Розвиток корпоративних університетів

Oksana Khilukha


Анотація


Вступ. Корпоративний університет є сучасним інструментом комплексного управління людським капіталом корпоративного підприємства. У статті досліджено діяльність корпоративних університетів як організації, яка забезпечує розвиток і навчання персоналу. Визначено, що корпоративний університет створюється з метою задоволення потреб бізнесу в навчанні і розвитку персоналу. Доведено, що його діяльність впливає на стратегію корпоративного підприємства та розвиває корпоративні цінності та культуру організації.

Мета. Метою статті є дослідження розвитку корпоративних університетів.

Метод (методологія). У роботі використано такі методи дослідження: узагальнення для визначення сутнісних характеристик корпоративних університетів, методи структурно-порівняльного аналізу для визначення місця останніх у системі організації навчання персоналу.

Результати. У статті досліджено, що корпоративний університет є центральною організацією, яка забезпечує корпоративне навчання та професійний розвиток персоналу, місією якого є створення нових знань та навичок персоналу як у межах корпоративного підприємства, так із залученням працівників інших організацій. Узагальнено завдання корпоративного університету, основними з яких є навчання та розвиток персоналу, оцінювання знань персоналу, формування єдиних корпоративних стандартів. Визначено, що в межах упровадження корпоративних університетів створюються навчальні центри та відбувається процес автоматизації навчання шляхом упровадження електронної форми навчання. Електронна форма навчання дозволяє поєднати переваги дистанційної та очної форм навчання. Завдяки впровадженню електронної форми навчання студент має можливість застосовувати інтернет-технології та мати доступ до електронного репозитарію, де знаходяться інформаційні джерела, які дозволяють краще освоїти вивчений матеріал.

У статті доведено, що корпоративний університет може існувати у формі некомерційної навчальної організації, метою діяльності якої є не максимізація прибутку, а задоволення загальносоціальних потреб корпоративного підприємства у навчанні, підготовці, перепідготовці та підвищені кваліфікації персоналу підприємства. Навчальний заклад може мати організаційно-правову форму дочірнього підприємства, філіалу чи департаменту корпоративного підприємства.


Ключові слова


корпоративний університет; навчання; підвищення кваліфікації; корпоративне підприємство; розвиток; персонал

Повний текст:

PDF

Посилання


Banit, O.V. (2014). Corporate training as an innovative technology in the system of company training of employees. Pedagogical innovations: ideas, realities, perspectives, 1 (12), 94-98.

Bayura, D. (2008). Corporate governance as an object of scientific research. Herald of the Kyiv National Taras Shevchenko University, Series: Economics, (99-100).

Borisenko, T.I., Sklyarov, S.O., Chmelov, Yu.M., & Dergunova, Yu.V. (2007). Concept and basic principles of creating a corporate e-learning system. Government building, (1 (1)).

Zhikhorskaya, O. V. (2011). Corporate training of prestigious universities: conceptual-terminological discourse in the context of management activity. Origins of pedagogical skill. Ser. Pedagogical Sciences, (8 (1)), 118-122.

Karpenko, G. V., & Dankevich, A. P. (2009). Regulatory and legal support of corporate governance: problems of attracting investments to domestic companies. Finances of Ukraine, (7), 39-46.

Kurbatov, S. (2014). Corporate University as a product of business and educational environment interaction in new conditions. High Education in Ukraine, 3 (54), 44-49.

Kuzmin, O. Ye., & Kolodiychuk, A. V. (2011). The methodology of motivation in the management of employees. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 21 (2).

Lipych, L. G., & Pustyuglha, L. S. (2010). The genesis of the development of theories of labor motivation. Science, 17-19.

Melnik, O. G., & Bodaretskaya, O. N. (2015). Types of technologies of the employee's motivation in machine-building enterprises. Problems of Economics, (3), 143-148.

Nizhnik, V. M., & Polinkevich, O. M. (2012). Metody otsinky vplyvu faktoriv zovnishnʹoho seredovyshcha na biznes-protsesy promyslovykh pidpryyemstv [Methods of estimating the influence of factors of the environment on business processes of industrial enterprises]. Economical sciences. Ser.: Economist management, (334-345 Lutsk: LNTU [in Ukrainian].

Momot, T. V. (2006). Cost-oriented corporate governance: from theory to practical implementation. Monograph.

Moskal Yu. Classical and Corporate Education in the 21st Century: Development transformation. (2005). Psychology and Society, 3 (21), 161-175.

Paliga, E. M. (2010). Institutional problems of corporate governance. Regional Economics, (2), 7-16.

Posokhov, I. M. (2012). Comparative characteristics of corporate governance models in a market economy: advantages and disadvantages. Business-Inform, (7), 157-159.

Rezanova, N. S. (2002). Corporate governance in the 21st century. Finance of Ukraine, (1), 13-19.

Shumilo, I. A. (2013). Features of the legal status of corporate universities in Ukraine.

Whiddett, S., & Hollyforde, S. (2003). A practical guide to competencies: how to enhance individual and organisational performance. CIPD Publishing.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.164

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022