Теоретико-методологічні рекомендації щодо організації та управління системою фінансової безпеки підприємства

Alina Mayboroda


Анотація


Вступ. Зростання зацікавленості науковців до дослідження питань фінансової безпеки суб’єктів господарювання спричинено багатьма факторами, серед яких зростання кількості збанкрутілих підприємств, зниження рівня прибутковості та рентабельності фірм, їх подальша ліквідація. Ураховуючи вищесказане, варто зазначити, що вітчизняні підприємства досить рідко впроваджують у свій управлінський механізм цей інструмент, оскільки тематика фінансової безпеки є досить складною, а практичного досвіду з імплементації її системи зовсім мало.

Мета. Саме тому метою нашого дослідження є доведення необхідності впровадження та використання системи фінансової безпеки для забезпечення зростання фінансової стабільності суб’єкта господарювання, його ефективності та прибутковості. У цьому контексті актуальною видається розробка теоретико-методологічних рекомендацій щодо організації та управління системою фінансової безпеки.

Результати. До результатів нашого наукового дослідження варто віднести вдосконалення поняття «система фінансової безпеки» на основі аналізу доробку вітчизняних та закордонних фахівців. Також у роботі опрацьовано підходи різних науковців до особливостей організації та управління системою фінансовою безпекою економічного агента. На основі її аналізу запропоновано підхід, що ґрунтується на побудові комплексної організаційної моделі впровадження системи фінансової безпеки в господарський механізм суб’єкта господарювання. Вона ґрунтується на використанні знань проектного менеджменту та основ проектного фінансування та полягає в структуризації робіт та відповідальних осіб за їх виконання. З цією метою будується ієрархічна структура за функціональним видом робіт, організаційна структура робіт за суб’єктами, які здійснюють виконання, та матриця відповідальності з поєднанням результатів перших двох схематичних зображень. Далі створюється мережевий графік із зазначенням часових проміжків дії та необхідного строку виконання певних задач і робіт. Відтак, пропонується об’єднати отримані результати структурних об’єктів для побудови процесно-організаційної моделі процесу імплементації системи фінансової безпеки в господарський механізм підприємства.


Ключові слова


управління фінансовою безпекою; система фінансової безпеки; модель управління фінансовою безпекою; проектний аналіз; ефективність управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasiltsiv, T., Voloshin, V., Boykevich, O., Karkavchuk, V. (2012). Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryyemstv Ukrayiny: stratehiya ta mekhanizmy zabezpechennya [Financial and economic security of Ukrainian enterprises: strategy and mechanisms of support]. Lviv: LigaPres [in Ukrainian].

Frolov, S., Kozmenko, O., Boyko, A. and others. (2015). Upravlinnya finansovoyu bezpekoyu ekonomichnykh sub'yektiv [Management of financial security of economic entities]. Sumy: DBS "UABS NBU"[in Ukrainian].

Mogilina L. A. (2015). Upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstv v ekonomichniy nestabilʹnosti [Management of financial security of enterprises in economic instability the sciences] (PhD dissertation). Sumy, 2015 [in Ukrainian].

Shestov, S. (2013). Osoblyvosti pidhotovky proektiv: instruktyvno-metodychni materialy do praktychnykh zanyat [Features of project preparation: instructional materials for practical classes]. Sevastopol: Sevastopol Center for Retraining Thai Qualification [in Ukrainian].

Derensky, Y. (2007). Upravlinnya proektamy u skhemakh [Project Management in Schemes]. Kharkiv: Golden Pages [in Ukrainian].

Shvidanenko, G., Kuzomko, V., Noritsina, N. (2011). Ekonomichna bezpeka biznesu [Economic security of business]. Kharkiv, K: KNEU [in Ukrainian].

Krutova, A. (2017). Upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstv torhivli v umovakh nevyznachenosti [Management of financial security of trade enterprises in conditions of uncertainty]. Kharkiv: Publisher Ivanchenko, I. [in Ukrainian].

Kyrychenko, O. (2009). Vdoskonalennya upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstv v umovakh finansovoyi kryzy [Improving the management of financial security of enterprises in the conditions of the financial crisis]. Investments: practice and experience, 10, 22—26 [in Ukrainian].

Bondarchuk, N. (2018). Upravlinnya systemoyu finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [Management of the financial security system of the enterprise]. Young scientist, 9(61), 237-240.

Susidenko, О. (2015). Formuvannya systemy zabezpechennya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [Formation of the financial security system of the enterprise]. PhD thesis. Retrieved from http://www.khnu.km.ua/root/res/2-21-15-10.pdf [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.040

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022