Методичний підхід до оцінювання податкового ризику суб’єктів господарювання на основі економіко-статистичних методів

Vasyl Kanyuk


Анотація


Вступ. Оцінка та управління податковими ризиками є важливою складовою підтримки стабільного фінансового стану суб’єктів господарювання. В умовах подальшої трансформації національної системи оподаткування об’єктивне оцінювання податкових ризиків з метою мінімізації їх негативних фінансових наслідків набуватиме пріоритетного значення.

Мета. Розробка методичного підходу до оцінювання податкових ризиків на мікрорівні із застосуванням економіко-статистичних методів.

Метод (методологія). Податкові ризики можна оцінити на основі якісного та кількісного аналізу. До останніх, які дають можливість чітко визначити ступінь окремих видів ризику, відносяться економіко-статистичні та аналітичні методи. У процесі дослідження застосовувалися такі економіко-статистичні методи, як розрахунок середніх величин, показників варіації, кореляційний аналіз. Результати оцінювання за допомогою зазначених методів можуть мати як  стандартизований, так і аналітичний характер. До показників, які відображають рівень ризиковості обраного суб’єктами господарювання режиму оподаткування, встановленого чинними податковим законодавством, та обрані для дослідження, належать: загальний обсяг сплачених податків, зборів та відрахувань, обсяг поточної кредиторської заборгованості, рівень податкового навантаження. Вибірка платників податків складається з 22 українських операторів газорозподільних мереж.

Результати. Отримані за кілька років результати дали можливість оцінити рівень ризикогенності податкової політики, яку реалізують досліджувані підприємства. Подальші напрями вивчення можливостей застосування розглянутих та інших економіко-статистичних методів з метою оцінювання податкових ризиків суб’єктів господарювання передбачають вивчення доцільності використання для вказаних цілей методів регресійного аналізу й аналізу коефіцієнтів еластичності для оцінки чутливості рівня податкового навантаження щодо зміни відповідних факторів.


Ключові слова


податковий ризик; оцінка; статистичні методи; показник; обсяг сплачених податків; поточна кредиторська заборгованість; рівень податкового навантаження; інтегральний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyatskova, N. A. (2014). Klassifikatsiya metodov analiza i otsenki riskov [Classification of methods of risk analysis and assessment]. Aktualnye voprosy sovremennoy nauka – Topical issues of modern science, 33, 103-122. [in Russian].

Desyatnyuk, O. M., Marshalok, T. Ya. Upravlinnya podatkovym borhom [Management of tax]. Ternopil': Vektor, 2013. [in Ukrainian].

Desyatnyuk, O. M., & Fil'o, M. M. (2015). Dominanty minimizatsiyi podatkovykh vtrat [Dominants of minimizing of tax losses]. Ternopil': TNEU. [in Ukrainian].

Esh, S. M. (2009). Finansovyy rynok [financial market]. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Kutsyk, P. O. (2016). Upravlinnya finansovymy ryzykamy [Financial Risk Management]. L'viv: Rastr-7. [in Ukrainian].

Kucher, S. V. (2014). Otsinka podatkovykh ryzykiv platnykiv podatku na prybutok [Assessment of tax risks of income tax payers]. Visnyk ZhDTU – Bulletin of ZhSTU, 3(69), 58-62. [in Ukrainian].

Masliy, V. V. (2007). Statystyka [Statistics]. Ternopil': Kart-blansh. [in Ukrainian].

Sayt dlya spozhyvachiv pryrodnoho hazu [Website for natural gas consumers]. URL: https://104.ua/ua. [in Ukrainian].

Posokhov, I. M. (2013). Doslidzhennya metodiv otsinky ryzykiv korporatsiy [Investigation of methods of risk assessment of corporations]. Yevropeys'kyy vektor ekonomichnoho rozvytku – European vector of economic development, 2(15), 211-217. [in Ukrainian].

Pronoza, P. V. (2018). Dynamika podatkovoho borhu i napryamy vdosoknalennya podatkovoho administruvannya v Ukrayini [Dynamics of tax debt and directions of improvement of tax administration in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 5, 4-9. [in Ukrainian].

Semenova, K. D. (2014). Problemy kil'kisnoyi otsinky ryzykiv na pidpryyemstvakh [Problems of quantitative risk assessment at enterprises]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' – Bulletin of socio-economic research, 3 (54), 260-264. [in Ukrainian].

Tarasova, K. I. (2013). Metodolohichni zasady kil'kisnoyi otsinky ryzykiv –[Methodological principles of quantitative risk assessment]. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiya» – Scientific notes of Ostroh Academy National University, 23, 367-372. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.029

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022