Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами

Volodymyr Vasylovych Priadko


Анотація


Вступ. Досліджено сутність витрат як об’єкта бухгалтерського обліку. Висвітлено значення та завдання системи управління витратами. Розкрито сутність, мету та функції обліково-аналітичного забезпечення управління витратами. Визначено, що основними джерелами даних для управління витратами підприємства є: зовнішня (нормативно-правова) та внутрішня (облікова, необлікова та аналітична) інформація. Наведено чинники, які впливають на собівартість та методи обліку витрат на виробництво продукції.

Мета. Мета статті полягає в дослідженні облікової інформації в частині управління витратами та розкриття значення обліково-аналітичного забезпечення емітента корпоративних прав у прийнятті управлінських рішень.

Метод (методологія). У процесі дослідження використано низку наукових методів, серед яких – порівняння, групування, аналіз та синтез.

Результати. У статті узагальнено наукові підходи до сутності обліково-аналітичного забезпечення. Наведено авторське бачення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами. Досліджено проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами емітента корпоративних прав. 


Ключові слова


витрати; облік; аналіз; управління; інформація; забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 1 (MSBO 1) «Podannia finansovoi zvitnosti». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013. [in Ukrainian].

Krushelnytska, O. V. (2010). Udoskonalennia systemy upravlinnia vytratamy na pidpryiemstvakh. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 1(51). [in Ukrainian].

Hnylytska, L. V. (2011). Oblikovo-analitychna informatsiia yak vyznachalnyi chynnyk zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia. Visnyk Skhidnoukrainskoho nats. un-tu im. V. Dalia, 3 (157). С. 57-65. [in Ukrainian].

Bezrodna, T. M. (2008). Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: vyznachennia sutnosti poniattia. Visnyk Skhidnoukrainskoho nats. un-tu im. V. Dalia, 10 (128). Ч. 2. [in Ukrainian].

Blank, I. A. (2007). Finansovyj menedzhment. Kiev. : Elga, Nika-centr. [in Ukrainian].

Volska, V. V. (2012). Metodychni pidkhody do oblikovo-analitychnoho zabezpechennia ta audytu upravlinskoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu, 3 (24), 83-88. [in Ukrainian].

Holiachuk, N. V. (2010). Oblikovo-analitychne zabezpechennia yak vazhlyva skladova upravlinnia pidpryiemstvom. Ekonomichnyi analiz, 6, 408-410. [in Ukrainian].

Hurenko, T. O., Derevianko S. I., Lypova A. S. (2013). Teoretychni osnovy formuvannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia. Lutsk : Ekonomichni nauky. Cer. : Oblik i finansy, 10(3), 204-210.

Kaminska, T. H. (2002). Oblikovo-analitychnyi protses: yoho zmist stadii, 50, 313-318. [in Ukrainian].

Len, V. S. (2015). Oblikovo-analitychne zabezpechennia: vyznachennia poniattia. Chernihiv : Chernih. Nats. Tekhnol. Un-t. [in Ukrainian].

Ratushna, O. P. (2012). Oblikovo-analitychne zabezpechennia analizu finansovykh rezultativ. Oblik i finansy APK, 1, 72-76. [in Ukrainian].

Rodkyna, A. T. (2011). Informatsionnaia lohistika. Moscow : Ekzamen. [in Russian].

Iuzva, R. P. (2011). Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv spyrtovoi promyslovosti. Ternopil : Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. [in Ukrainian].

Mulyk, Ya. I. (2014). Formuvannia systemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstv v umovakh ahrarnoho biznesu. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy, 200, 157-163. [in Ukrainian].

Putsenteilo, P. R. (2015). Informatsiine zabezpechennia analitychnoi diialnosti v upravlinni pidpryiemstvom. Naukovo-informatsiynyy visnyk Ivano-Frankivs'koho universytetu prava imeni Korolya Danyla Halyts'koho, 11, 224-232. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.265

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022