Особливості стратегічного управління розвитком морських портів України

Oleksii Hab


Анотація


У статті визначено, що складність, багатоаспектність і комплексність завдань стратегічного управління розвитком вітчизняних морських портів унеможливлюють обмеження їх виконання рамками якогось одного наукового підходу до розуміння стратегічного управління розвитком морських портів України. Метою статті є визначення особливостей стратегічного управління розвитком морських портів України. В статті визначено умови та підходи, які вимагають перегляду підходів до стратегічного прогнозування розвитку морських портів України, прокласифіковано державні цільові програми за їх спрямованістю. У результаті дослідження сформульовано методичні положення, що розкривають науковий підхід до підвищення дієвості державного управління розвитком морських портів України.


Ключові слова


морські порти; державна підтримка; конкурентоспроможність; цільові програми; модель; система управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakumenko, V. D., & Kravchenko, S. O. (2011). Metodolohiya systemnykh doslidzhen' v derzhavnomu upravlinni. Kyyiv: VPTs AMU.

Mykhaylychenko, K. M. (2016). Rozvytok portovoyi diyal'nosti v konteksti zabezpechennya natsional'nykh interesiv Ukrayiny. Stratehichni priorytety, 1 (38), 124–136. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spe_2016_1_15.

Valuyeva, L. V. (2014). Deyaki aspekty vdoskonalennya pravovoho rehulyuvannya upravlins'koyi diyal'nosti v mors'kykh portakh Ukrayiny. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 10-1, 92–95.

Pavlikha N. V., Kuz'min P. V. (2011). Modernizatsiya transportnykh korydoriv v umovakh ekonomichnoyi nestabil'nosti. Zb. nauk. prats' Natsional'noho un-tu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 1, 404–417.

Merezha mizhnarodnykh transportnykh korydoriv na terytoriyi Ukrayiny. (n.d.). Ministerstvo infrastruktury Ukrayiny. Retrieved from: http://www.mtu.gov.ua/en/transports/print/42.html.

Hnat'yeva, T. M., & Kabanova, O. P. (2018). Suchasni tendentsiyi zaluchennya kapital'nykh investytsiy, yak vazhlyvyy faktor strukturnoyi perebudovy ekonomiky. Finansovi doslidzhennya, 1(4). Retrieved from: http://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=14&id =107.

Shabatura, T. S., Kravchuk, A. A., & Hnatieva, T. M. (2017). Model of economic development enterprise in the contex to European integration. Naukovyy visnyk Polissya, 3 (11), 89-94.

Hlushko, O. V., Gryshova, I. Yu., Lahodiyenko, N. V. (2017). Efektyvnyy metodychnyy instrumentariy prohnozuvannya finansovo-ekonomichnoyi stiykosti [An effective methodological toolkit for forecasting financial and economic sustainability]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, 1, 359-366. [in Ukrainian].

Davydyuk, O. O. (2016). Zakhyshchenist' ekonomichnykh interesiv biznesu: evolyutsiya ekonomichnoyi katehoriyi ta yiyi skladovi. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, 8 (69), 117-120.

Gryshova I. Yu., Dyachenko O. P. (2016). Stratehiya derzhavnoyi polityky v sferi detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny. Pravo ta derzhavne upravlinnya, 4, 207-213.

Dyachenko O. P. (2017). Derzhavne rehulyuvannya u sferi zapobihannya koruptsiyi v konteksti rekomendatsiy mizhnarodnykh orhanizatsiy ta ekspertiv. Pravo ta derzhavne upravlinnya, 4(2), 62-67.

Gryshova, I. Yu., Fedorkin, D. V. (2017). Kontseptual'nyy pidkhid shchodo derzhavnoho upravlinnya ekolohichnoyu bezpekoyu ahrarnoho vyrobnytstva. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, (6), 161-167. Retrieved from: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/53.

Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L., & Glushko, O. V. (2017). The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 4, 75-80.

Asotsiatsiya mors'kykh portiv Ukrayiny «Ukrport». (2018). Ofitsiynyy sayt. URL: www.ukrport.org.ua.

Hruzooborot morskikh torhovykh portov Ukrainy za 2014 hod. (2015). Porty Ukrainy. Retrieved from: https://ports.com.ua/articles/kak-vyglyadyat-porty-ukrainy-na-fone-chernomorskikh-konkurentov.

Pro skhvalennya Natsional'noyi transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2030 roku. (2018). Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny #430 r vid 30.05.2018 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.02.213

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022