Модель збалансованого інноваційного управління виробництвом залізнорудних підприємств

Ruslan Vorobiov


Анотація


В основу статті покладена ідея розробки математичної економічної моделі збалансованого інноваційного управління виробництвом залізорудних підприємств. Визначено, що в епоху глобальних та локальних економічних криз особливо вразливими є малопрофільні суб’єкти підприємницької діяльності, якими за своїм природнім станом є залізорудні підприємства. Монопрофільність, з одного боку, є позитивним явищем, що дозволяє підвищити концентрацію зусиль та ресурсів з метою досягнення найбільшої ефективності та прибутковості. З іншого – це фактор суттєвих збитків при певних обставинах. Тобто у випадку несприятливого стану кон’юнктури внутрішнього чи/та зовнішнього ринків можливі суттєві зниження (в деяких випадках практично до нуля) обсягів реалізації з подальшим зменшенням випуску продукції та іншими негативними явищами, які відбудуться після цього. Отже, саме такі суб’єкти господарювання (й на першому місці залізорудні підприємства) насамперед потребують сучасного інструментарію збалансованого інноваційного управління власним виробництвом.

Доведено, що найбільш оптимальним базисом для формування такого інструменту є управлінська модель «витрати-випуск» В. Леонтьєва, котра є класичним методом системного кількісного відображення будь-яких економічних взаємозв’язків між різними галузями економічної системи, а отже, може вдало застосовуватися й для мікрорівня.

На підставі проведених досліджень побудовано концепцію адаптованої економічної моделі збалансованого інноваційного управління виробництвом залізорудного підприємства.

На основі цього сформовано спеціальну інноваційну модель управління виробничими процесами залізорудної галузі з урахуванням територіальної орієнтованості на цільовий ринок та співвідношення базових виробничих ресурсів.


Ключові слова


збалансоване інноваційне управління виробництвом; залізорудне підприємство; математична економічна модель; управлінська модель «витрати-випуск»; внутрішній та зовнішній ринки

Повний текст:

PDF

Посилання


Onyshchenko, S. V. (2006). Pryntsypy ta osnovni kryteriyi pobudovy efektyvnoyi systemy menedzhmentu na pidpryyemstvi [Principles and basic criteria for building an effective management system at an enterprise]. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky – Economics: problems of theory and practice, 156, 120-126 [in Ukrainian].

Zhovnovych, R. I. (2007). Planuvannya diyal'nosti pidpryyemstva yak metod menedzhmentu [Planning of enterprise activity as a management method]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 1, 19-24 [in Ukrainian].

Honcharuk, A. H. (2008). Metodicheskie osnovy otsenki i upravlenie effektivnostyu proizvodstva [Methodological bases of estimation and management of production efficiency]. Odessa: Astroprynt [in Ukrainian].

Leont'ev, V. V. (1997). Mezhotraslevaya ekonomika [Interbranch economy]. Moscow: Izdatel'stvo «Ekonomika» [in Russian].

Savyts'ka H. V. (2004). Ekonomichnyy analiz diyal'nosti pidpryyemstva [Economic analysis of the enterprise activity]. Kyyiv: TsUL [in Ukrainian].

Afanas'yev Ye. V., Afanas'yev I. Ye., Arutyunyan A. R. (2017). Marketynh ta menedzhment investytsiyno-innovatsiynykh proektiv u konteksti stratehiyi prosuvannya produktsiyi zalizorudnykh pidpryyemstv [Marketing and management of investment and innovation projects in the context of the strategy of promoting the production of iron ore enterprises]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].

Vorobyov, R. B. (2016). Makroekonomichna model' zbalansovanoho innovatsiynoho upravlinnya vyrobnytstva v mezhakh zalizorudnoyi haluzi. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu – Scientific Herald of Kherson State University, 25-28 [in Ukrainian].

Ahentstvo z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrayiny [Agency for the development of the stock market infrastructure of Ukraine] (2018). Retrieved from: http://smida.gov.ua [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.108

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022