Інтегральна оцінка рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства

Volodymyr Marchenko


Анотація


У статті наведено результати дослідження окремих аспектів процесу комплексного оцінювання рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства на основі методології багатоцільового аналізу ситуацій прийняття управлінських рішень за умов невизначеності, конфліктності й ризику. Сформовано відповідну систему узагальнених і часткових показників функціонування підприємства, які впливають на рівень його інноваційного розвитку, що містить 1) підсистему показників узагальненого оцінювання стану організаційно-технічного й економічного розвитку підприємства; 2) підсистему результативних якісних показників оцінювання рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.

Для здійснення аналізу впливу факторів на результати інноваційної діяльності підприємства обрано модифікований сукупний критерій рейтингового оцінювання, в основу якого покладено середнє геометричне значення деталізованих показників. Зазначене дозволяє отримати інтегровані оцінки рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, зменшуючи негативний вплив нівелювання окремих показників, значення яких випадають із загальної тенденції перебігу досліджуваних процесів. Встановлено, що рекомендованим до використання в процесі комплексного оцінювання рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства середнім геометричним значенням деталізованих показників, що характеризують ситуації прийняття інноваційних рішень, притаманна властивість урахування антагонізму економічного середовища. Таким чином, певною мірою досягається можливість ураховувати постійний загальний вплив конкурентного середовища підприємства.

З метою здійснення поглибленого дослідження оцінок рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком та інноваційною діяльністю підприємства загалом сформована структурна схема побудови функціоналу оцінювання інтегрального показника формалізованої ситуації прийняття інноваційних рішень. Розроблено принципову схему оцінювання рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, згідно з якою дослідження проводяться за окремими ключовими етапами: моніторинг ключових часткових показників функціонування підприємства, що впливають на кінцеві результати інноваційної діяльності; оцінювання організаційно-технічного рівня розвитку продуктивних сил підприємства; інтегральна оцінка рівня забезпеченості та ефективності стратегічного управління інноваційною діяльністю; комплексна інтегральна оцінка рівня ефективності забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. При цьому, як пріоритетний індикатор щодо оцінювання ситуації прийняття інноваційних рішень обрано значення показника «запас фінансової міцності».


Ключові слова


Інтегральна оцінка рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Voynarenko, M. P., & Kostyuk, O. M. (2013). Sutnist' ta pryntsypy biznes-administruvannya na pidpryyemstvakh [The essence and principles of business administration at enterprises]. Ekonomika: realiyi chasu – Economics: realities of time, 4, (9), 49-51 [in Ukrainian].

Krupel'nyts'ka, I. H., & Yevas', T. V., & Zhukova, O. A. (2017). Teoretychni aspekty biznes-administruvannya yak skladovoyi systemy upravlinnya pidpryyemstvom [Theoretical aspects of business administration as a component of enterprise management system]. Pryazovs'kyy ekonomichnyy visnyk: Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy – Priazovsky Economic Bulletin: Economics and Enterprise Management, 3 (03), 50-53 [in Ukrainian].

Afanas'yev, Ye. V., & Varava, L. M., & Afanas'yev, I. Ye., & Arutyunyan, A. R. (2018). Sytuatsiynyy kontrol' i rehulyuvannya v dilovomu administruvanni biznes-protsesiv shchodo upravlinnya potentsialom korporatsiy [Situational control and regulation in business administration of business processes in managing potential of corporations]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 28(2), 91-99 [in Ukrainian].

Afanas'yev, Ye. V., & Afanas'yev, I. Ye., & Arutyunyan, A. R. (2017). Marketynh ta menedzhment investytsiyno-innovatsiynykh proektiv u konteksti stratehiyi prosuvannya produktsiyi zalizorudnykh pidpryyemstv [Marketing and management of investment and innovation projects in the context of the strategy of promoting the production of iron ore enterprises]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].

Varava, L. M., & Afanas'yev, Ye. V., & Arutyunyan A. R. (2018). Kompleksna intehrovana otsinka rivnya efektyvnosti korporatyvnoho upravlinnya na osnovi finansovo-ekonomichnykh pokaznykiv pidpryyemstva [Integrated integrated estimation of the level of efficiency of corporate governance on the basis of financial and economic indicators of the enterprise]. Aktual'ni problemy suchasnoho menedzhmentu – Actual problems of modern management, 108-116 [in Ukrainian].

Varava, A. A., & Harutyunyan, A. R. (2018). Assessment of risks associated with strategic management information support. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies, 31, 42-48 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.149

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022