Механізм стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств

Oleksandr Kulish


Анотація


В основу статті покладена ідея формування концептуальних засад стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств, заснована на визначенні оптимального розміру реалізації продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках з урахуванням їх перспективності та забезпеченням максимально можливого рівня прибутковості суб’єктів підприємницької діяльності. У статті робиться наголос на тому, що на сьогодні практично всі вітчизняні суб’єкти господарювання працюють в умовах кризи або післякризового синдрому. Наголошується, що економічні кризи відбуваються циклічно, однак з кожним разом глибина кризи стає більшою, а післякризовий період – щораз довшим. Як наслідок, усі підприємства та й фізичні особи, переживають наслідки таких криз щораз тяжче, а для проходження післякризового періоду витрачається щораз більше різноманітних ресурсів, які можна було б спрямувати на проекти щодо власного розвитку.

Визначено, що головними перешкодами гнучкого економічного розвитку підприємства є високий ступінь зношення основних фондів, низька продуктивність праці, низька якість персоналу, недосконалість системи ціноутворення на продукцію, низька інвестиційна активність підприємств тощо. Сформовано ключові принципи системи стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств. Доведено, що в сучасних умовах світового господарства щораз більшої важливості набуває необхідність переформатування структури й змісту системи стратегічного управління гнучким економічним розвитком промислових підприємств та адаптація їх бізнес-напрямків до умов трансформаційних перетворень сучасних конкурентних ринків.

Розроблено математичну модель, що характеризує систему поділу виготовленої продукції для реалізації на декількох ринках. Виявлено, що класичний підхід вирішення такої задачі, який полягає в максимізації прибутку, не є абсолютно правильним у цьому випадку. Показано, що розв’язок зазначеної задачі полягає в максимізації прибутку від реалізації з одночасним збереженням мінімально допустимих обсягів реалізації продукції на перспективних ринках при умові їх мінімально доцільної прибутковості.

Зауважено, що при стратегічному плануванні необхідно реалізовувати певну частину власної продукції на ринках, які зараз не є найбільш прибутковими, однак у перспективі можуть мати гідне місце серед інших саме для конкретного підприємства. Визначено, що задача оптимізації полягає у розрахунку конкретних обсягів продукції, яку необхідно реалізовувати на кожному з ринків.

З урахуванням сучасної трансформації ринкового простору та необхідності постійної адаптації методів стратегічного управління в статті запропоновано підходи до формування комплексної системи стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств.


Ключові слова


стратегічне управління; гнучкий економічний розвиток; залізорудне підприємство; стратегічна конкурентоспроможність; управління стратегічною гнучкістю

Повний текст:

PDF

Посилання


Kulish, O. A. (2016). Kontseptual'ni zasady stratehichnoho upravlinnya hnuchkym ekonomichnym rozvytkom promyslovykh haluzey natsional'noho hospodarstva [Conceptual principles of strategic management of flexible economic development of industrial branches of national economy]. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies, 11, 92-96 [in Ukrainian].

Pastukhova, V. V. (2002). Stratehichne upravlinnya pidpryyemstvom: filosofiya, polityka, efektyvnist' [Strategic management of the enterprise: philosophy, politics, efficiency]. Kyyiv: Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Lobay, R., & Fursa, M. (2013). Zabezpechennya efektyvnosti diyal'nosti pidpryyemstv budivel'noyi haluzi shlyakhom upravlinnya yiyi konkurentospromozhnistyu v systemi natsional'noyi ekonomiky [Ensuring the effectiveness of the enterprises of the construction industry by managing its competitiveness in the system of the national economy]. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya – Effectiveness of public administration, 37, 399-407 [in Ukrainian].

Samochkyn, V. N. (2000). Hibkoe razvitie predpriyatiya: analiz i planirovanie [Flexible development of the enterprise: analysis and planning]. Moscow: Delo [in Russian].

Korobets'kyy, Yu. P., & Ramazanov, S. K. (2003). Imitatsiyni modeli u hnuchkomu vyrobnytstvi [Imitation Models in Flexible Production]. Luhans'k: SNU im. V. Dalya [in Ukrainian].

Shpanko, A. (2007). Pro sutnist' ponyattya «stratehichna konkurentospromozhnist'» [On the essence of the concept of "strategic competitiveness"]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 6, 45-49 [in Ukrainian].

Sytnyts'kyy, M. V. (2007). Systema upravlinnya stratehichnoyu hnuchkistyu vitchyznyanykh pidpryyemstv [The system of management of strategic flexibility of domestic enterprises]. Konkurentsiya: Visnyk Antymonopol'noho komitetu Ukrayiny – Competition: Bulletin of the Antimonopoly Committee of Ukraine, 3, 27-31 [in Ukrainian].

Khemel, H., & Prakhalad, K., & ONyl, D. (2005). Stratehycheskaya hybkost' [Strategic Flexibility]. Sankt Peterburh: Pyter [in Russian].

Afanas'yev, Ye. V., & Afanas'yev, I. Ye., & Arutyunyan, A. R. (2017). Marketynh ta menedzhment investytsiyno-innovatsiynykh proektiv u konteksti stratehiyi prosuvannya produktsiyi zalizorudnykh pidpryyemstv [Marketing and management of investment and innovation projects in the context of the strategy of promoting the production of iron ore enterprises]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].

Afanas'yev, Ye. V., & Kulish, O. A. (2015). Teoretychni ta prykladni aspekty formuvannya mekhanizmu stratehiyi upravlinnya prohresyvnym rozvytkom zalizorudnoyi haluzi Ukrayiny [Theoretical and applied aspects of forming the mechanism of the strategy of management of the progressive development of the iron ore industry in Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu – Scientific Herald of Kherson State University, 90-93 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.126

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022