Сутнісні ознаки структурної модернізації регіональної економіки

Maryna Volodymyrivna Shashyna


Анотація


Вступ. У зв’язку із постійними зовнішніми та внутрішніми загрозами та необхідністю подолання їх наслідків, регіональна економіка потребує структурної модернізації та визначення її сутніх ознак, що виступають запорукою формування пріоритетів регіональної політики, механізмів її реалізації, удосконалення інструментів та методів реалізації модернізаційних заходів.

Мета. Метою статті є обґрунтування змісту структурної модернізації регіональної економіки та її сутнісних ознак.

Метод.

Результати. У процесі наукового пошуку досліджено інтерес науковців до розуміння та змісту структурної модернізації регіональної економіки. Доведено існування чотирьох наукових підходів до розуміння змісту поняття «структурна модернізація регіональної економіки». Перший науковий підхід (системний) розглядає структурну модернізацію регіональної економіки як підсистему економічної модернізації держави. Другий – визначає структурну модернізацію регіональної економіки у просторовому вимірі, а саме – через процес ефективного управління розвитком регіонального простору. Третій підхід розглядає структурну модернізацію регіональної економіки у контексті модернізації регіональної економічної політики. Четвертий – інноваційний –визначає особливості структурної модернізації регіональної економіки через її осучаснення на основі технологічного оновлення та переходу на інноваційну модель розвитку регіону. Визначено зміст та сутнісні ознаки структурної модернізації регіональної економіки у контексті визначальних ознак структурної модернізації та регіональної економіки. Наведено власне розуміння досліджуваної категорії як процесу становлення, переходу до нових форм регіонального розвитку або руху до модерних типів регіонального устрою, що полягає у відображенні системи взаємодії між регіонами та державними центральними органами і супроводжується якісними та кількісними трансформаційними змінами регіональної економічної системи. Визначено подальші завдання наукових пошуків щодо обґрунтування теоретико-методологічної бази якісної та кількісної оцінки модернізаційних процесів регіональної економіки.


Ключові слова


модернізація; регіональна економіка; модернізація регіональної економіки; регіональна політика; управління регіональною економікою; структурна модернізація тощо

Повний текст:

PDF

Посилання


Mykhal'chenko, M. (2005). Political Reality in Ukraine: Transformation, Modernization, Revolution? Suchasna ukrains'ka polityka. Polityky i politolohy pro nei., 7, 18–27.

Cherkasov, P. P. (1990). Kardynal Ryshel'e [Cardinal Richelieu], Mezhdunarodnye otnoshenyia, Moscow, Russia.

Karpenko, Yu. V. (2017). Paradigm of modernization of economy: formation and development. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, 54-57.

Dunaiev, I. V. (2015). Modernization of regional economic policy: identification and semantic analysis of the conceptual apparatus. Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Actual problems of public administration], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International conference], NADU, Odessa, Ukraine pp. 16–20.

Shtefan, S. I. and Korotieieva, H. S. (2014). Paradigm of modernization of economy: formation and development. Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk, 113, 223-228.

Dunaiev, I.V. (2015). Spatialdimension of modernization of regionaleconomic policy in modern scientific approaches. Visnyk NADU, 4., 70-77.

Huntington, S. (1988). The Change to Change.Comparative Politics in the Post Behavioral era, First Edition; Ed. by A. Ziegler, Louis J. Cantori., Colorado, USA, 426 P.

Pashkevych, M. S. (2014). Principles of modernization of the economy of regions of Ukraine in the aspect of modern regional policy. Efektyvna ekonomika. Vol. 10., available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7. (Accessed 4 November 2018).

Osokyna, N. V. (2014). Structural modernization as a form of realization of the economic security of the Russian economy. Vestnyk Kuzbasskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta, 2(102), 117-121.

Bondarev, S. S. (2010). Structural modernization of the Russian economy: the essence and objectives. Rossyjskoe predprynymatel'stvo, 4, 14-19.

Shurubovych, A. V. (2008). Modernization of the economy in the CIS countries: national, regional and global factors [scientific report], Moscow,Russia.

Prokopiuk, A. (2017). Regional policy of the structural structure of modern economy of Ukraine in the minds of European integration. Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, DU "Institute of Regional Development of the name M. I. Dolіshnogo NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine.

Mylen'kyj, V. M. (2015). Theoretical approaches to the modernist regional economics. available at: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5791/S.%20322.pdf?sekuentse=1. (Accessed 4 November 2018).

Ostrovs'kyj, I. A. (2013). Economic problems and prospects for the development of housing and communal services at the present stage. Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Ekonomycheskye problemy y perspektyvy razvytyia zhylyschno-kommunal'noho khoziajstva na sovremennom eta], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International conference], Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, Ukraine, available at: http://eprints.kname.edu.ua/38786/1/32-34.pdf. (Accessed 4 November 2018).

Poliakova, A. H. (2009). Conceptual foundations of the modernization of regional economies. Vestnyk Toms'koho hosudarstvenoho unyversyteta, 323, 273-279.

Kavtysh, O. P. (2013). Modernization of the economics of Ukraine: the theory and practice of improving the reforms. Efektyvna ekonomika, Vol.1. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7. (Accessed 4 November 2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.059

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2020