Theoretical and methodological aspects of risk-management of banks

Ihor Stepanovych Hutsal


Abstract


The theoretical and practical aspects of risk management are considered. The guidelines of strategic and corporate risk-management are outlined. It is stated that risk-management is a cyclical process that involves the following stages: classification and identification, assessment, organization of the risk management process, control and monitoring. The identification of risks is the decisive stage of risk-management. It is based on the information provision of the process of their classification. The principles and functions of corporate risk-management are considered.


Keywords


risk-management; bank risk management; theory of decision making; hedging; strategic risk management; corporate risk management

Full Text:

PDF

References


Prymostka L. O., Lysenok O. V., Chub O. O. (2008). Bankivs'ki ryzyky: teoriya ta praktyka upravlinnya. Kyyiv : KNEU.

Korobov Yu. Y., Rubyn Yu. E., Soldatkyn V. Y. (1996). Bankovskyy portfel' – 2. Moscow: Somttek.

Blank Y. A. (2006). Upravlenie fynansovymi riskami. Kyyiv: Nyka-Tsentr.

Hranaturov V. M. (1999). Ekonomicheskiy risk: sushchnost', metody izmereniya, puti snizheniya. Moscow: Delo i servis.

Dovhan' Zh. M. (2006). Finansovyy menedzhment v banku. Ternopil': Ekonomichna dumka.

Ivanilova O. A. (2011). Vprovadzhennya systemy ryzyk-menedzhmentu v diyal'nist' komertsiynykh bankiv. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 7, 33-36.

Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi ta funktsionuvannya ryzyk-menedzhmentu Ukrayiny. (2004). zatv. postanovoyu Pravlinnya NBU #361 vid 02.08.2004 r. URL : http://bank.gov.ua.

Metodychni vkazivky z investuvannya bankiv «Systema otsinky ryzykiv». (2004). Postanova Pravlinnya NBU vid 15.03.2004 r.

Peresada A. A. (2002). Upravlinnya investytsiynym protsesom. Kyyiv: Libra.

Prymostka L. O. (2004). Finansovyy menedzhment u banku. Kyyiv: KNEU.

Sevruk V. T. (1995). Bankovskie riski. Moscow: Delo.

Starostina A. O., Kravchenko V. A. (2004). Ryzyk-menedzhment: teoriya ta praktyka. Kyyiv: Politekhnika.

Tepman L. N. (2002). Riski v ekonomike. Moscow: YuNYTY-DANA.

Usoskyn V. M. (1994). Sovremennyy kommercheskiy bank. Upravlenie i operatsii. Moscow: Vazar-Ferro.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.271

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023