Управління оборотним капіталом підприємств торгівлі з позиції функціонально-відтворювального та структурно-класифікаційного підходів

Oksana Blуznіuk, Alona Sifurova


Анотація


Вступ. У статті доведено необхідність удосконалення загальної системи управління підприємством торгівлі на основі розбудови ефективної підсистеми управління оборотним капіталом у єдності та взаємозв’язку з іншими підсистемами та елементами в розрізі послідовних стадій трансформаційно-відтворювального та фінансово-господарського циклу функціонування торговельного підприємства.

Мета. Метою статті є обґрунтування змісту та механізму підсистеми управління оборотним капіталом підприємства торгівлі на основі використання функціонально-відтворювального та структурно-класифікаційного підходів.

Метод. За даними Державної служби статистики України здійснено аналіз динаміки обсягу та структури фінансових джерел капіталу та активів підприємств торгівлі України протягом 2010-2017 років. Виявлено, що переважна більшість вітчизняних підприємств оптової та роздрібної торгівлі відчуває гостру нестачу власних коштів для формування оборотного капіталу, який є джерелом фінансування складових елементів оборотних активів, що суттєво впливає на рівень фінансової стійкості, незалежності й ефективності фінансово-господарської діяльності.

Результати. Розглянуто та систематизовано наукові підходи до організації управління підприємством на основі системного підходу. Досліджено дію сучасного механізму управління оборотним капіталом як важливого елементу загальної системи управління підприємством торгівлі, зважаючи на високу питому вагу позикових коштів у структурі джерел фінансових ресурсів та враховуючи суттєвий вплив оборотного капіталу на фінансові результати діяльності торговельних підприємств. Визначено сутність, функції, принципи, особливості, механізм застосування функціонально-відтворювального та структурно-класифікаційного підходів до управління оборотним капіталом торговельних підприємств на окремих послідовних стадіях відтворювального процесу. Обґрунтовано доцільність використання нових підходів до управління з метою активізації процесів формування оборотного капіталу з диверсифікованих фінансових джерел, його інвестування в оборотні активи, підвищення ефективності використання в операційній діяльності та відтворення на капіталізованій основі в підприємствах торгівлі.


Ключові слова


оборотний капітал; система управління; системний; функціонально-відтворювальний; структурно-класифікаційний підходи; підприємство торгівлі

Повний текст:

PDF

Посилання


Akoff R. (2012). Iskusstvo resheniya problem [The art of solving problems]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Watt, K. F. (1996). Systems analysis in ecology. N.Y, London.

Fatkhutdynov, R. A. (2000). Stratehycheskyy marketynh [Strategic marketing]. Moscow: ZAO Byznes-shkola «Intel-Sintez»[in Russian].

Kustovs'ka, O. V. (2005). Metodolohiya systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen' [Methodology of system approach and scientific research]. Ternopil: Ekon. dumka [in Ukrainian].

Kholod, B. I., & Zborovs'ka, O. M. (2010). Systemnyy pidkhid – osnova suchasnoho upravlinnya diyal'nistyu promyslovykh pidpryyemstv [System approach - the basis of modern management of the activity of industrial enterprises]. Akademichnyy ohlyad – Academic review, 1 (32), 48-54 [in Ukrainian].

Didur, K. M. (2012). Systemnyy pidkhid do upravlinnya pidpryyemstvom ta personalom pidpryyemstva [System approach to enterprise and enterprise management]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079 [in Ukrainian].

Demchenko, A. B., & Niraz, I. V. (n.d.). Metodolohiya systemnoho pidkhodu v upravlinni orhanizatsiyeyu [Methodology of a systematic approach in the management of an organization]. Retrieved from: http://refdb.ru/look/1820899.html [in Ukrainian].

Dorofeyuk, Yu. O. (2012). Strukturno-klasyfikatsiyni metody analizu y prohnozuvannya v sotsial'no-ekonomichnykh systemakh upravlinnya [Structural-classification methods of analysis and forecasting in socio-economic management systems]. Moscow: IPU RAN. Retrieved from: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/499171.html [in Ukrainian].

Atre, Sh. (1983). Strukturnyy podkhod k orhanizatsii baz dannykh [Structural approach to database organization]. Moscow: Finansy i statistika. Retrieved from: http://economy-ru.info/info/179836 [in Russian].

Struktura balansu pidpryyemstv za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti stanom na 31.12.2010-31.12.2017 rokiv [Structure of the balance of enterprises by types of economic activity as at 31.12.2010-31.12.2017]. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Vlasnyy kapital za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti stanom na 31.12.2010-31.12.2017 roku [Equity by type of economic activity as at 31.12.2010-31.12.2017]. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Oborotni aktyvy za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti stanom na 31.12.2010-31.12.2017 rokiv [Current assets by types of economic activity as at 31.12.2010-31.12.2017]. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.068

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022