Регулювання розвитку інвестиційно-будівельної діяльності в Україні: організаційно-правовий аспект

Mykhailo Sadoviak


Анотація


Вступ. Будівельний сектор має соціальну спрямованість, є інвестиційно ємнісною галуззю національного господарства. Як відомо, загальною тенденцією останніх років є скорочення обсягів виконаних будівельних робіт, зниження будівельної активності, погіршення фінансового стану будівельних компаній і скорочення їх кількості. Обґрунтовано, що основним фактором, який визначив такий стан справ у житловому будівництві та визначив негативні темпи зростання обсягів житла, є уповільнення інвестиційної активності. Тому інвестиційний процес є одним з найбільш важливих напрямків розвитку державного регулювання і управління.

Мета. Організаційно-правові методи державного регулювання безпосередньо впливають на суб'єктів інвестиційної діяльності. Тому метою статті є розгляд організаційно-правових методів державного регулювання інвестиційних процесів у контексті трансформаційного розвитку сектора житлового будівництва.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети в роботі використано такі методи дослідження, як узагальнення, порівняння, історичний.

Результати. Зазначено, що розробка нормативно-правової бази в Україні здійснюється з урахуванням досвіду і вимог Європейського Союзу, проте досягнення в цій галузі незначні і вимагають подальшого вдосконалення для поліпшення інвестиційного клімату в країні. Важливим кроком у підвищенні інвестиційної привабливості будівельної галузі є гармонізація системи технічного регулювання України до міжнародних стандартів.

Зроблено висновок, що окремо застосовувані адміністративні регулятори не завжди можуть ефективно впливати на підтримку впорядкованості компонентів інноваційно-інвестиційного процесу у сфері житлового будівництва. Об'єктивно необхідним є таке державне регулювання, в якому буде застосовуватися комплекс регуляторів мотивації. Спільні дії державних регуляторів і саморегуляторів ринку будуть сприяти досягненню оптимальної структури та інфраструктури інвестиційної та будівельної діяльності суб'єктів господарювання.


Ключові слова


житлове будівництво; інвестиційний процес; будівельна діяльність; державне регулювання; організаційно-правові методи; гармонізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Tyazhkorob, I. V. (2018). Prostorovi formy orhanizatsii ekonomiky rehionu : stratehiia rozvytku ta investytsiine zabezpechennia [Spatial forms of organization of the region's economy: development strategy and investment support]. Kyiv : «Vydavnytstvo Liudmyla» [in Ukrainian].

Tymofeieva, O. A. (2011). Derzhavne rehuliuvannia budivnytstva zhytlovoi nerukhomosti v Ukraini [State regulation of residential real estate construction in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and practice of public administration, 3, 1-6 [in Ukrainian].

Kachur, R. P. (2015). Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy [State regulation of investment activity in the transformational economy of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv : Frankivsk National University of Lviv [in Ukrainian].

Nahkur, T. F. (2018). Derzhavne rehuliuvannia investytsiinykh protsesiv u budivelnii sferi v zarubizhnykh krainakh ta yikh adaptatsiia dlia ukrainskoi ekonomiky [State regulation of investment processes in the construction sector in foreign countries and their adaptation for the ukrainian economy]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 10, 126-129 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» vid 18.09.91 r. № 1561-KhII (iz zminamy i dopovnenniamy) [Law of Ukraine "On Investment Activity" from September 18 1991, № 1561-XII (with amendments and additions) (n.d.). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/1560-12 [in Ukrainian]‎.

Vovchak, O. D. (2006). Investuvannia [Investing]. Lviv : Novyi svit-2000 [in Ukrainian].

Gosudarstvennoe regulirovanie investicionnoj deyatel'nosti [State regulation of investment activity]. (n.d.). http://market-pages.ru. Retrieved from http://market-pages.ru/realnieinvist/4.html [in Russian].

Dziad, O. V. (1996). Rynkovi transformatsii u zhytlovomu sektori ekonomiky Ukrainy [Market transformations in the residential sector of the economy of Ukraine]. Dnipropetrovsk : Navchalna knyha [in Ukrainian].

Levchynskyi D. L. (2010). Osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia investytsiino-budivelnoi diialnosti [Features of State Regulation of Investment and Construction Activity]. Ekonomichnyi Chasopys – XXI – Economic Journal – XXI. Retrieved from http://soskin.info/ea/2010/7-8/ 201053zmist.html [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro finansovo-kredytni mekhanizmy i upravlinnia mainom pry budivnytstvi zhytla ta operatsiiakh z nerukhomistiu» vid 19.06.2003 r. № 978-IV [The Law of Ukraine "On Financial-Credit Mechanisms and Property Management in the Construction of Housing and Real Estate Operations" from Yune 19 2003, № 978-IV]. (n.d.). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/978-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia u sferi budivnytstva zhytla» vid 29.06.2010 r. № 2367-VI [The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improvement of State Regulation in the Sphere of Housing Construction" from June 29 2010, № 2367-VI]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/2367-17‎ [in Ukrainian].

