Формування стратегії випереджального інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0

Nataliia Letunovska, Liudmyla Saher, Liubov Syhyda


Анотація


Вступ. Питання інтенсифікації інноваційної діяльності підприємствами стає одним із визначальних у сучасних умовах їх діяльності, особливо якщо враховувати постійно зростаючий вплив Індустрії 4.0. На сьогодні саме Індустрія 4.0 визначає тренди розвитку для більшості підприємств, які мають на меті нарощувати власні конкурентні переваги та посилювати позиції на світовому ринку. Більшість передових підприємств світу вже активно переплітають власну інноваційну діяльність із викликами Індустрії 4.0, що дозволяє знаходити нові рішення та досягати бажаних результатів за менших витрат і з більшою доданою вартістю. Відповідно виникає потреба адаптації інноваційної діяльності до Індустрії 4.0, під впливом чого формується поняття «стратегія випереджального інноваційного розвитку», яке потребує подальшого детального дослідження.

Мета. Метою статті є поглиблений аналіз питань формування стратегії випереджального інноваційного розвитку як важливої складової інноваційної діяльності підприємств під впливом умов та трендів Індустрії 4.0.

Метод (методологія). При підготовці статті використовувалися такі методи наукових досліджень, як системно-структурний та логічний аналіз – при дослідженні теоретичних основ інноваційної діяльності та сутності Індустрії 4.0; порівняльний аналіз та метод узагальнення – при дослідженні думок вчених щодо етапів формування стратегії інноваційного розвитку та розробленні авторського бачення процесу реалізації стратегії випереджального інноваційного розвитку.

Результати. На основі проведеного дослідження отримано такі результати: визначено особливості випереджального економічного розвитку і ведення інноваційної діяльності та основні фактори впливу; досліджено сутність та тренди Індустрії 4.0 у світовому масштабі, проаналізовано та виокремлено основні сфери впровадження досягнень Індустрії 4.0 на підприємствах, а також шляхи створення додаткової вартості; розглянуто етапи розроблення стратегії інноваційного розвитку на підприємствах, запропоновані вітчизняними та зарубіжними науковцями, та встановлено етапи розроблення стратегії випереджального інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0.


Ключові слова


стратегія; інноваційна діяльність; випереджальний розвиток; інновація; Індустрія 4.0; тренд

Повний текст:

PDF

Посилання


Denysenko, M. P., & Shvablina, Ya. V. (2008). Innovatsiina diialnist pidpryiemstv Ukrainy [Innovative activity of enterprises of Ukraine]. Problemy nauky – Prblems of science, 6, 9-16 [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. (2010). Innovatsiinyi menedzhment [Innovative management]. Sumy: VTD «Universytetska knyha», 334 [in Ukrainian].

Yokhna, M. A., & Stadnyk, V. V. (2005). Ekonomika i orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Economics and organization of innovative activity]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 400 [in Ukrainian].

Pererva, P. H., & Hladenko, I. V. (2010). Monitorynh innovatsiinoi diialnosti: interpretatsiia rezultativ [Monitoring of innovative activity: interpretation of results]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 2, 108-116 [in Ukrainian].

Yakovliev, A. I., & Lavrentieva, L. S. (2010). Upravlinnia asortymentom i parametramy produktsii u rynkovykh umovakh [Management of assortment and product parameters in market conditions]. Kharkiv: NTU KhPI, 164 [in Ukrainian].

Kendiukhov, O., & Yahelska, K. (2013). Chynnyky vyperedzhaiuchoho ekonomichnoho rozvytku [Factors of forward-looking economic development.]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2, 47-51 [in Ukrainian].

Rymar M. V., & Lykun N. V. (2012). Etapy ta pryntsypy zdiisnennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Stages and principles of enterprise’s innovative activity]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 725, 360-365 [in Ukrainian].

Matviichenko, O. S. (2018). Kontseptsiia Industriia 4.0: zmist, mozhlyvosti ta ryzyky [Concept Industry 4.0: Content, Opportunities and Risks]. BIZNES INFORM – BUSINESS INFORM, 12, 91-99 [in Ukrainian].

Industry 4.0. IT enterprise. Retrieved from https://www.it.ua/ru/knowledge-base/technology-innovation/industry-4 [in Russian].

Industry 4.0. Australian Government, Department of Industry, Innovation and Science. Retrieved from https://www.industry.gov.au/funding-and-incentives/manufacturing/industry-40 [in English].

Rose, J., Lukic, V., Milon, T., & Cappuzzo, A. (08 december 2016). Sprinting to value in industry 4.0. retrieved from https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2016/tapping-into-the-transformative-power-of-service-4.aspx [in english].

Kharchuk, V., Kendzor, I., & Petryshyn, N. (2014). The analyses of marketing strategies for innovations. Econtechmod. An international quarterly journal, Vol. 1, 1,

-54 [in English].

Yurchak, O. (2 January 2019). Ukrainska stratehiia Industrii 4.0 – 7 napriamiv rozvytku [Ukrainian Strategy of Industry 4.0 – 7 areas of development]. Industriia 4.0 v Ukraini – Industry 4.0 in Ukraine. Retrieved from https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-napriankiv-rozvutku/ [in Ukrainian].

Chetverta promyslova revoliutsiia. Choho nam ochikuvaty? [The Fourth Industrial Revolution. What do we expect?] (September 21, 2017). Retrieved from https://delo.ua/business/chetverta-promislova-revoljucija-chogo-nam-ochikuvati-334676/ [in Ukrainian].

Horst, G. (2015). Innovation Strategy: An Approach in Three Levels. Kindai Management Review, Vol. 3, 129-140 [in English].

Valitova, Sh. M., & Khakimov, A. Kh. (2015). Innovative potential as a framework of innovative strategy for enterprise development. International Conference on Applied Economics. ICOAE. 2-4 July, 716-721 [in English].

Myllylä J. (December 28, 2018). Innovation Strategy – What is it and how to develop one? Retrieved from https://www.viima.com/blog/innovation-strategy [in English].

Velykyi, Yu. V. (2011). Formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv mashynobuduvannia [Formation of the strategy of innovative development at the machine-building enterprises]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu – Scientific works of the Kirovohrad National Technical University, 19, 114-120 [in Ukrainian].

Semenova, V. H. (2007). Osnovni etapy formuvannia innovatsiinoi stratehii pidpryiemstva [The main stages of the innovative strategy formation at the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of socio-economic research, 26, 290-294 [in Ukrainian].

Kovalenko, O. M. (2011). Osoblyvosti formuvannia innovatsiinoi stratehii mashynobudivnoho pidpryiemstva [Features of innovative strategy formation at the machine-building enterprise]. Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu – Works of Odessa Polytechnic University, 3(37), 129-134 [in Ukrainian].

Miroshnychenko, O. Yu., & Kariuk, V. I. (2012). Etapy formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Stages of organizational and economic mechanism of innovative activity formation at the enterprises]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=932 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.02.053

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022