Методичні підходи до оцінювання інфраструктурного забезпечення транспортно-логістичних систем

Olena Anatoliivna Ishchenko


Анотація


Вступ. Стан та розвиток транспортно-логістичних систем територій нерозривно пов’язаний із інвестиційним кліматом та соціально-економічним розвитком, оскільки впливає на мобільність і динамізм соціально-економічних процесів, формує додаткові переваги для розвитку всіх видів бізнесу. Саме тому дослідження рівня інфраструктурного забезпечення транспортно-логістичної системи регіонів України залишається важливим питанням у сучасних умовах.

Метою статті є розроблення методичного інструментарію оцінки пропорційності інфраструктурного забезпечення транспортно-логістичної діяльності в регіонах та ефективності використання наявних інфраструктурних об’єктів.

Результати. У статті розглянуто сутність та систематизовано основні складові транспортно-логістичної інфраструктури регіону. Під інфраструктурою транспортно-логістичної діяльності регіону запропоновано розуміти комплексну систему технічного, організаційно-економічного та інформаційно-комунікаційного забезпечення процесу реалізації  транспортно-логістичних послуг, сконцентрованих у цьому регіоні. Досліджено методичні підходи до проведення комплексної оцінки інфраструктурного забезпечення розвитку регіонів. Обґрунтовано методичні підходи та аналітичний інструментарій оцінки диспропорцій інфраструктурного забезпечення та ефективності функціонування  транспортно-логістичних систем у регіонах, що базуються на обчисленні системи порівняльних показників та параметрів транспортно-логістичної діяльності в регіонах із урахуванням особливостей їх географічного розміщення та відповідних конкурентних переваг (технічних, організаційних, фінансових, інформаційних та специфічних).

Результати. Ефективність розробки стратегічних планів та програм з розвитку транспортно-логістичної інфраструктури як на національному, так і регіональному рівнях потребують системного уявлення про стан інфраструктури в окремих регіонах та слабкі місця, на подолання яких головним чином мають спрямовуватися основні зусилля. У цьому контексті використання пропонованого автором методичного інструментарію може бути корисним для ідентифікації сильних та слабких сторін регіонів, проведення їх кластеризації та визначення першочергових завдань оптимізації транспортно-логістичної системи у процесі проектування планів і програм розвитку транспортного сектору.


Ключові слова


транспортно-логістична система; інфраструктура; диспропорції; порівняльна оцінка; параметри інфраструктурного забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasilevsky M., Bilyk I., Deinega O. and others. (2008). Economics of logistic systems: monograph. Lviv: View of the Lviv Polytechnic National University. 596 pp. [in Ukrainian].

Irstyshcheva I. O. Minakova S. M., Khristenko O. A. (2015). The structure of the transport and logistic system of Ukraine. Global and national problems of the economy. No. 4. P. 146-149.[in Ukrainian].

Karyi O. I., Basement G. V. (2017). Logistic Infrastructure of Ukraine in World Rankings. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Problems of Economics and Management. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic. No. 873. P. 41-49. [in Ukrainian].

Kuzmenko A. V. (2017). Analysis of the assessment of the level of development of existing objects of transport and logistics infrastructure of enterprises. Economy and Society. No. 9. P.484-490. [in Ukrainian].

Oreshin V. P. (1986). Industrial Infrastructure Planning: An Integrated Approach. Moscow: Economics. 144 p. [in Russian].

Polyanska A. С. (2014). Formation of the logistic infrastructure of the region. Actual problems of economic development of the region. Issue 10. P. 126-136. [in Ukrainian].

Sotnichenko L. L. (2014). Investigation of the Infrastructure Provision of Ukrainian Regions. Economy and Organization of Management. No. 1 (17). P. 255-263. [in Ukrainian].

Irtyshcheva, І., Stehnei, M., Zavhorodnij, K. (2018). Innovative approaches to estimation of logistic potential and the purpose of logistic regional outsourcing development. Baltic Journal of Economic Studies, 4(2), 86-92.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.313

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022