Якість аудиторських послуг в Україні

Olena Oleksandrivna Razborska, Khrystyna Oleksandrivna Pudkaliuk


Анотація


Вступ. У статті розглянуто проблемні питання щодо якості аудиторських послуг. Глобалізація економічних відносин, створюючи додаткові переваги для учасників ринку, несе в собі низку ризиків. Саме тому щораз більше людей, які представляють різні сегменти суспільства, приймаючи рішення на основі інформації, яку вони самі не можуть своєчасно і правильно сприймати та контролювати; звертаються до незалежних аудиторів з метою оцінки надійності такої інформації.

Мета. Метою наукового дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка методичних рекомендацій щодо підвищення якості аудиторських послуг.

Результати. Для досягнення поставленої мети досліджено поняття якості аудиторських послуг, а також зіставлено два поняття «якість аудиторських послуг» та «якість фінансової звітності», адже основним інформаційним продуктом аудиторської перевірки є фінансова звітність. Розглянуто потребу користувачів фінансової звітності та їх інтереси в якісних аудиторських послугах, а також розроблено модель системи внутрішнього контролю якості аудиторської діяльності, яку можна представити двома складовими: внутрішньою структурою та зовнішнім оточенням. Реалізація зазначеної моделі на практиці полягає в розробці та документальному оформленні принципів і процедур контролю якості аудиту, їх безперервному аналізі, оцінці та проведенні коригувальних впливів. Також розглянуто три рівні контролю якості аудиторських послуг та нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності. Обґрунтовано необхідність удосконалення теоретичних та практичних аспектів якості аудиторських послуг.


Ключові слова


аудит; аудиторські послуги; якість аудиторських послуг; контроль якості аудиторських послуг; система внутрішнього контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Public accountant Chamber of Ukraine. (2018). Retrieved from: http://www.apu.com.ua.

Butynets', F. F., Malyuha, N. M., Petrenko, N. I. (2014). Audyt: stan i tendentsiyi rozvytku v Ukrayini. Zhytomyr: ZhDTU.

Vasyliuk, М. М. and Hrugoriv, О. О. (2014). Organization and providing of quality of public accountant services guarantees and mechanism of their realization are in modern professional practice of audit. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky”, 8(7), 226-230.

Directive 2006/43 / EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts. (2006). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_844.

Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Audit Activity" 2258-VIII of December 21, 2017. (2017). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.

International Standards on Quality Control, Audit, Review, Other Assurance and Related Services. (2016). International Federation of Accountants (IFAC). Edition in 3 parts. Part 1. Kyiv: International Federation of Accountants, Audit Chamber of Ukraine.

Petrakov, Ya. V., Short, V. V. (2010). Methodological principles of quality control of audit services in Ukraine and in the world. Bulletin of the Chernihiv State Technological University. Series "Economic Sciences", 38, 189-198.

Proskurina, N. М. and Kovalenko, V. P. (n. d.). Methodological principles of quality control of audit services: adaptation of international experience to the conditions of the national economy. Retrieved from: www.economy.nayka.com.

Razborska, O. O., Moshura, L. O. (2017). Internal audit of the assessment of the importance of management decisions: understanding, assignment of that role in the system of management of the company. Finansy, oblik, banky, 1 (22), 146-153.

Sukha, O., Marchuk, V. (n. d.). URL : www.rstu.rv.ua/metods/asp/vd/v39ek39.doc.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.067

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022