Farion, D. O. (2010). Finansove zabezpechennia zhytlovoho budivnytstva v Ukraini [Financial Provision of Housing Construction in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective Economics, 11. Retrieved from www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=396 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zapobihannia vplyvu svitovoi finansovoi kryzy na rozvytok budivelnoi haluzi ta zhytlovoho budivnytstva» vid 25.12.2008 r. № 800-VI [The Law of Ukraine "On Prevention of the Impact of the Global Financial Crisis on the Development of the Construction Industry and Housing Construction" from December 25 2008, № 800-VI]. (n.d.). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-17/ed20121016[in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo spryiannia budivnytstvu» vid 16.09.2008 r. № 509-VI [The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Facilitation of Construction" from September 16 2008, № 509-VI]. (n.d.). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-17‎ [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 08.11.2007 r. № 1077/2007 «Pro zakhody shchodo budivnytstva dostupnoho zhytla v Ukraini ta polipshennia zabezpechennia hromadian zhytlom» [Decree of the President of Ukraine "On Measures to Build Affordable Housing in Ukraine and Improvement of Citizens' Housing" from November 082007, № 1077/2007]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077/2007[in Ukrainian]‎.

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 08.04.2009 r. № 231/2009 «Pro deiaki zakhody shchodo spryiannia dobudovi zhytlovykh obiektiv» [Decree of the President of Ukraine "On certain measures to promote the completion of residential projects" from April 08 2009, № 231/2009]. (n.d.). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2009[in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.11.2009 r. № 1249 «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialno-ekonomichnoi prohramy budivnytstva (prydbannia) dostupnoho zhytla na 2010-2017 rr.» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the State target social and economic program of construction (purchase) of affordable housing for 2010-2017" from November 11 2009, № 1249]. (n.d.). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP091249.html [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.03.2008 r. № 407 «Deiaki pytannia zabezpechennia budivnytstva dostupnoho zhytla» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of construction of affordable housing" from March 52008, No. 407]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/407-2008-r [in Ukrainian].

Petrunenko, S. V. (2011). Derzhavne rehuliuvannia zhytlovoho budivnytstva Ukrainy v konteksti pobudovy dostupnoho zhytla [State regulation of housing construction in the context of construction of affordable housing]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 7, 138-140 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 lypnia 2010 roku № 1436-r «Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky z normatyvnoho zabezpechennia budivnytstva Ukrainy na period do 2015 roku» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Concept of Implementation of the State Policy on Regulatory Support of the Construction of Ukraine for the Period until 2015" from July 14 2010, No. 1436-р]. (n.d.). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/1436-2010-r [in Ukrainian]‎.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 zhovtnia 2010 roku № 1982-r «Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo vykonannia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky z normatyvnoho zabezpechennia budivnytstva Ukrainy na period do 2015 roku» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Plan of Measures for Implementation of the Concept of Implementation of the State Policy on Regulatory Construction of Ukraine until 2015" from October 12 2010, No. 1982-р]. (n.d.). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-2010-r [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli vid 22.08.2013 r. № 1010 «Pro pryiniattia natsionalnykh standartiv Ukrainy, harmonizovanykh z mizhnarodnymy standartamy, zatverdzhennia natsionalnykh standartiv Ukrainy, zmin do natsionalnykh standartiv Ukrainy, skasuvannia natsionalnykh standartiv Ukrainy ta mizhderzhavnykh standartiv v Ukraini» [Order of the Ministry of Economic Development and Trade "On adoption of national standards of Ukraine, harmonized with international standards, approval of national standards of Ukraine, changes to national standards of Ukraine, abolition of national standards of Ukraine and interstate standards in Ukraine" from August 22 2013, № 1010]. (n.d.). Retrieved from http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8196/8197/480685/ [in Ukrainian].

Kravchenko, V. I., & Palyvoda, K. V. (2006). Finansuvannia budivnytstva zhytla. [Financing of housing construction]. (Vols. 1). Kyiv : Kyievo-Mohylianska akademiia [in Ukrainian].

Stupniker, H. L. (2010). Derzhavne rehuliuvannia chynnykiv tsinoutvorennia na zhytlovomu rynku rehioniv Ukrainy v konteksti znyzhennia vartosti budivnytstva [State regulation of pricing factors in the housing market of the regions of Ukraine in the context of reducing the cost of construction]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury – Bulletin of the Pridniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, 3, 58-63 [in Ukrainian].

Kosarieva Y. P., Sarmatytska, N. V., Bondarenko, N. V. (2013). Otsinka mozhlyvostei vprovadzhennia derzhavnoi prohramy «Dostupne zhytlo» v Ukraini [Estimation of the possibilities of implementation of the State Affordable Housing Program in Ukraine]. Biznes-inform – Business-inform, 3, 239-243 [in Ukrainian].

«Shchodo stanu rynku zhytla v Ukraini ta zakhody z yoho derzhavnoho rehuliuvannia». Analitychna zapyska. ["On the state of the housing market in Ukraine and measures for its state regulation". Analytical note]. (n.d.). Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1368/ [in Ukrainian].

Grishina, N. P. (2009). Istochniki finansirovaniya kompleksnyh investicionnyh stroitel'nyh proektov [Sources of financing of complex investment construction projects]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social'no-ehkonomicheskogo universiteta – Bulletin of the Saratov State Social and Economic University, 5, 72-79 [in Russian].

Kozych, O. M. (2012). Derzhavne rehuliuvannia diialnosti budivelnoi haluzi Ukrainy [State regulation of the construction industry in Ukraine]. Retrieved from www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/04.pdf [in Ukrainian].

Muzychenko, A. С. (2004). Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti [State regulation of investment activity]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 9, 46-53 [in Ukrainian].

Hlukhman, A. O. Metody derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Methods of state regulation of investment activity of agricultural enterprises]. (n.d.). Retrieved from http://nauka.zinet.info/17/gluhman.php [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.092

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022