Концептуальні положення аналізу рівня комплаєнс-безпеки країни та підприємства

Tetiana Kobielieva


Анотація


Вступ. Нині поза увагою багатьох дослідників залишається надзвичайно важлива складова економічної безпеки, яка пов’язана з дотриманням об’єктом дослідження (країною, регіоном, галуззю, підприємством) чинного законодавства, існуючих нормативів, інструкцій, положень, правил корпоративної етики. Усі ці положення входять у сферу комплаєнс-функції, яка в нашій країні ще не набула широкого розповсюдження та використання.

Мета. Розробка концептуальних положень по забезпеченню комплаєнс-безпеки на основі врахування найбільш важливих макро- та мікрофакторів виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства.

Результати. Проведено дослідження сучасного стану та визначено основні складові економічної безпеки країни та підприємства. Обґрунтовано необхідність урахування в подібного роду розрахунках фактору комплаєнс-безпеки. Визначено основні чинники, які мають найбільш вплив на рівень комплаєнс-безпеки. На рівні країни до таких факторів віднесено енергетичну, фінансову, соціальну та інноваційно-інвестиційну складові; на рівні промислового підприємства - фінансову, політико-правову, енергетичну та інтерфейсну складові. З використанням експертного аналізу проведено аналітичне оцінювання кожної з цих складових, а також визначено вагові коефіцієнти впливу кожної складової на рівень забезпечення комплаєнс-безпеки країни та промислового підприємства. Розроблено аналітичні залежності для проведення практичних розрахунків рівня комплаєнс-безпеки на різних рівнях її ієрархії. Перспективними дослідженнями в напрямку підвищення рівня забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства може бути розробка системи моніторингу комплаєнс-ризиків та введення в структуру управління підприємствам спеціального підрозділу по комплаєнсу.


Ключові слова


економічна безпека; комплаєнс; промислові підприємства; оцінювання; моделі розрахунку

Повний текст:

PDF

Посилання


Dehtyarova, I. B. (2012). Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics]. Sumy: Sumskyy derzhavnyy universytet, 112 [in Ukrainian].

Ylyashenko, S. N. (2003). Sostavlyayushchye ekonomycheskoy bezopasnosty predpryyatyya y podkhody k ykh otsenke [Components of economic security of enterprises and approaches to their assessment]. Aktualni problemy ekonomiky, 3, 12–19 [in Russian].

Metodyka rozrakhunku rivnya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. (2007). Retrieved from: http://www.me.gov.ua [in Ukrainian].

Pererva, P. G. (2017). Komplaens-prohramma promyshlennoho predpryyatyya: sushchnost i zadachi [Compliance program of an industrial enterprise: essence and tasks. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 24 (1246), 153-158 [in Russian].

Pererva, P. G., & Kosenko, A. V., & Tkachev, M. M., & Kobieliev, V. M. (2018). Innovative compliance of technology to combat corruption. Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds, 285-295.

Pererva, P. G., Kocziszky, G., Szakaly, D., Somosi Veres, M. (2012). Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: NTU "KhPI". [in English].

Pererva, P., Nagy, S., Maslak, M. (2018). Organization of marketing activities on the intrapreneurship. Mind Journal, 5. Retrieved from: h https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/organization_of_marketing_activities_on_the_intrapreneurship.pdf [in English].

Pererva, P. G., Kosziszky, G., Somosi Veres, M., Kobielieva, T. A. (2019). Compliance program. Kharkov ; Miskols : NTU "KhPI". [in English].

Kobyelyeva, T. O. (2018). Rozrobka rekomendatsiy po formuvannyu intehralʹnoho pokaznyka komplayens-bezpeky promyslovoho pidpryyemstva [Development of recommendations for the formation of an integral index of compliance of safety of an industrial enterprise]. Visnyk NTU „KhPI” – Bulletin NTU „KhPI”, 48, 46-52 [in Ukrainian].

Pererva, P. G., Kravchuk, A. V. (2018). Efektyvnist yak ekonomichna katehoriya [Efficiency as an economic category]. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 15, 137-143 [in Ukrainian].

Pererva, P. G. (2017). Ekonomiko-orhanizatsiyni zasady innovatsiynoyi ta investytsiynoyi diyalnosti pidpryyemstva [Economic and organizational principles of innovative and investment activity of the enterprise]. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 45, 51-55 [in Ukrainian].

Pererva, P. G., Marchuk, L. S. (2018). Intelektualnyy potentsial yak ekonomichna katehoriya [Intellectual potential as an economic category]. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 15, 53-63 [in Ukrainian].

Pererva, P. G. (2018). Informatsiyna diyalnist pidpryyemstva: upravlinska, tsinova ta marketynhova skladovi [Information activity of the enterprise: management, price and marketing components]. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 37, 27-32 [in Ukrainian].

Pererva, P. G., Kosenko, A. V., Kobyelyeva, T. O., Maslak, M. V. (2018). Systemnyy pidkhid do doslidzhennya tsinovykh, marketynhovykh, investytsiynykh ta innovatsiynykh kharakterystyk transferu tekhnolohiy promyslovoyi produktsiyi [System approach to the study of price, marketing, investment and innovation characteristics of technology transfer of industrial products]. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 19, 121-126 [in Ukrainian].

Kobyelyeva, T. O. Orhanizatsiyna struktura komplayens na promyslovomu pidpryyemstvi [Organizational Structure Compliance at the Industrial Enterprise]. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 47, 121-127 [in Ukrainian].

Pererva, P. G., Kobyelyeva, T. O. (2016). Yakist innovatsiynoyi produktsiyi yak skladova marketynhovoyi polityky ta konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Quality of innovative products as a component of marketing policy and competitiveness of the enterprise]. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 28, 70-74 [in Ukrainian].

Starostina, A. O. (2009). Marketynh: teoriya, svitovyy dosvid, ukrayinska praktyka [Marketing: theory, world experience, Ukrainian practice]. Kyiv: Znannya, 1070 [in Ukrainian].

Pererva, P. G., & Kosenko, O. P., & Tkachova, N. P., & Tkachov, M. M. (2018). Formuvannya konkurentnoho, intelektualnoho i marketynhovoho potentsialu innovatsiynoho pidpryyemnytstva [Formation of Competitive, Intellectual and Marketing Potential of Innovative Entrepreneurship]. Visnyk NTU „KhPI” – Bulletin NTU „KhPI”, 20, 36-40 [in Ukrainian].

Pererva, P. G., Kobielieva, T. O. (2016). The formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring. Visnyk NTU „KhPI”. – Bulletin NTU „KhPI”, 48, 41-44 [in English].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.107

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022