Analysis of factors influencing the efficiency of monetary policy: domestic realities

Halyna Mykhailivna Zabchuk, Olha Vitaliivna Hnativ


Abstract


Introduction. The article considers the main factors that influence the efficiency of monetary policy, analyses their influence on the efficiency of traditional instruments, which are directed by the NBU to stabilize the economic system, and suggests the improvement of the NBU monetary policy taking into account the factors that reduce its effectiveness.

Purpose. The article aims to determine the factors that reduce the efficiency of monetary policy of the National Bank of Ukraine, and to develop the proposals, which intend to minimize its negative impact.

Method (methodology). The following general scientific methods of analysis have been used in this research: methods of induction, method of deduction, method of systematization and generalization.

Results. The main factors that influence the monetary policy of the NBU and its efficiency in the current conditions have been analysed. The factors, which have the greatest influence in the conditions of economic instability, have been singled out. These factors must be taken into account when conducting monetary policy of the NBU to increase its efficiency. Recommendations for improving the monetary policy of the NBU at the present stage have been suggested.


Keywords


efficiency of monetary policy; inflation targeting; monetary regulation of the economy; exchange rate

Full Text:

PDF

References


Bespalova O. V. (2013). Obzor faktorov, vliyayushchikh na effektivnost' denezhno-kreditnoy politiki tsentral'noho banka. Problemy ucheta i finansov, 4(12), 1-3. [in Russian].

Ohorodnya Ye. M. (2013). Otsinka efektyvnosti monetarnoyi polityky v systemi zabezpechennya staloho rozvytku ekonomiky krayiny. Visnyk ChDTU. Seriya: Ekonomichni nauky», 35 (2), 159-167. [in Ukrainian].

Dorozhnya karta Natsional'noho banku Ukrayiny z perekhodu do inflyatsiynoho tarhetuvannya. (n. d.). URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=28704716. [in Ukrainian].

Finansovyy portal MINFIN: Indeks inflyatsiyi. (2018). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Natsional'noho banku Ukrayiny. (2018). URL: https://www.bank.gov.ua. [in Ukrainian].

Dzyublyuk O. (2017). Valyutno-kursovi aspekty antykryzovoyi ekonomichnoyi polityky. Bankivs'ka sprava, 4, 14-33. [in Ukrainian].

Kozachyshyna T. O. (2017). Teoretychni aspekty vzayemodiyi byudzhetno-podatkovoyi ta hroshovo-kredytnoyi polityky. Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya, 4 (60), 44–49. [in Ukrainian].

Finansovyy portal: MINFIN: Derzhavnyy borh Ukrayiny (2009-2018). (2018). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov. [in Ukrainian].

Stan derzhavnoho borhu Ukrayiny v umovakh zahostrennya finansovykh ryzykiv, pov"yazanykh iz hibrydnoyu viynoyu. (n.d.). URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/derzh_borg-d8023.pdf. [in Ukrainian].

Sukupnyy dokhid ukrayins'kykh kompaniy zbil'shyvsya na 52% u pershomu pivrichchi 2017 roku – NBU. (2017). URL: https://mind.ua/news/20179769-sukupnij-dohid-ukrayinskih-kompanij-zbilshivsya-na-52-u-pershomu-pivrichchi-2017-roku-nbu. [in Ukrainian].

Valovyy vnutrishniy produkt (2002-2018). (2018). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp. [in Ukrainian].

Shkodina I. V., Onishchenko I. O. (2016). Pidvyshchennya transparentnosti bankivs'koyi diyal'nosti yak priorytetnyy napryamok reformuvannya bankivs'koyi systemy. Finansovo-kredytna diyal'nist': problemy teoriyi ta praktyky, 2, 4-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2016_2_3. [in Ukrainian].

Dzyublyuk, O. V., Rudan, V. Ya. (2017). Okremi krytychni aspekty otsinyuvannya Osnovnykh zasad hroshovo-kredytnoyi polityky Natsional'noho banku Ukrayiny. Ekonomichnyy analiz, 27 (3), 120-133. [in Ukrainian].

Khodakevych, S. I., Utkyna, O. O. (2014). Analiz nezalezhnosti ta prozorosti Natsional'noho banku Ukrayiny. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 2, 1171-1177. [in Ukrainian].

Koval'chuk, T. (2017). Mizhnarodnyy valyutnyy fond: finansovyy kredytor chy polityko-ekonomichnyy ponevolyuvach? Ukrayina-Yevropa-Svit. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh prats'. Seriya: Istoriya, mizhnarodni vidnosyny, 20, 230-239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2017_20_28. [in Ukrainian].

Rudan, V. Ya. (2017). Dosvid ta stratehichni oriyentyry spivpratsi Ukrayiny z Mizhnarodnym valyutnym fondom. Ekonomichnyy analiz, 27(2), 36-49. [in Ukrainian].

Prezydentu Ukrayiny doviryayut' 22% hromadyan, uryadu – 13%, Radi – 9%. (n.d.). URL: https://dt.ua/POLITICS/prezidentu-ukrayini-doviryayut-22-gromadyan-uryadu-13-radi-9-242814_.html. [in Ukrainian].

Finansovyy portal MINFIN: Kil'kist' bankiv v Ukrayini. (2018). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/2018. [in Ukrainian].

Dzyublyuk, O. (2016). Sotsial'no-ekonomichni zasady suspil'noyi doviry do bankivs'koho sektoru. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, 2, 54-69. [in Ukrainian].

Somyk, A. & Plachynda, V. (2013). Ekonomichni ta naukovi doslidzhennya v tsentral'nykh bankakh. Visnyk Natsional'noho banku Ukrayiny, 4, 9-14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2013_4_4. [in Ukrainian].

Somyk, A. V. (2014). Pidkhody ta problemy otsinky efektyvnosti hroshovo-kredytnoyi polityky natsional'noho banku Ukrayiny. Efektyvna ekonomika, 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3697. [in Ukrainian].

Mishchenko, V. I. (2015). Udoskonalennya diyi kanaliv transmisiynoho mekhanizmu hroshovo-kredytnoyi polityky v Ukrayini v umovakh perekhodu do tarhetuvannya inflyatsiyi. Aktual'ni problemy ekonomiky, 1, 421-428. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.131

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023