The influence of financial policy on the development of regions in the terms of decentralization

Oksana Vasylivna Kvasnytsia, Viktor Mykolaiovych Rusin


Abstract


Considerable attention is paid to the study of the influence of financial decentralization on the social and economic development of the regions. It is noted that the practice of decentralization reforms is ambiguous and differentiated. It also depends on many factors: budget structure of the state, financial provision of regions, peculiarities of economic development, etc. The obtained results allow formulating practical recommendations for improving the effectiveness of the formation and implementation of financial policy development of the regions of Ukraine.

Keywords


financial policy; development of regions; financial decentralization; financial autonomy; revenues of local budgets; inter-budget relations

Full Text:

PDF

References


Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny. (2010). Zakon Ukrayiny vid 08.07.2010 r. # 2456-VI. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. [in Ukrainian].

Podatkovyy kodeks Ukrayiny. (2010). Zakon Ukrayiny vid 02.12.2010 r. # 2755-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. [in Ukrainian].

Vplyv finansovoyi detsentralizatsiyi na sotsial'no-ekonomichnyy rozvytok rehioniv. Analitychna zapyska. (n.d.). Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/2458. [in Ukrainian].

Kuz'kin Ye. Yu. (2016). Vplyv detsentralizatsiyi na rozvytok rehioniv. Naukovi pratsi NDFI, 3 (76), 39-53.

Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi kaznacheys'koyi sluzhby Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://treasury.gov.ua.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Yafinovych O. (2015). Mistsevi byudzhety ta mizhbyudzhetni vidnosyny: dosvid yevropeys'kykh krayin ta problemy Ukrayiny. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 2, 92–100. [in Ukrainian].

Kalmykov O. V. (2017). Otsinka mistsya podatkovykh nadkhodzhen' v dokhodakh mistsevykh byudzhetiv. Ekonomichnyy visnyk universytetu, 35(1), 214-220. [in Ukrainian].

Tartachnyk M. O. (n.d.). Problemy finansovoyi detsentralizatsiyi v Ukrayini. Retrieved from: http://zavantag.com/docs/609/index-398063-1.html. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.321

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023