Розвиток системи державного регулювання та підтримки бізнесу на інноваційній основі у підприємствах АПК

Liudmyla Uniiat


Анотація


У статті розглядаються об’єктивна необхідність державного регулювання і підтримки інноваційного агропромислового бізнесу в умовах ринкового середовища, інтеграції, глобалізації економічних процесів та загострення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Проведено ретроспективний аналіз підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в областях України, виявлено значну строкатість рівня її підтримки в динаміці та регіонах, що засвідчило про відсутність належної системи регулювання і підтримки бізнесу.

Досліджено передовий світовий досвід ефективної підтримки; загальну оцінку сукупної підтримки сільського господарства (TSE); підтримку виробників (PSE) та споживачів (GSSE) за методологією Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Розглянуто переваги, перспективи та недоліки чинних ключових моделей підтримки сільського господарства в контексті використання у практиці ведення агропромислового бізнесу в Україні.


Ключові слова


агропромисловий бізнес; підприємництво; державне регулювання і підтримка; суб’єкти бізнесової діяльності; міжнародні моделі державної підтримки; загальна оцінка сукупної підтримки; підтримка виробників; підтримка споживачів; рейтинг міжнародних моделей пі

Повний текст:

PDF

Посилання


Voskobiinyk, Yu. P., & Shpykuliak, O. H., & Kaminskyi, I. V. ( (2011). Vytraty ta efektyvnist vyrobnytstva produktsii v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Costs and efficiency of production at agricultural enterprises (monitoring)]. Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].

Shpychak, O. M., & Voskobiinyk, Yu. P., & Shpykuliak, O. H. (2013). Vytraty ta efektyvnist vyrobnytstva produktsii v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh (monitorynh) [Costs and efficiency of production in agricultural enterprises (monitoring)]. Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].

Davydenko, M. M., & Buriak, A. V., & Skrypnyk, H. O. (2017). Investytsiine zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Investment provision of development of agrarian sector of economy of Ukraine]. Kyiv: Komprynt [in Ukrainian].

Demianenko M. Ya., & Sabluk P. T., & Skupyi V. M. (2011). Derzhavna polityka finansovoi pidtrymky rozvytku ahrarnoho sektoru APK [State policy of financial support to the development of agrarian sector of agroindustrial complex]. Kyiv: NNTs, IAE [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Holovne upravlinnia statystyky u Ternopilskii oblasti. Statystychnyi biuleten. Osnovni ekonomichni pokaznyky roboty silskohospodarskykh pidpryiemstv za 2010-2014 rr. [State Statistics Service of Ukraine. The Main Department of Statistics in the Ternopil Oblast. Statistical bulletin. Main economic indicators of agricultural enterprises for 2010-2014]. (2015). Ternopil [in Ukrainian].

Zhydiak, O. R. (2013). Derzhavna pidtrymka innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoi sfery [State support of innovative activity of enterprises of agrarian sphere]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy,1 [39], 80-83 [in Ukrainian].

Informatsiia shchodo derzhavnoi finansovoi pidtrymky subiektiv hospodariuvannia APK po Ukraini u 2018 rotsi [Information on state financial support of enterprises of agrarian and industrial complex in Ukraine in 2018]. Retrieved from: http://minagro.gov.ua/uk/support_apk [in Ukrainian].

Kernasiuk, Yu. V. (2016). Svitovyi dosvid derzhavnoi pidtrymky ahrobiznesu [World experience of state support for agribusiness]. Ahrobiznes sohodni – Agribusiness today. Retrieved from: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7931-svitovyi-dosvid-derzhavnoi-pidtrymky-ahrobiznesu.html [in Ukrainian].

Koretskyi, M. Kh. (2009). Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoi sfery u rynkovii ekonomitsi [State regulation of the agrarian sphere in a market economy]. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].

Mazur, Yu. V. (2017). Derzhavna pidtrymka APK Ukrainy: sut, znachennia ta suchasnyi stan [State support of Ukrainian agro-industrial complex: essence, significance and current state]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, 7, 128-135 [in Ukrainian].

Mohylnyi, O. M. (2005). Rehuliuvannia ahrarnoi sfery [Regulation of the agrarian sphere]. Uzhhorod: IVA [in Ukrainian].

Nazarenko, H. V. (2016). Derzhavna pidtrymka zernovoho rynku yak perspektyvnoho dzherela ekonomichnoho zrostannia [State support of the grain market as a perspective source of economic growth]. Ekonomika i suspilstvo – Economics and Society, 7, 107-113 [in Ukrainian].

Radchenko, O. (2016). Derzhavna pidtrymka silskoho hospodarstva Ukrainy v period systemnykh reform [State support of agriculture of Ukraine during the period of systemic reforms]. Ekonomichnyi dyskurs – Economic discourse, 2, 42-53 [in Ukrainian].

Radchenko, O. D. (2017). Mekhanizm ta instrumenty pidtrymky silskoho hospodarstva zghidno z biudzhetom na 2017 rik [Mechanism and tools of agricultural support according to the budget for 2017]. Ahrobiznes sohodni – Agribusiness today. Retrieved from: agro-business.com.ua/.../1774-mekhanizm-ta-instrumenty-pidtrymky-silskoho-hospodarstva-zhidno-z-biudzhetom-na-2017-rik.html [in Ukrainian].

Tarasenko, A., & Yablonovskyi, D. (2018). Yaka model subsydiiuvannia ahrarnoho sektora potribna Ukraini [What model of subsidization of the agrarian sector is needed for Ukraine]. Tsentr ekonomichnoi stratehii [in Ukrainian].

Parkhomets, M. K., & Shkilniak, M. M., & Chorna, N. P., & Uniiat, L. M. (2015). Finansy ahropromyslovoho vyrobnytstva [Finance for Agricultural Production]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Agricultural support estimates. (2018). Retrieved from: https://www.oecd-library.org/agriculture-and-food/data/oecd/oecd-agriculture-statistics_agr-data-en [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.044

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022