Дослідження можливостей та загроз управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Galyna Berezhnytska


Анотація


Вступ. Предметом дослідження є фактори середовища функціонування сільськогосподарських підприємств та їх специфічний вплив на управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Мета. Мета статті полягає у висвітленні теоретико-методологічних аспектів дослідження можливостей та загроз управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств та практична реалізація запропонованого підходу. Досягнення встановленої мети передбачає виконання таких завдань: визначення основних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які чинять вплив на ефективне використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств; встановлення характеру та ступеня впливу таких факторів на управління використанням сільськогосподарських підприємств; визначення взаємозв’язку між досліджуваними факторами; визначення перспектив стратегічного управління використанням земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств.

Метод (методологія). У процесі роботи використано метод теоретичного обґрунтування, анкетного обстеження, порівняння, графічний та табличний. Використання методу SWOT-аналізу дозволило дослідити вплив основних характеристик досліджуваних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств на управління використанням земельних ресурсів таких підприємств.

Результати. Визначено сукупність факторів зовнішнього (макро-, мікрорівень) та внутрішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств. За допомогою анкетного обстеження керівників сільськогосподарських підприємств визначено ступінь впливу досліджуваних факторів на управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, а також визначено найважливіші позитивні та негативні характеристики досліджуваних факторів. Це дозволило провести SWOT-аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств та використання їх земельних ресурсів. На основі проведеного SWOT-аналізу проведено зіставлення сильних сторін та можливостей, слабких сторін та можливостей, а також слабких сторін та загроз. Це дозволило виявити порівняльні переваги, виклики та ризики діяльності сільськогосподарських підприємств загалом, та, особливо, управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Такі результати є підґрунтям для визначення можливих сценаріїв управління земельними ресурсами, прийняття оптимального рішення щодо подальшого управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, спрямованих на підвищення ефективності такого використання. Це дозволить імплементувати стратегічне управління використанням земельних ресурсів у загальну стратегію розвитку сільськогосподарських підприємств.


Ключові слова


використання земельних ресурсів; стратегія; фактори внутрішнього і зовнішнього середовища; SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Ulianchenko, O. V. (2015). Ekonomichni, ekolohichni ta sotsialni aspekty vykorystannia zemelnykh resursiv v Ukraini. Kharkiv: Smugasta typografiya, 320. [in Ukrainian].

Mohylat, M. H. (2014). Stratehiia i stratehichne upravlinnia v diialnosti pidpryiemstv. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomichni nauky, 2(9), 207-212. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.170

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2020