Оптимізація використання виробничих ресурсів підприємствами аграрного сектору

Svitlana Anatoliivna Nuzhna, Nataliia Mykolaivna Samarets


Анотація


У статті розглянуто основні аспекти етапів розробки та побудови оптимізаційної економіко-математичної моделі виробничих ресурсів  сільськогосподарських підприємств для виявлення резервів ресурсного потенціалу, його раціонального використання та підвищення економічної ефективності господарської діяльності. Проаналізовано деякі економічні показники функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств, які можуть бути враховані при складанні оптимізаційної моделі. Виявлено основні етапи побудови економіко-математичної моделі та їх характерні особливості. Прикладну апробацію математичних викладок проведено для сільськогосподарського підприємства ТОВ ЮМ-Ватутіно, яке бажає оптимізувати структуру свого виробництва з метою забезпечення максимального загального рівня рентабельності. У розробленій економіко-математичній моделі були передбачені основні види діяльності ТОВ ЮМ-Ватутіно, зокрема вирощування зернових та кормових культур, корови різної продуктивності. Така модель може бути використана для проведення аналізу та виявлення резервів ресурсного потенціалу підприємств будь-якої форми власності, за різні періоди часу, а також виявлення особливостей стратегій підвищення економічної ефективності господарської діяльності не тільки підприємства загалом, але й окремих його підрозділів. Крім того, побудовану модель можна модифікувати як структурно, так і змістовно. Результати аналізу оброблені засобами однієї з офісних програм пакету Microsoft Office електронних таблиць Excel. Проведений аналіз даних виконано із застосуванням в електронних таблицях засобу «Поиск решения», який дозволяє знаходити оптимізаційне рішення з великою кількістю змінних. Як результат, підтверджено, що застосування економіко-математичних методів є дуже ефективним при оцінці не тільки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, а також оптимізації обсягів реалізації продукції, кормів, сировини та інше. Процес моделювання в діяльності сільськогосподарських підприємств дає можливість приймати управлінські рішення на різних етапах функціонування та розвитку підприємства.


Ключові слова


економіко-математична модель; цільова функція, економічна ефективність виробництва; резерви ресурсного потенціалу; прибуток; собівартість; рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Nuzhna, S. A. (2016). Mathematical aspects of agricultural enterprises design and planning under uncertainty. News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, 41(3), 128-133.

Andrijchuk, V. G. (2002). The economy of agrarian enterprises. Kyiv: KNEU, 624. Retrieved from: http://studentbooks.com.ua/content/view/751/39/1/1/#1695.

Vitlinskyj, V. V. (2003). Modeling the economy. Kyiv: KNEU, 408.

Onyshhenko, O. M. (1972). Optimization of the sectoral structure of agricultural enterprises. Kyiv: Harvest, 207.

Sabluk, P. T. (2008), Problems of ensuring the profitability of agro-industrial production in Ukraine in the post-industrial period. Ekonomika APK, 4, 19-37.

Vasylieva, N. K. (2015). The economic and mathematical modeling in agriculture. Dnipropetrovsk: Bila K. O., 155.

Nakonechnyj, S., Savina, S. (1998). Weather risk of agroindustrial complex: adaptive modeling, economic growth and forecasting. Kyiv: DEMOUR, 162.

Nuzhna, S. A. (2009). Information technology of formation of numerical economic-mathematical model of combination of branches of agricultural enterprises. Economics: problems of theory and practice. 255(9), 1686-1692.

Lupenko, Yu. O. (2018), Modeling of socio-economic relations in scientific research processes. Ekonomika APK, 2, 5-12.

Pavlyk, V. P. (2018), Usage of modeling in the management of agricultural enterprises. Ekonomika APK, 4, 70.

Samarets, N. (2015). Application of mathematical models of transportation problems for optimization of agroindustrial production. The providing of sustainable development of agricultural sector for its innovative base. Science and Education Ltd, Sheffield, England, 176-183.

The official site of State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua.

Samarets, N. and Nuzhna, S. (2018). The modern contribution of the basic categories of producers to Ukrainian agrarian production. Agricultural and Resource Economics, 4(4), 52–71. URL: http://are-journal.com.

Karamushka, O. M. (2014). Market realities of spiked grains in Ukraine. Science and technology: Steps to the Future 2014, X International conference, PH “Education and Science” s.r.o, Prague, Czech Republic, 8, 80-81.

Lupenko, Yu. O., Mesel-Veseliak, V. Ya., Hryshchenko, O. Yu., & Volosiuk, Yu. V. (2017). Vyrobnytstvo silskohospodarskoi produktsii v Ukraini, ochikuvane u 2017 rotsi [Production of agricultural products in Ukraine, expected in 2017]. Kyiv: NNTs “IAE” [In Ukrainian].

Karamushka, О., Moroz, S., Vasylieva, N. (2018). Information component of innovative support for agricultural enterprises capital. Baltic Journal of Economic Studies, 4, 4, 145-151.

Samarets, N. M., Kharchenko, E. M. and Chorna, N. O. (2013). The use of information technology in the statistical analysis of data for agricultural enterprises. Agrosvit, 20, 14–20.

Myronenko, O. A., Shramko, I. I. (2015). Use of modern software tools in the management of enterprises of the agricultural sector. Socio-economic aspects of economics and management, 1, 78-82.

Moroz, S., Shramko, I. (2017). Using of information technologies in agrarian marketing. Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, 2, 117–122.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.225

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021