Процедура оцінки поточної вартості створеної торговельної марки компанії

Svitlana Kalabukhova, Kateryna Davydkova


Анотація


Вступ. Ринкові умови визначають торговельну марку одним із важелів, який впливає на конкурентоспроможність і вартість бізнесу компанії. Створені торговельні марки не визнаються як активи на балансі компанії та не залучаються у вартість бізнесу при розкритті інформації у фінансовій звітності. Залишається невирішеною низка питань, пов’язаних з аналітичною процедурою розуміння зовнішніми та внутрішніми користувачами впливу створеної торговельної марки на вартість бізнесу компанії.

Мета - розробка аналітичної процедури оцінки поточної вартості створеної торговельної марки компанії, яка забезпечує доречною інформацією зовнішніх та внутрішніх користувачів про процес створення «марочного» капіталу компанії.

Метод (методологія). Використано методи наукового узагальнення при обґрунтуванні теоретичних підходів до оцінки поточної вартості створеної торговельної марки компанії; способи загальнонаукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, аналогії − при розробці пропозицій щодо практичного розрахунку вартості створеної торговельної марки компанії за інформацією фінансової звітності; метод вільного грошового потоку − для визначення теперішньої вартості бізнесу компанії; метод екстраполяції − для прогнозування майбутніх економічних вигод компанії.

Результати. Поглиблено дослідження питань, пов’язаних із розкриттям інформації про створену торговельною маркою цінність для бізнесу компанії в інтегрованій звітності або у звіті про управління. Визначено пріоритет застосування доходного підходу до експертної оцінки створених об’єктів інтелектуальної власності компанії. Обґрунтовано доречність застосування методу вільних грошових потоків для оцінки поточної вартості створеної торговельної марки як інтелектуального активу діючої компанії. Аргументовано взаємозв’язок між гудвілом та створеною вартістю торговельної марки компанії, запропоновано модель розрахунку поточної вартості створеної торговельної марки компанії, базуючись на методиці розрахунку суми гудвілу та методі вільного грошового потоку. Запропоновано аналітичну процедуру визначення поточної вартості створеної торговельної марки компанії у формі таблиці, що містить перелік аналітичних операцій та аналітичний висновок. Проведено розрахунок поточної вартості створеної торговельної марки конкретної міжнародної компанії.


Ключові слова


марочний капітал; створення цінності компанії; нематеріальні активи; доходний підхід; метод дисконтування вільних грошових потоків; прогнозна фінансова звітність; гудвіл

Повний текст:

PDF

Посилання


Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny [Civil Code of Ukraine] (2003). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Aaker, D. (2008). Sozdaniye sil'nykh brendov [Creating strong brands]. Moscow: Izdatel'skiy dom Grebennikova. [in Russian].

Mizhnarodnyy standart bukhhaltersʹkoho obliku 38 (MSBO 38). Nematerialʹni aktyvy IASB [International Accounting Standard 38 (IAS 38). IASB Intangible Assets] (2012). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/929_050 [in Ukrainian].

Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 8 «Nematerialʹni aktyvy» [Accounting Standard 8 “Intangible Assets”] (1999). Retrieved from: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO8.aspx [in Ukrainian].

International Valuation Standards 2017 [International Valuation Standards 2017]. (2016). Retrieved from: https://www.ivsc.org/files/file/view/id/812.

Smith, G., & Parr, R. (1994). Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets [Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets]. New York: John Wiley & Sons.

Pinto, J., Henry, E., Stowe, J. D., Robinson, T. R. (2010). Equity Asset Valuation. New Jersey: John Wiley & Sons.

Khelfert, E. (1996). Tekhnika finansovogo analiza [Technique of financial analysis]. Moscow: Audit, YUNITI. [in Russian].

Makasheva, 3. M., Makashev, M. O. (2011). Brending [Branding]. Sankt-Peterburg: Piter. [in Russian].

Mizhnarodne pravylo otsinky № 4 «Otsinka nematerialʹnykh aktyviv» [International Valuation Rule No. 4, “Valuation of Intangible Assets”]. Retrieved from: http://uto.com.ua [in Ukrainian].

Balansovyy zvit Starbucks Corporation [Balance sheet of Starbucks Corporation]. Retrieved from: https://ru.investing.com/equities/starbucks-corp-balance-sheet
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.093

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022