Pre-conditions for the formation of an energy conservation policy in development of enterprises of the mechanical engineering complex

Oksana Mykoliuk, Valentyna Bobrovnyk


Abstract


Introduction. Nowadays, the formation of a policy of the energy-efficient economic activity is a necessary condition for revival of the national production, growth of innovative attractiveness, sustainable development, as well as achieving the European standards for energy security. Development of mechanical engineering based on implementing the energy conservation policy and using the energy-efficient policy will benefit domestic enterprises under a competitive environment.      

Purpose. The article’s purpose is to analyse the state of domestic mechanical engineering, as well as to reveal opportunities and prospects for enhancing energy efficiency and ensuring energy security.     

Methodology. The methodological basis of the scientific paper encompasses fundamental provisions of economics, scientific cognition, the general scientific principles, and historical and system approaches to studying a matter of the formation and development of energy conservation and energy efficiency in the industry of mechanical engineering.    

Results. The article examines the state and indicators of development of the industry of mechanical engineering, as well as prospects of implementing the energy conservation policy. The authors have analysed directions of investment support of enterprises. The authors have determined factors conducing to activation of the government activity for ensuring energy security of enterprises of the industry of mechanical engineering. The authors have proven that the latter is a foundation of the economic potential of the country, since the state of socio-economic development of Ukraine depends on a level of efficiency being inherent to the activity of enterprises operating in this industry.      


Keywords


engineering; development; energy efficiency; energy saving technologies; fuel and energy resources; investment attractiveness

Full Text:

PDF

References


Barannik, V. O. (2010). Metodolohichni aspekty otsinky vplyvu enerhetychnykh konfliktiv na riven' enerhetychnoyi bezpeky [Methodological aspects of assessing the impact of energy conflicts on energy security]. Pratsi II-ho naukovo praktychnoho seminaru z mizhnarodnoyu uchastyu «Ekonomichna bezpeka i naukovo-tekhnolohichni aspekty yiyi zabezpechennya», 21-22 zhovtnya 2010 r. Cherkasy: vydavets' Chabanenko Yu. A. [in Ukrainian].

Bobrov, Ye. A. (2012). Pidkhody do otsinky potentsialu enerhetychnoyi bezpeky derzhavy [Approaches to assessing the state's energy security potential]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny - Collection of scientific papers of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 1, 57-71. [in Ukrainian].

Vivchar, O. I. (2018). Upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv: sotsiohumanitarni konteksty [Management of economic security of enterprises: socio-humanitarian contexts]. Ternopil': FOP Palyanytsya V. A. [in Ukrainian].

Voynarenko, M., Dykha, M., Mykoliuk, O., Yemchuk, L., Danilkova, A. (2018). Assessment of an enterprise"s energy security based on multi-criteria tasks modeling. Problems and Perspectives in Management, 16 (4), 102-116. [in Ukrainian].

Heyets', V. M., Seminozhenko, V. P. (2006). Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny [Innovative prospects of Ukraine]. Kharkiv : Konstanta. [in Ukrainian].

Denysyuk, S. P. (2013). Formuvannya polityky pidvyshchennya enerhetychnoyi efektyvnosti – suchasni vyklyky ta yevropeys'ki oriyentyry [Shaping energy efficiency policies - current challenges and European benchmarks]. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohiyi, ekolohiya - Energy: Economics, Technologies, Ecology, 2, 7–22. [in Ukrainian].

Melikhova, T. O. (2016). Suchasni pidkhody do klasyfikatsiyi zahroz ekonomichniy bezpetsi pidpryyemstva [Modern approaches to the classification of threats to the economic security of the enterprise]. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu - Scientific Bulletin of Kherson State University, 16. Ch. 4. S. 163–166. [in Ukrainian].

Mykytenko, V. V. (2005). Na chomu bazuyet'sya enerhetychna bezpeka derzhavy [What is the basis of energy security of the state]. Visnyk NAN Ukrayiny - Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3, 41–47. [in Ukrainian].

