Analysis of methodical approaches to evaluation of efficiency of sales activity management

Nataliia Valeriivna Terentyeva, Oleksandr Hryhorovych Cherep


Abstract


The article analyses the methodical approaches to the evaluation of the efficiency of sales activity management of industrial enterprises. The criteria for assessing the efficiency of sales activity management of enterprises are determined. The stages of research of the effectiveness are identified. It is determined that the effectiveness of sales activity management is a systemic, multicriteria concept. It requires the analysis, consideration and planning of indicators that characterize the effectiveness of sales activity management from different positions. The methodological principles for assessing the efficiency of sales activity of industrial enterprises in conditions of significant uncertainty of external factors in Ukraine are studied insufficiently. Such situation causes difficulties in assessing the efficiency of sales activities in the real sector of the economy.

Keywords


efficiency of sales activity management; efficiency indicators; outlet; profitability; market share; strategy

Full Text:

PDF

References


Shevchyk, M. H. (n. d.). Instrumenty otsinky zbutovoyi polityky pidpryyemstva. Retrieved from: http://elibrary.nubip.edu.ua/7926/1/10smg.pdf.

Muzychka, S. O. (2013). Otsinka efektyvnosti upravlinnya zbutovoyu diyal'nistyu turystychnykh pidpryyemstv. Ekonomichnyy chasopys – XXI, 11-12(2), 64-67.

Kapp, T. O. (2009). Sbytovaya politika podshipnikovoho predpriyatiya. Ekonomika i upravlenie, 12(61), 219-223.

Dushyn, B. Y. (2009). Metod otsenki fakticheskoy effektivnosti marketinhovoy deyatel'nosti. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi haluzi: problemy teoriyi ta praktyky, 1(5), 57-67.

Yarkyna, N. N. (2014). Teoreticheskie aspeky otsenki effektivnosti upravleniya predpriyatiem. Problemy ekonomiki, 3, 279-285.

Rust, R. T., Lemon, K. N., Zeithaml, V. A. (2004). Return on Marketing: Using Customer Equoty to Focus Marketing Strategy. Journal of Marketing, 68, 109-127.

Waller, Nico Schinagl. (2007). Return on Marketing Investment. Journal of Business Case Studies, 3, 2, 41-48.

Abramovych, I. A. (2014). Metodychni pidkhody otsinky efektyvnosti zbutovoyi diyal'nosti pererobnykh pidpryyemstv. Ahrosvit, 4, 25-28.

Sakun, A. Zh. (2010). Lohistychne zabezpechennya orhanizatsiyi zbutovoyi diyal'nosti. Tavriys'kyy naukovyy visnyk, 72, 230-236.

Moroz, O. V.& Muzyka, O. V. (2007). Systemni faktory efektyvnosti lohistychnoyi kontseptsiyi zbutu na pidpryyemstvakh. Vinnytsya: UNIVERSUM.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.01.318

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023