Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи

Iryna Nechayeva


Анотація


Вступ. У роботі  запропоновано підхід до прийняття управлінського рішення, який, на відміну від традиційного погляду на кризовий менеджмент, де увага зосереджується на діях в умовах кризи, а передумовам та наслідкам кризової події відводиться незначне місце, дозволяє розрахувати зусилля та завчасно попередити кризу, що насувається, та/або використати її можливості.

Дослідження та оцінювання елементів кризової ситуації в організації дозволить визначити: сильні та слабкі сторони підготовки до кризи; способи запобігання її повторенню; способи зменшення наслідків її впливу; способи поліпшення менеджменту.

Мета. Розробка рекомендацій щодо оцінки та оцінювання результатів управлінських рішень у процесі кризового менеджменту.

Результати. У роботі доведено, що кризові ситуації повинні розглядатися не як загрози, а як можливості, тобто мають бути відправною точкою в розвитку будь-якої організації.

Виявлено, що за умов кризи в процесі прийняття управлінського рішення основними обмежувальними факторами є час, інформація та витрати. Знизити їх негативний вплив та підвищити ефективність управлінських рішень дозволяє оцінка того, що сталося, і оцінювання того, що було здійснено для розв’язання кризової ситуації.

Встановлено, що на характер оцінювання впливають три основні чинники: масштаб (сфера), ситуація (обмеження та напруження) та дані (достовірність).

Запропоновано для прийняття ефективного управлінського рішення проводити оцінку та оцінювання кризової ситуації за двома елементами: ситуації власне кризи (докризової ситуації; ситуації в момент кризи; ситуації, що склалася внаслідок її впливу; післякризової ситуації) та відповідної управлінської компоненти (докризового менеджменту; менеджменту в момент настання кризи; менеджменту ситуації, що склалася внаслідок впливу кризи; післякризового менеджменту) з урахуванням факторів (структури, системи, процеси, люди), що дають змогу з’ясувати, яким чином виникла криза і як можна вплинути на ефективність управлінських рішень.


Ключові слова


управлінське рішення; криза; кризова ситуація; антикризовий (кризовий) менеджмент; оцінка; оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Sytnyk, L. S. (2000) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom: monohrafiia. [Organizational and economic mechanism of enterprise crisis management] Donetsk: IEP NAN Ukrainy. (In Ukrainian).

Kovalenko, O. V. (2011). Pytannia diahnostyky bankrutstva i pidtrymky platospromozhnosti pidpryiemstv Ukrainy v umovakh finansovoi kryzy [Issues of bankruptcy diagnostics and solvency support of Ukrainian enterprises in the conditions of the financial crisis]. Proceedings of the Problemy ekonomiky ta upravlinnia u promyslovykh rehionakh: mater. dop. Chetvertoi mizhrehion. nauk.-prakt. konf. (27-28 trav. 2011 r.). Zaporizhzhia: ZNTU,. pp. 148-151. [in Ukrainian].

Dmytrenko A. I. (2004). Diahnostyka ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstv ta formuvannia antykryzovykh prohram yikh diialnosti (za materialamy vzuttievykh pidpryiemstv Ukrainy) [Diagnostics of the probability of bankruptcy of enterprises and formation of anti-crisis programs of their activities (based on materials of shoe enterprises of Ukraine)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv (In Ukrainian).

Smetaniuk, O. A. (2006). Diahnostyka finansovoho stanu v systemi antykryzovoho upravlinnia [Diagnostics of financial condition in the system of crisis management]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi (In Ukrainian).

Sokolova, N. M. (2006). Antykryzovyi monitorynh pidpryiemstv dorozhnoi haluzi [Anti-crisis monitoring of enterprises of the road sector]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv (In Ukrainian).

Yelets O.P. (2009). Antykryzova skladova upravlinnia mashynobudivnym pidpryiemstvom [Anticrisis component of management of machine-building enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv (In Ukrainian).

Shapurova O. O. (2009). Antykryzove upravlinnia mashynobudivnymy pidpryiemstvamy v rynkovykh umovakh [Anticrisis management of machine-building enterprises in market conditions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia (In Ukrainian).

Ostapenko L. S. (2012). Rozvytok mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh [Development of the mechanism of crisis management in machine-building enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy (In Ukrainian).

Popova T. O. (2013). Formuvannia ta realizatsiia antykryzovoi prohramy mashynobudivnoho pidpryiemstva [Formation and implementation of the anti-crisis program of the machine-building enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Mariupol (In Ukrainian).

Zosymova Zh. S. (2013). Rozrobka antykryzovoi stratehii pidpryiemstva v umovakh nestabilnoho zovnishnoho seredovyshcha [Development of the company's anti-crisis strategy in an unstable environment]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv (In Ukrainian).

Brovko O. I. (2014). Mekhanizm upravlinnia kryzovymy sytuatsiiamy mashynobudivnoho pidpryiemstva [Mechanism of crisis management of machine-building enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv (In Ukrainian).

Drobysheva O. O. (2015). Antykryzove upravlinnia yak instrument zapobihannia bankrutstva promyslovykh pidpryiemstv v suchasnykh umovakh [Anticrisis management as a tool to prevent the bankruptcy of industrial enterprises in modern conditions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kremenchuk (In Ukrainian).

Khit, R. (2002). Krizovyi menedzhment dlia kerivnykiv [Crisis management for executives]. Kyiv [in Ukrainian].

Nechaieva, I.A. (2014). Kryzovyi menedzhment chy antykryzovyi menedzhment [Crisis Management or Anti-Crisis Management]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia u promyslovykh rehionakh [The problem of economics and management in industrial regions]: Y mizhvuzivsʹka naukovo-praktychna konferentsiya (15–16 travnia 2014 r.) - Y interuniversity scientific and practical conference. (pp.150-153). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Taleb Nassym N. (2018) Chernyi lebed. Pod znakom nepredskazuemosty [The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable]. Moskva : KoLybry. (in Russian).
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.156

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022