Інституційне регулювання розвитку торговельно-промислової сфери економіки України

Oleksandr Borysovych Naumov, Larysa Mykolaivna Naumova, Olha Volodymyrivna Naumova


Анотація


У статті розглянуто основні причини та наслідки деіндустріалізації національної економіки України. Проаналізовано вплив зовнішньоторговельної політики на динаміку розвитку вітчизняного промислового сектору. Виявлено особливості інтеграції галузей української економіки до міжнародних ланцюгів створення вартості. Обґрунтовано визначальну роль держави у формуванні сприятливих передумов для розвитку вітчизняної промисловості.


Ключові слова


промисловість; деіндустріалізація; зовнішня торгівля;, міжнародні ланцюги створення вартості

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolotna, O. V., Larina, T. F. (2013). Problemy pidvyshchennya konkurentospromozhnosti promyslovoho sektoru v Ukrayini: rol' derzhavy. Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, 9(1), 72-76. [in Ukrainian].

Vorotin, V. Ye. (2013). Modyfikatsiya promyslovoho sektoru Ukrayiny yak ob"yektu derzhavnoho upravlinnya: teoretychni pytannya. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noyi vlasnosti, 1(2), 43-48. [in Ukrainian].

Kovtun, O. A. (2010). Derzhavna promyslova polityka yak skladova protsesu modernizatsiyi real'noho sektora ekonomiky. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 6, 87-92. [in Ukrainian].

Stadnyk, V. V. (2015). Strukturno-tekhnolohichne transformuvannya promyslovoho sektora ekonomiky Ukrayiny: problemy i perspektyvy v konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, 4(2), 86-91. [in Ukrainian].

Shevchenko, A. V. (2016). Priorytety ta instrumenty derzhavnoyi promyslovoyi polityky v zabezpechenni vidnovlennya zrostannya real'noho sektora ekonomiky Ukrayiny. Biznes Inform, 1, 72-76. [in Ukrainian].

Andriychuk, V. H., Ivanov, Ye. I. (2013). Mistse i rol' netaryfnykh zakhodiv rehulyuvannya mizhnarodnoyi torhivli u formuvanni hlobal'noho torhovel'noho seredovyshcha na suchasnomu etapi rozvytku svitovoho hospodarstva. Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 117(2), 92-101. [in Ukrainian].

Mazaraki, A. A., Mel'nyk, T. M. (2010). Rehulyatorna polityka u sferi zovnishn'oyi torhivli. Kyyiv: KNTEU, 2010. 469 s. [in Ukrainian].

Mel'nyk, T. M. (2007). Mizhnarodna torhivlya tovaramy v umovakh hlobal'noyi konkurentsiyi. Kyyiv: KNTEU. [in Ukrainian].

Rumyantsev A. P., Yaremovych P. P. (2015). Suchasni napryamy rozvytku svitovykh tovarnykh rynkiv. Stratehiya rozvytku Ukrayiny, 2, 15-18. [in Ukrainian].

Shnyrkov, O. I., Reznikova, N. V. (2015). Problema transformatsiyi tovarnoyi eksportnoyi spetsializatsiyi Ukrayiny v umovakh poshuku novykh rynkiv zbutu. Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 124(2), 121-129. [in Ukrainian].

Arseyenko, A., Petrushyna, T. (2014). SShA y Ukrayina: stsenariyi deindustrializatsiyi. Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh, 2, 23-47. [in Ukrainian].

Tovarna struktura eksportu Ukrayiny (shchokvartal'na informatsiya). (2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny u 2012 rotsi. (2012). Shchorichne poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kyyiv: NISD. [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L., Glushko, O. V. (2017). The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Scientific Papers of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, 75-80. [in Ukrainian].

Khou, Tetszyan', Gryshova, I. (2018). Konkurentni viyny biznesu v umovakh strimkoho rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta finansovoho inzhynirynhu. Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy : materialy Mizhnarodnoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi [Ternopil', 25 zhovtnya 2018 r.]. Ternopil': Osadtsa Yu. V., 120-122. [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., Stoyanova-Koval', S. S. (2015). Analitychne zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku pidpryyemstv z pozytsiy investytsiynoyi pryvablyvosti. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 2, 195-204. [in Ukrainian].

Huzhva, I. Yu. (2015). Mekhanizmy aktyvizatsiyi uchasti vitchyznyanykh eksporteriv u hlobal'nykh lantsyuhakh dodanoyi vartosti. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 6 (169), 208-213. [in Ukrainian].

World Integrated Trade Solution. (2013). URL: http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/UKR/Year/2013/ Summary.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.036

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022