Аналіз та прогнозування видатків державного бюджету України

Тetiana Kravchenko, Marina Vlasenko


Анотація


Вступ. У сучасних умовах посилення кризових явищ у глобальному світі розвиток економік кожної країни неминуче супроводжується необхідністю подолання таких глобальних проблем як загострення міжкраїнової конкуренції на світовому ринку енергетичних ресурсів, фінансовою експансією транснаціональних фінансових корпорацій, глобальним потеплінням та світовою продовольчою кризою, міграцією населення між багатими та бідними країнами, інформаційними війнами між провідними глобальними гравцями за сфери впливу. Сукупність цих та інших факторів в умовах поглиблення глобалізації посилюють свій вплив на розвиток національної економіки країн, що розвиваються, та пострадянських країн, що обумовлює прогнозувати їх державні видатки у розрізі окремих статей, бюджетувати їх на коротко- та довгостроковий періоди, коригувати плани відповідно до їх виконання або невиконання.

Мета. Прогнозування видатків державного бюджету України на 2018-2021 рр. за допомогою регресійної багатофакторної моделі на основі щорічних соціально-економічних макропоказників України.

Метод (методологія). Для досягнення поставленого завдання використано загальнонаукові та економічні методи: системно-структурного аналізу, аналізу і синтезу, наукового узагальнення, статистичного, порівняльного аналізу, аналогій та моделювання. А також методи економетричного аналізу, зокрема регресійний метод.

Результати. Результати дослідження показали доцільність використання економетричного підходу до оцінювання видатків державного бюджету. Як взаємозалежні показники запропоновано вибрати такі, як: державний борг, рівень безробіття та дефлятор ВВП. За результатами проведення регресійного аналізу встановлено, наскільки тісний зв’язок між цими показниками; на основі моделі здійснено прогноз на 2018 – 2021 роки та зроблено порівняльну характеристику із запропонованими прогнозами Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; запропоновано напрямки вдосконалення оптимізації або ефективного застосування та спрямування видатків бюджету, підвищення якості проведення аудиту використання бюджетних коштів.


Ключові слова


публічні фінанси; економетрична багатофакторна модель; верифікація моделі; видатки державного бюджету; прогнозування; дефлятор ВВП

Повний текст:

PDF

Посилання


State Treasury Service of Ukraine / Reporting / Annual report on implementation of the State Budget of Ukraine. (2018). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu [in Ukrainian].

Price of the state / State debt. (2018). Retrieved from: http://cost.ua/budget/debt/ [in Ukrainian].

Deficit of the budget of Ukraine – Price of the state. (2018). Retrieved from: http://cost.ua/budget/deficit/ [in Ukrainian].

Index of inflation (2000-2018) – Indices – Ministry of Finance. (2018). Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ [in Ukrainian].

Unemployment rate in Ukraine (2000-2017). (2018). Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ [in Ukrainian].

Index of industrial production (2010-2018). (2019). Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/en/economy/index/industrial/ [in Ukrainian].

Indices of industrial producer prices in 1991-2017. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ct/cn_rik/icv/icv_u/icvpm_u.html [in Ukrainian].

Ukraine – GDP deflator (index). (2018). Retrieved from: https://knoema.ru/atlas/Ukraine/topics/Economy/Inflation-and-Prices/Defector-VBP-index [in Ukrainian].

Investments in foreign economic activity (2016). Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2016/1-2_05_03_01_2016.htm [in Ukrainian].

Investments in foreign economic activity (2016). Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2016/1-2_05_03_01_2016.htm [in Ukrainian].

The balance of payments of Ukraine (1998-2018). Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/ [in Ukrainian].

Masgrave, R. A., Masgrave, P. B. (2009). Public Finances: Theory and Practice. Moscow: Business Atlas [in Russian].

Karlin, M. I. (2015). Local Payments in the Public Finance System of Ukraine. Scientific Notes of the National University of Ostroh Academy. The series «Economics» [in Ukrainian].

About approval of the Forecast of economic and social development of Ukraine for 2019-2021 years. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 11, 2018, No. 546. (2018). Retrieved from:: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546-2018-p [in Ukrainian].

Ukraine: Prospects for Development. Consensus-forecast / Department of Economic Strategy and Macroeconomic Forecasting of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=8f5e97ed-ea4b-4b77-a059-5562c8aebad8 [in Ukrainian].

Report on the activities of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine for 2018. (2018). Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=en-UA&id=5ab7e1e4-e9a5-4c0c-b53a-69d1788c327a&tag=ZvitiProDiialnist [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.02.044

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022