Формування системи управління підприємствами при розробці родовищ з важковидобувними запасами вуглеводнів

Yaroslav Vytvytskyi, Mykola Pilka


Анотація


Вступ. Нафта, газ і продукти їх переробки мають сьогодні велике значення для функціонування економіки і життя населення будь-якої країни і зберігатимуть його у найближчій перспективі. Сьогодні питання національної енергетичної безпеки стоїть особливо гостро, тому використання найсучасніших технологій, залучення обладнання та компетенції світових технологічних лідерів, лібералізація внутрішнього енергоринку, диференціація рентних платежів, стимулювання геологорозвідувальних робіт, ринковий механізм доступу видобувних компаній до трубопровідних систем та сховищ – усе це в комплексі дасть змогу наростити власний видобуток вуглеводнів і створить передумови для енергетичної незалежності держави та зміцнення вітчизняної економіки. Це стратегічно важливе завдання для України може бути вирішене шляхом розширення можливих джерел видобування нафти та газу. Науково-технічні рішення по збільшенню поточного видобування вуглеводнів шляхом залучення до розробки запасів родовищ вуглеводнів, які належать до категорії важковидобувних, можуть забезпечити суттєве зростання власного видобування вуглеводнів. Нарощування видобутку із родовищ з важковидобувними запасами не може бути досягнуто без вирішення низки економічних проблем, пов’язаних з удосконаленням системи управління, оптимізацією фінансування, збільшенням обсягів та ефективності геолого-пошукових робіт, удосконаленням податкової політики та законодавчої бази у нафтогазовій галузі, трансформації форм власності і на цій основі залучення як вітчизняних, так і зарубіжних приватних інвестицій.

Мета. Формування системи управління видобувними підприємствами при розробці родовищ з важковидобувними запасами вуглеводнів.

Результати. До наукових результатів роботи слід віднести запропоновану систему управління нафтогазовидобувними підприємствами, які займаються розробкою родовищ з важковидобувними запасами. Пропонований механізм управління освоєнням важковидобувних запасів нафтогазовидобувними підприємствами сприятиме збільшенню ефективності їх діяльності та використання важковидобувних запасів вуглеводнів за рахунок комплексного використання всіх структурних елементів системи управління.


Ключові слова


вуглеводні; важковидобувні запаси; структура запасів; рентабельні запаси вуглеводнів; продуктивність свердловин; система управління; податкове стимулювання; раціональна розробка родовищ

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzoba, O. H. & Sholopak, V. A. (2019). Influence of global factors on the prospects of development of oil and gas complex. Abstracts of the All-Ukrainian scientific-practical conference «Economic and managerial aspects of transformation and innovative development of sectoral and regional social systems in modern conditions». Ivano-Frankivsk.

Karpenko, I. O., & Vednieiev, O. S., & Litvinov, O. V., & Sereda, I. P., & Melnyk, O. B. (2017). Investment attractiveness, competitiveness and taxation of oil and gas industry in the countries of North America, Eastern Europe and Ukraine. Materials of the IV International Scientific-Practical Conference "Subsoil use in Ukraine. Prospects for investment". Kyiv: DKZ.

Khodanovich, D., Malkosh, R. (2017). Rapid method for oil-field development assessing. Oil Industry Journal. URL: www.onepetro.org/journal-paper/OIJ-2017-06-084-087-EN.

Vytvytskyi, Y. S., & Havadzyn, N. O., & Metoshop, I. M., & Pilka, M. S. (2017). Improvement rental regulation in the petroleum. Oil and gas sector in Ukraine, 2(26). 3-7.

Shandrygin, A., & Dubrovky, D. (2016). Justification of Hard-to-Recovery Reserves Using Integrated Geological Parameters. Society of Petroleum Engineers. URL: www.onepetro.org/conference-paper/SPE-181908-MS.

Boiko, V. S., & Boiko, R. V., & Hrabovskyi, R. V., & Serediuk, V. D. (2013). Oil production in difficult conditions. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria.

Doroshenko, V. M., & Yeher, D. O., & Zarubin, Yu. O., & Kondrat, R. M. (2007). Directions for solving problems of development of depleted oil and gas fields. Oil and gas exploration and development, 4 (25), 108-110.

Kovalko, O. M. (2002). The Strategy of management of the oil and gas complex of Ukraine in the conditions of institutional and innovative transformations: Abstract. diss. for the sciences degree of candidate of economic sciences: 08.02.03. Kyiv.

Spiridonov, Yu. A., & Hramov, R. A., & Baibakov, N. K. (2006). The concept of the program to overcome the fall of oil recovery. Moscow: State Duma of the Russian Federation.

Muslim, R. Kh. (2017). Fundamental problems of the oil industry. Oil Industry Journal. URL: https://www.onepetro.org/journal-paper/OIJ-2017-01-006-011-EN.

Vytvytskyi, Y. S., & Petrunchak, I. M. (2014). Economic mechanism of management of oil and gas production enterprises in the development of residual hydrocarbon reserves. Scientific Bulletin of IFNTUOG, 1 (9), 11-19.

Pilka, M. S. (2019). Economic support of innovative technologies for the development of hydrocarbons with heavy reserves. Scientific Bulletin IFNTUOG, 1 (19), 40-52.

Kochkodan, V. B. (2017). Advantages of using technologies of intelligent oil and gas fields in Ukraine. Abstracts of the IV International Scientific-Practical Conference "Theory and Practice of Strategic Management of the Development of Sectoral and Regional Social Systems" Ivano-Frankivsk,142-145.

Osovska, H. V., & Osovskyi, O. A. (2007). Management of Organizations. Kyiv: Kondor.

Dyskina, A. A. (2018). Personnel potential - a real factor in economic development of the enterprise. National Economy, 2, 67-71.

Shvydkyi, E. A. & Petrenko, V. P. (2010). Controlling – the technology of effective management of complex hierarchical economic systems (analysis of experience in use in Ukraine). Scientific Bulletin of IFNTUOG, 3 (25), 153-159.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.074

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021