Методологічні основи аналізу трудових ресурсів бюджетної установи

Mariya Mykolaivna Nashkerska


Анотація


Вступ. Якість і своєчасність послуг, які надають бюджетні установи, залежить від рівня кадрового забезпечення, кваліфікації працівників, які безпосередньо їх надають. Предметом дослідження є людські ресурси установи із якісними і кількісними характеристиками.

Мета статті. Метою дослідження є визначення напрямків аналізу трудових ресурсів бюджетних установ з урахуванням особливостей їх діяльності.

Метод (методологія). Запропоновано аналіз трудових ресурсів бюджетної установи здійснювати за такими напрямками: аналіз забезпечення трудовими ресурсами; аналіз плинності кадрів (руху кадрів); аналіз якісних характеристик;  аналіз умов праці; мотивація і оплата праці; ефективність праці працівників бюджетних установ.

Аналіз і оцінювання трудових ресурсів бюджетної установи слід проводити з використанням таких видів аналізу: структурно-динамічного (методи горизонтального та вертикального зіставного аналізів); параметричного (розрахунок коефіцієнтів та інших відносних показників); факторного (з використанням прийомів елімінування); евристичного (метод опитування, анкетування, синектики тощо).

У межах запропонованих напрямів аналізу визначено групи показників, за якими доцільно здійснювати аналіз з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи.

Запропоновано для оцінки ефективності роботи працівників використовувати інтегральний показник, який повинен містити низку внутрішніх показників роботи працівників і оцінку їх роботи споживачами послуг.  

Результати. Менеджменту бюджетної установи варто систематично проводити аналіз стану трудових ресурсів за зазначеними напрямами. За результатами аналізу працювати над шляхами покращення якості роботи працівників, способів їх мотивування і кінцевого результату − підвищення ефективності роботи працівників (основного складу, адміністрації, допоміжного персоналу) і установи загалом.

Подальшого вдосконалення потребує методика аналізу таких складових, як аналіз фонду робочого часу, оцінки ефективності роботи працівників установи.


Ключові слова


бюджетна установа; трудові ресурси; аналіз; якісний склад; фонд робочого часу; мотивація; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Cabinet of Ministers of Ukraine (2000). Pro zatverdzhennya Poryadku skladannya, rozhlyadu, zatverdzhennya ta osnovnykh vymoh do vykonannya koshtorysiv byudzhetnykh ustanov [On Approval of the Procedure for the Formation, Review, Approval and Main Requirements for the Implementation of Budgetary Bills]. Resolution on 2000, February 28, 228. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine (2010). Pro zatverdzhennya Typovykh shtatnykh normatyviv zakladiv zahalʹnoyi serednʹoyi osvity [On Approval of Typical Staff Standards for General Secondary Education]. Order on 2010, December 6, 1205. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10 [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine (2010). Pro zatverdzhennya Typovykh shtatnykh normatyviv profesiyno-tekhnichnykh navchalʹnykh zakladiv [On Approval of Typical Staff Standards for Vocational Education Institutions]. Order on 2010, December 6, 1204. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11 [in Ukrainian].

Ministry of Health of Ukraine (2000). Pro shtatni normatyvy ta typovi shtaty zakladiv okhorony zdorov'ya [About standard norms and standard forms of health care institutions]. Order on 2000, February 23, 33. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0033282-00 [in Ukrainian].

Ministry of Health of Ukraine (2000). Pro vtratu chynnosti nakazu Ministerstva okhorony zdorov'ya Ukrayiny vid 23 lyutoho 2000 roku № 33 [On the expiration of the order of the Ministry of Health of Ukraine dated February 23, 2000, No. 33]. Order on 2016, September 2, 928. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0928282-16 [in Ukrainian].

Ministry of Health of Ukraine (2016). Shchodo deyakykh pytanʹ shtatnykh normatyviv zakladiv okhorony zdorovʺya [Regarding some issues of staff regulations of health care institutions]. Letter on 2016, September 14, 10 / 1-13 / D-1 / 2629-16 / 23925. Retrieved from: https://www.sunrisemy.com/nakaz-moz-ukra%D1%97ni-vid-02-09-2016-928 [in Ukrainian].

Group of companies «Factor» (2016, May 23). Typovi shtatni normatyvy zakladiv okhorony zdorov'ya zaznaly zmin [Typical staffing standards for health facilities have changed]. Website for budget employees. Retrieved from: https://buhgalter.com.ua/news/kadrova-sprava/tipovi-shtatni-normativi-zakladiv-ohoroni-zdorovya-zaznali-zmin/ [in Ukrainian].

State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer (2010). PolicyNatsionalʹnyy klasyfikator profesiy Ukrayiny DK 003:2010 [National Classification of Occupations of Ukraine DK 003: 2010]. Order on 2010, July 28, 327. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 [in Ukrainian].

Perevozchykova N. O. & Moskova V. V. (2012). Osoblyvosti motyvatsiyi pratsivnykiv byudzhetnykh orhanizatsiy [Features of motivation of employees of budgetary organizations]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_58 [in Ukrainian].

Bolyukh M. A. & Zarosylo A. P. (2008). Analiz hospodarsʹkoyi diyalʹnosti byudzhetnykh ustanov [Competitiveness in cross-border markets]. Kyiv: Kyiv National Economic University, 2008. – 344 p. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.218

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022