Корпоративна соціальна відповідальність – основа інноваційного розвитку підприємств АПК України

Kateryna Volodymyrivna Vlasova


Анотація


Вступ. У статті досліджено основні фактори, умови і механізми реалізації інноваційного розвитку підприємств АПК України. Визначено цільову спрямованість дії корпоративної соціальної відповідальності та механізмів забезпечення інноваційного соціально-економічного розвитку підприємств АПК.  Встановлено, що одним із найважливіших елементів діяльності аграрних підприємств має бути розроблення його інноваційної політики, яка міститиме у собі реалізацію соціальних проектів  та тактичні аспекти розвитку соціальних заходів.

Мета. Метою статті є обґрунтування необхідності впровадження корпоративної соціальної відповідальності у систему стратегічного інноваційного управління підприємствами АПК з орієнтацією на створення і реалізацію соціальних проектів.

Метод (методологія). При проведенні досліджень застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу і синтезу, аналогій і порівняльного аналізу, метод декомпозиції і деталізації процесів. Використання цих методів значно сприяло досягненню мети дослідження.

Результати. Доведено, що корпоративна соціальна відповідальність бізнесу знаходиться поза державними вимогами і тому не підлягає обов’язковому впровадженню. Це добровільний відгук підприємств на соціальні потреби суспільства. Інтегрований ефект визначається загальною якістю управління підприємством і обізнаністю керівництва з питаннями соціальних потреб суспільства.  Упровадження основних принципів КСВ при реалізації соціальних проектів дозволяє значно збільшити конкурентоспроможність підприємств. Запропоновано основні етапи процесу управління соціально-економічними  проектами розподілених організаційних структур регіонального рівня.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; інноваційний розвиток; соціально-економічний проект; аграрний сектор економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Illyashenko, S. M. (2003). Management of innovative development: problems, concepts, methods. Sumy: VTD "University Book". 278 p. [in Ukrainian].

Fedulova, I. V. (2008). The essence of the concept of innovation management from the standpoint of knowledge management. Scientific works of Odessa National University of Food Technologies, 33, pp. 224-230. [in Ukrainian].

Kharlamova, A. O. (2012). Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist' – neobkhidnyy chynnyk formuvannya korporatyvnoyi stratehiyi [Corporate social responsibility as a necessary factor in the formation of corporate strategy]. Efektyvna ekonomika, 9. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1410. [in Ukrainian].

Levchenko, O. P. & Mishchenko, I. V. (2015). Etapy formuvannya stratehiyi korporatyvnoyi sotsial'noyi vidpovidal'nosti (KSV) pidpryyemstva [Stages of forming strategy of corporate social responsibility (CSR) of enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu, 25, 36-48.

Kvach, Y. P., Shaposhnikov, K. S. and Adamkovich, M. M. (2008). Corporate management of organizational development: creative principles. Izmail: SMIL. 272 p.

Mis'ko, G. A. (2009). Vplyv korporatyvnoyi sotsial'noyi vidpovidal'nosti na efektyvnist' operatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstva [The impact of CSR on the effectiveness of operating of the enterprise]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', 36, 113-119.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.247

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022