Роль соціалізації розвитку людського капіталу в умовах глобальної конкуренції

Myroslava Bublyk, Alyona Shakhno


Анотація


У статті розглянуто питання соціалізації розвитку людського капіталу. Акцентовано увагу на тому, що сучасна глобалізація висуває нові вимоги до людини з точки зору її освітнього рівня, набутих компетенцій, мобільності, оскільки «людський фактор» є ключовим елементом нової моделі постіндустріального розвитку. Акценти зміщуються з «людини економічної» до «людини соціальної». В умовах глобалізації національних економік ключовим фактором економічного зростання будь-якої країни є формування високорозвиненого та конкурентоспроможного людського капіталу. Творчі здібності людини на відміну від інших видів ресурсів виступають ядром інноваційного потенціалу особистості й мають невичерпний характер. Досліджувана проблема є особливо популярною для України з огляду на поточну геополітичну та соціально-економічну трансформацію.

У статті розглянуто сучасну специфіку розвитку людського капіталу  в умовах соціалізації економіки та під впливом глобальних тенденцій. Проаналізовано основні кількісні показники розвитку людського капіталу, зміни в структурі зайнятості населення, рівень підтримки державою освітньої сфери та наукових досліджень та побудовано їх трендові моделі. Визначено місце України за показником індексу людського розвитку серед інших країн світу. Представлено SWOT-аналіз освітньої системи України, який надає можливість оцінити існуючу ситуацію та перспективи її поліпшення. Сформовано та відображено графічно механізм впливу соціалізації на формування якісного людського капіталу. Визначено основні проблеми відтворення людського капіталу та запропоновано комплекс заходів щодо підвищення ефективності його використання та розвитку, серед яких: розробка інноваційної моделі державної політики розвитку людського капіталу; залучення приватного сектору до процесу інвестування у розвиток людини; оптимізація механізму розподілу частки державних коштів, спрямованих на освіту; підвищення доступності та адаптація освітніх послуг відповідно до вимог ринку; долучення до міжнародних програм оцінки якості та конкурентоспроможності людського капіталу тощо.


Ключові слова


людський капітал; соціалізація; освіта; зайнятість населення; національна економіка; держава; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bashko, V. (2016). Financing education: how many, who and how? ZN,UA. Retrieved from: https://dt.ua/finances/finansuvannya-osviti-skilki-komu-i-yak-_.html [in Ukrainian].

Bilorus, O. H., Luk'ianchenko, D. H., & other (Ed.). (2001). Globalization and development security. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Bublyk, M. I., Dulyaba, N. I., Petryshyn, N. Ya., & Drymalovska, Kh. V. (2018). Analysis of the development of educational and scientific activity of institutions of higher education. Economic analysis, 28, 1, 30-39 [in Ukrainian].

Kaleniuk, I. S., & Kuklin, O. V. (2017). Economic risks of the development of higher education in Ukraine, Ekonomika ta derzhava, 11, 50-55 [in Ukrainian].

Kravchenko, N. V., & Shakhno, A. Yu. (2018). Parameters of formation of human capital of innovative labor in the conditions of global changes. Biznes Inform, 10, 390-397 [in Ukrainian].

Five facts about. The UK service sector (2016). Office for National Statistics. Retrieved from: https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/fivefactsabouttheukservicesector/2016-09-29 [in English].

Government expenditure on education, total (% of GDP) (2018). The World Bank. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS [in English].

Human Development Index (HDI) (2018). UNDP in Ukraine. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi [in English].

Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. (2018). UNDP in Ukraine. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indices-indicators-2018-statistical-update [in English].

Index of Services, UK: September 2018. (2018). Office for National Statistics. Retrieved from: https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/bulletins/indexofservices/september2018 [in English].

Research and development expenditure (% of GDP). (2018). The World Bank. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UA&view=chart [in English].

The World Factbook. (2018). Central Intelligence Agency. Retrieved from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/214.html#UP [in English].

Bublyk М. І., Dulyaba N. I., Petryshyn N. Ya. (2018). Innovation structure of priority directions of development of Ukrainian higher education institutions. Professional competency of modern specialist: means of formation, development and improvement. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o., 365-382.

Shakhno, A. Yu. (2018). Patterns of human capital development in a globalized world. Naukovyj visnyk UzhNU. Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove ghospodarstvo, 20, 139-143 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.295

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021