Аналіз глобальної енергетичної безпеки: теоретичні та прикладні засади

Iryna Mykhailivna Mazur


Анотація


Комплексне дослідження ресурсного аспекту глобальної енергетичної безпеки дозволило виявити основні загрози та фактори, які обумовлюють основні тенденції зміни її стану. Завдяки критичному аналізу теоретичних та практичних засад оцінювання глобальної енергетичної безпеки обґрунтовано основні критерії: забезпеченість паливно-енергетичними ресурсами; ефективність виробництва і транспортування; можливість диверсифікації джерел постачання; використання потенціалу відновлюваних джерел енергії; ефективність споживання паливно-енергетичних ресурсів. За визначеними критеріями побудовано систему показників та запропоновано використання загальних інтегральних показників, побудованих на основі співвідношення приросту підтверджених запасів паливно-енергетичного ресурсу до річного обсягу його видобування чи виробництва  та співвідношення приросту запасів до річного обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів. При дослідженні показників енергетичної безпеки слід урахувати коефіцієнти вилучення вуглеводнів або корисного використання чи перетворення енергетичного ресурсу. Для врахування використання вторинних, відновлюваних та інших енергетичних джерел у якості  слід використовувати коефіцієнт корисного використання енергії, коефіцієнт корисного використання палива, коефіцієнт перетворення енергетичного ресурсу, коефіцієнт утилізації вторинних енергетичних ресурсів.


Ключові слова


глобальна енергетична безпека; підтверджені запаси паливно-енергетичних ресурсів; загрози, основні критерії та показники оцінювання енергетичної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Barannik, V. (n. d.). Energy safety of the state: analysis of becoming by modern paradigm [Energetychna bezpeka dergavy: stanovlennia suchasnoi paradygmy]. Retrieved August 19, 2013, from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_1_2/Baranni.pdf.

Zemlianyi, M. (2009). In assess the level of energy security. Conceptual approaches [Do ozhinky rivnia energetychnoii bezpeky. Konzheptualni pidkhody]. Strategichna panorama, 2, 56–64.

Mykytenko, V. (2005). What power safety of the state is based on [Na chomu bazuietsia energetychna bezpeka dergavy]. Visnyk NAS of Ukraine, 3, 41–47.

Sapiogin, S. (2007). Some aspects by providing of power safety of Ukraine by untraditional energy sources using [Niekotoryie aspiekty obiespiechieniia eniergietichieskoi biezopastnosti Ukrainy pri ispolzovanii nietradizhyonnykh istochnikov eniergii]. Alternative and renewable energy sources in the energy supply of the region: Proceedings of the Conference. Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Dnipropetrovck, 1, 22– 29.

BP Statistical Review of World Energy 2013. (2013). Energy Academy and Centre for Economic Reform and Transformation, Heriot-Watt University. Retrieved August 19, 2013, from http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013/review-by-energy-type/natural-gas/natural-gas-reserves.html.

International Energy Statistics. (2013). Retrieved August 19, 2013, from http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=92&pid=46&aid=2.

Loiko, V. Energy Security in the Context of Economic Security [Energetychna bezpeka v konteksti ekonomichnoii bezpeky]. Effective economy. Retrieved August 20, 2013, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2150).

Australian Energy White (Wash) Paper 2011: peak oil denial not yet peaked. (2011). Retrieved August 20, 2013, from http://crudeoilpeak.info/australian-energy-white-wash-paper-2011-peak-oil-denial-not-yet-peaked.

Energy intensity of GDP at purchasing power parities – World. Energy intensity of GDP at constant purchasing power parities. (2012). Retrieved August 19, 2013, from http://yearbook.enerdata.net/energy-intensity-GDP-by-region.html#energy-intensity-GDP-by-region.html.

Bondarenko, G., Scherba, V. (n.d.). Energy security as defining part of the Ukrainian economic independence [Energetychna bezpeka iak vyznachalna skladova ekonomichnoii nezalegnosti Ukraiiny]. Retrieved August 19, 2013, from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N152/N152p098-108.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022