Економіко-статистичний аналіз діяльності фермерського господарства

Natalia Serhiivna Ruchynska


Анотація


Вступ. Удосконалення процесу ухвалення та відповідно підвищення якості управлінських рішень досягається за рахунок використання наукового підходу, моделей і методів ухвалення рішень. Методи економіко-математичного моделювання дозволяють вирішити низку питань, які пов’язані з розробкою альтернативних напрямків діяльності, оптимізацією структури, витрат виробництва та збуту продукції фермерського господарства. Тому їх доцільно застосовувати для прийняття управлінських рішень у фермерських господарствах.

Метою статті є економіко-статистичний аналіз діяльності фермерського господарства та обґрунтування доцільності застосування економіко-математичних методів у процесі управління фермерськими господарствами в сучасних умовах господарювання. Розглянуто застосування економіко-математичних методів і моделей для прийняття управлінських рішень на прикладі діяльності фермерського господарства «Горизонт» Веселинівського району Миколаївської області, яке спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Методи. У ході дослідження використано методи системного аналізу, індексний метод оцінки факторів, економіко-математичного моделювання.

Результати. На основі економічних показників роботи фермерського господарства «Горизонт» за звітний період побудовано економіко-математичну модель оптимізації посівних площ, що сприяє корегуванню управлінських рішень для підвищення ефективності господарської діяльності.


Ключові слова


економіко-математичне моделювання; фермерське господарство; управлінські рішення; індексний метод оцінки факторів

Повний текст:

PDF

Посилання


Baryshevskaya, I. V. (2014). Formation of the cost of crop production and ways to reduce it at agricultural enterprises. Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after. V. V. Dokuchaev: Economic sciences. №7. Pp. 70-76 [in Ukrainian].

Grinchenko, Yu. L. (2010). Methods of making managerial decisions: a methodical manual. Odesa: Odessa National un-th im I. I. Mechnikova [in Ukrainian].

Katkova, T. I. (2008). The use of economic and mathematical models of decision-making support in conditions of uncertainty. Herald of the Berdyansk University of Management and Business, 3 (3), 94-97 [in Ukrainian].

Morshchenko, T. S. (2014). Research of the current state of agricultural development and ways to reduce the cost of its products. Bulletin of the Zaporizhzhya National University. Economic Sciences, 46-54 [in Ukrainian].

Pisarenko, V. V. (2005). Features of the use of matrix methods of strategic planning in agribusiness. Economy of agroindustrial complex, 11, 128-132 [in Ukrainian].

On approval of the norms of the optimal ratio of crops in crop rotation in various natural and agricultural regions: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 11. 2010 № 164. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF [in Ukrainian].

Roganova, G. O. (2017). Modeling of working capital of enterprises with the help of statistical analysis methods. Trade and market of Ukraine, 27, 476-484 [in Ukrainian].

Ruska, R. V., Ivashchuk, O. T., Plackon, S. A. (2010). Theoretical Formulation of the Economic-Mathematical Model of the Activity of the Credit Union. Scientific herald of NLTU of Ukraine, 2, 239-244 [in Ukrainian].

Semenyuk, N. A. (2004). Economic analysis: educational-methodical manual for economic specialties for agrarian higher educational institutions. Kyiv: NMC [in Ukrainian].

Folomkina, I. S. (2013). Peculiarities of making strategic decisions in conditions of risk and uncertainty. Economics and management of the national economy, 481-486 [in Ukrainian].

Shhelgachev, A., Krasovskii, A., Kurshin, A. (2015). Implementation of the management of current assets. Financial Director, 6, 27-36 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.287

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021