Статистичний аналіз рівня економічної активності та рівня безробіття в Україні

Nataliia Mishchuk, Oleksandr Zavada


Анотація


Вступ. Економічно активне населення спричиняє як безпосереднє зростання валового внутрішнього продукту країни, так і створення прогресивних трудових відносин. Воно є основою для формування середнього класу. Натомість високий рівень безробіття (недовикористання трудового потенціалу) є великою економічною та соціальною проблемою для держави. Тому дослідження чинників, які впливають на рівень економічної активності населення та на рівень безробіття, є актуальним науковим завданням. Важливими також є дослідження економічної активності і безробіття населення України в регіональному розрізі та зіставний аналіз регіонів за величиною цих показників.

Мета. Метою роботи є отримання аналітичних залежностей показників безробіття та економічної активності населення від низки факторів, а також кластеризація областей України за показниками безробіття.

Метод (методологія). Для досягнення мети використано офіційну статистичну інформацію про вітчизняний ринок праці. Застосовано такі статистичні методи, як кореляційний аналіз, метод найменших квадратів та ієрархічний кластерний аналіз.

Результати. Побудовано аналітичну залежність рівня економічної активності та рівня безробіття населення України від тривалості навчання. Економічна активність залежно від тривалості навчання отримана у вигляді логістичної функції з насиченням у 92 %. Рівень безробіття є відповідно спадною лінійною функцією. Виявлено рівні освіти, які вже є достатніми для забезпечення високої економічної активності населення. Виконано кореляційний аналіз взаємозалежності низки чинників, які впливають на рівень безробіття. Виконано кластеризацію областей України за показниками відсотку безробіття серед економічно активного населення, навантаження безробітного населення на одну вакансію та питомої ваги міського населення. Виявлено п’ять основних кластерів. За допомогою статистичних методів встановлено, що найсуттєвішим чинником зниження безробіття є підвищення економічної активності населення. Зроблено висновок про те, що для підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні необхідно стимулювати населення до покращення його рівня освіти, зокрема до збільшення тривалості навчання.


Ключові слова


рівень безробіття; рівень економічної активності; кластерний аналіз; метод найменших квадратів; логістична функція; тривалість навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Stefanyshyn, O. V. (2006). Human potential of Ukraine’s economy. Lviv: Publishing center of Ivan Franko National University, p. 315 [in Ukrainian].

Priymak, V., Gynda, O. (2013). Managing the development and realization of human potential in the economy of Ukraine, Lviv: Rastr-7, p. 436 [in Ukrainian].

Nartyuk, O. (2016). Current factors of impact on employment of the economically active population in the labour surplus regions of Ukraine. Scientific Bulletin of Mukachevo State University, 1(5), 239-245. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_41 (access date March 07, 2019) [in Ukrainian].

Тyutyunnikova, S. V. Romanika, T. K. (2016). Unemployment in the conditions of globalization. Social Economics, 2, 61-68. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_2_11 (access date March 10, 2019) [in Ukrainian].

Fedoryshyna, L. M. (2015). Unemployment in Ukraine: actual problems and ways of decision. Sustainable development of economy, 4, 103-108. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_4_16 (access date March 11, 2019) [in Ukrainian].

Yarova, L. H. (2015). Analysis of unemployment in Ukraine and ways of its overcoming. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 4, 752-755. Retrieved from: http://global-national.in.ua/12-vipusk-4-berezen-2015-r/668-yarova-l-g-analiz-rivnya-bezrobittya-v-ukrajini-ta-napryamki-jogo-podolannya (access date March 14, 2019) [in Ukrainian].

Economic Activity of Population in Ukraine: Statistical Yearbook (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_EAN_2017.pdf (access date March 04, 2019) [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Education from September 5 2017, № 40-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (access date March 15, 2019) [in Ukrainian].

Rogers, E. M. (2009). Diffusion of innovations. Kyiv: Publ. House “Kyiv-Mohyla Academy”, 591 [in Ukrainian].

Zavada, O. (2018). Factors of the internet usage by the population of Ukraine. Formation of market economy in Ukraine, 39, 73-79 [in Ukrainian].

The population of Ukraine for January 1, 2018: Statistical Yearbook (2018), p. 205. Retrieved from:: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_chnn2018.pdf [in Ukrainian].

Official site of the State Statistics Service. (2019). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Analysis on the challenges facing labour markets within the Europe 2020 strategy. (2019). Retrieved from: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/ces-bg---analysis-on-labour-market-within-2020_en.pdf.

Richards Brian. Tight labor market has challenges, opportunities. Retrieved from: https://www.dhbusinessledger.com/business/20171017/tight-labor-market-has-challenges-opportunities.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.029

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022