (2005). Instrumenty povysheniya ekonomicheskoy bezopasnosti kommercheskogo banka. Extended abstract of candidate’s thesis. Rostov n/D. [in Russian].

Revak, I. O., Kernycjka, M. I. (2009). Formuvannja systemy ekonomichnoji bezpeky u bankivsjkij sferi. Naukovyj visnyk LDUVS. Ser. Ekonomichna, 1, 375-389. [in Ukrainian].

Baranovsjkyj, O. I. (2006). Bankivsjka bezpeka: problema vymiru. Ekonomika i proghnozuvannja, 1, 7-26. [in Ukrainian].

Dudchenko, N. V. (2013). Suchasni pidkhody do traktuvannja ponjattja «ekonomichna bezpeka bankivsjkykh ustanov». Investyciji: praktyka i dosvid, 17, 64-69. [in Ukrainian].

Slipenchuk, O. P., Marchukovsjka, M. S. (2009). Ekonomichna bezpeka bankiv ta metody jiji zabezpechennja. ХII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferencija «Svitova finansovo-ekonomichna kryza: strateghiji protydiji ta minimizaciji naslidkiv (ekonomika, finansy ta pravo)». Kyiv: UDUFMT. (рр. 94- 97). [in Ukrainian].

Kovryzhenko, L. O. (2011). Teoretychni zasady strateghichnogho upravlinnja konkurentospromozhnistju banku. Visnyk KEF KNEU imeni V. Ghetjmana, 1, 29-36. [in Ukrainian].

Khytrin, O. I. (2004). Finansova bezpeka komercijnykh bankiv. Finansy Ukrajiny, 11, 118-124. [in Ukrainian].

Ghorjacheva, K. S. (2003). Finansova bezpeka pidpryjemstva. Sutnistj ta misce v systemi ekonomichnoji bezpeky. Ekonomist, 8, 65-67. [in Ukrainian].

Gholoborodjko, Ju. O. (2012). Teoretychni pidkhody do rozkryttja sutnosti ta skladovykh finansovoji bezpeky bankivsjkykh ustanov. Naukovyj visnyk NL TU Ukrajiny, 22.12, 194-198. [in Ukrainian].

Natocheeva, N. N. (2011). Finansovyy mekhanizm preodoleniya bankovskikh krizisov dlya obespecheniya ustoychivogo rosta bankovskogo sektora Rossii. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Ukrainian].

Baranovsjkyj, O. I. (2006). Bankivsjka bezpeka: problema vymiru. Ekonomika i proghnozuvannja, 1, 7-25. [in Ukrainian].

Ksjondz, S. M. (2015). Upravlinnja finansovoju bezpekoju bankiv Ukrajiny. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu, 3, T. 3, 120-124. [in Ukrainian].

Ghrebenjuk, N. O. (2016). Finansova bezpeka bankiv: systema rozpiznannja zaghroz ta usunennja ryzykiv. Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V. N. Karazina. Serija «Ekonomichna», 91, 53-64. [in Ukrainian].

Jepifanov, A. O. (2009). Finansova bezpeka pidpryjemstv i bankivsjkykh ustanov. A.O. Jepifanova (Ed.). Sumy: DVNZ «UABS NBU». [in Ukrainian].

Dmytrov, S. O. (2012). Upravlinnja finansovoju bezpekoju komercijnogho banku. Finansovyj prostir, 2 (6), 11-15. [in Ukrainian].

Poberezhnyj, S. M., Plastun, O. L., Bolghar, T. M. (2010). Finansova bezpeka bankivsjkoji dijaljnosti. Sumy: DVNZ «UABS NBU». [in Ukrainian].

Shherbatykh, D. V., Shpyljovyj, B. V. (2016). Pidkhody ta zaghrozy do formuvannja finansovo-ekonomichnoji bezpeky bankivsjkykh ustanov. Visnyk Cherkasjkogho universytetu. Serija ekonomichna, 1, 141-148. [in Ukrainian].

Keljder, T. L., Khudoljej, L. V. (2012). Ekonomichna bezpeka bankivsjkoji systemy Ukrajiny v umovakh ghlobaljnoji finansovoji kryzy. Derzhava ta reghiony. Serija: Ekonomika ta pidpryjemnyctvo, 2, 181-185. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.155

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023