Sukhodolya, O. M. (2006). Enerhoefektyvnist' ekonomiky u konteksti natsional'noyi bezpeky: metodolohiya doslidzhennya ta mekhanizmy realizatsiyi [Energy efficiency of the economy in the context of national security: research methodology and implementation mechanisms]. Kyyiv : NADU. [in Ukrainian].

Kuz'min, O. Ye., Podol'chak, N. Yu., Matviyishyn V. Ye. (2011). Upravlinnya ta znyzhennya rivnya ryzykiv enerhozabezpechennya pidpryyemstv [Management and reduction of risks of energy supply of enterprises]. L'viv : Mis'ki informatsiyni systemy. [in Ukrainian].

Sorokivs'ka, O., Mel'nyk, L., Mosiy, O. (2017). Ekolohichno vidpovidal'nyy biznes: vprovadzhennya Yevropeys'koyi praktyky v Ukrayini [Environmentally Responsible Business: Implementing European Practice in Ukraine]. Journal of International Business Studies, 9 (2). 1539-1547. [in Ukrainian].

Filyppova, S. V., Voloshchuk, L. O., Cherkasova, S. O. (2015). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstv real'noho sektoru ekonomiky v umovakh vartisno-oriyentovanoho upravlinnya [Economic security of enterprises of the real sector of economy in the conditions of value-oriented management]. Odesa. [in Ukrainian].

Shydlovs'kyy, A. K., Kovalko, M. P. (2001). Palyvno-enerhetychnyy kompleks Ukrayiny na porozi tret'oho tysyacholittya [Ukraine's fuel and energy complex at the threshold of the third millennium]. Kyyiv : EZ. [in Ukrainian].

Shandova, N. V. (2014). Metodolohiya ta praktyka upravlinnya stiykym rozvytkom promyslovykh pidpryyemstv [Methodology and practice of managing sustainable development of industrial enterprises]. Kherson : Vyshemyrs'kyy V. S.. [in Ukrainian].

Amosha, O. I., Bulyeyev, I. P., Zemlyankin, A. I., Zbarazs'ka, L. O., Kharazishvili Yu. M. (2017). Promyslovist' Ukrayiny – 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [Industry of Ukraine - 2016: the state and prospects of development]. In-t ekonomiky prom- sti. Kyyiv. [in Ukrainian].

Holyan, V. (n.d.). Novyy impul's rozvytku ukrayins'koho mashynobuduvannya – vyklyk chasu [A new impetus for the development of Ukrainian engineering is the challenge of time]. Retrieved from: https://ukr.lb.ua/blog/vasiliy_golyan/384908_noviy_impuls_rozvitku_ukrainskogo.html. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. (2018). Retrieved from: ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Obsyah realizovanoyi promyslovoyi produktsiyi (tovariv, posluh) za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti u 2010-2017 rokakh [Volume of industrial production (goods, services) by type of economic activity in 2010-2017]. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm. [in Ukrainian].

Observatoriya ekonomichnoyi skladnosti [Observatory on economic complexity]. (2018). Retrieved from: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ukr. [in Ukrainian].

Statystyka investytsiy ta osnovnykh zasobiv [Investment and fixed assets statistics]. (2016). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2016/10_2016/zb_ki_07_11.zip. [in Ukrainian].

Propozytsiyi do planu pershocherhovykh diy z rozvytku promyslovosti Ukrayiny [Proposals to the plan of priority actions for the development of industry of Ukraine]. (2018). Retrieved from: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/proposals_roadmap.pdf. [in Ukrainian].

Hlava Uryadu: Nashe zavdannya - suttyevo zbil'shyty pytomu vahu vitchyznyanoyi tekhniky na ukrayins'komu rynku [Head of Government: Our task is to significantly increase the share of domestic equipment on the Ukrainian market]. (n.d.). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249751741. [in Ukrainian].

Enerhetychnyy menedzhment [Energy management]. (n.d.). Retrieved from: http://www.reee.org.ua/energy-efficiency/systemy-enerhetychnoho-menedzhmentu. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.02.062

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023